5eee56e741473458621ad724ded876b3309c7630
[dana/openbox.git] / po / ca.po
1 # Missatges en català per a openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # David Majà Martínez <davidmaja@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.2\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-05-24 16:33+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-28 15:54+0200\n"
12 "Last-Translator: David Majà Martínez <davidmaja@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: catalan\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:149
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "L'acció sollicitada \"%s\" no és vàlida. Aquesta acció no existeix."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:128
24 msgid "No"
25 msgstr ""
26
27 #: openbox/actions/execute.c:129
28 msgid "Yes"
29 msgstr ""
30
31 #: openbox/actions/execute.c:133
32 msgid "Execute"
33 msgstr ""
34
35 #: openbox/actions/execute.c:142
36 #, c-format
37 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
38 msgstr "No s'ha pogut convertir el camí \"%s\" des de utf8"
39
40 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
41 #: openbox/client.c:3458
42 msgid "Cancel"
43 msgstr ""
44
45 #: openbox/actions/exit.c:53
46 msgid "Exit"
47 msgstr ""
48
49 #: openbox/actions/exit.c:56
50 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
51 msgstr ""
52
53 #: openbox/actions/exit.c:57
54 msgid "Exit Openbox"
55 msgstr ""
56
57 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
58 #. name of the action you write in rc.xml
59 #: openbox/actions/session.c:43
60 msgid ""
61 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
62 "session management support"
63 msgstr ""
64
65 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
66 msgid "Log Out"
67 msgstr ""
68
69 #: openbox/actions/session.c:69
70 msgid "Are you sure you want to log out?"
71 msgstr ""
72
73 #: openbox/client.c:2005
74 msgid "Unnamed Window"
75 msgstr ""
76
77 #: openbox/client.c:2019 openbox/client.c:2051
78 msgid "Killing..."
79 msgstr ""
80
81 #: openbox/client.c:2021 openbox/client.c:2053
82 msgid "Not Responding"
83 msgstr ""
84
85 #: openbox/client.c:3447
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
89 "to exit by sending the %s signal?"
90 msgstr ""
91
92 #: openbox/client.c:3449
93 msgid "End Process"
94 msgstr ""
95
96 #: openbox/client.c:3453
97 #, c-format
98 msgid ""
99 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
100 "it from the X server?"
101 msgstr ""
102
103 #: openbox/client.c:3455
104 msgid "Disconnect"
105 msgstr ""
106
107 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
108 msgid "Go there..."
109 msgstr "Vés aquí..."
110
111 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
112 msgid "Manage desktops"
113 msgstr ""
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
116 msgid "_Add new desktop"
117 msgstr ""
118
119 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
120 msgid "_Remove last desktop"
121 msgstr ""
122
123 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
124 msgid "Windows"
125 msgstr "Finestres"
126
127 #: openbox/client_list_menu.c:203
128 msgid "Desktops"
129 msgstr "Escriptoris"
130
131 #: openbox/client_menu.c:258
132 msgid "All desktops"
133 msgstr "Tots els escriptoris"
134
135 #: openbox/client_menu.c:370
136 msgid "_Layer"
137 msgstr "_Capa"
138
139 #: openbox/client_menu.c:375
140 msgid "Always on _top"
141 msgstr "Sempre a so_bre"
142
143 #: openbox/client_menu.c:376
144 msgid "_Normal"
145 msgstr "_Normal"
146
147 #: openbox/client_menu.c:377
148 msgid "Always on _bottom"
149 msgstr "Sempre a so_ta"
150
151 #: openbox/client_menu.c:379
152 msgid "_Send to desktop"
153 msgstr "A l'_escriptori"
154
155 #: openbox/client_menu.c:383
156 msgid "Client menu"
157 msgstr "Menú del client"
158
159 #: openbox/client_menu.c:393
160 msgid "R_estore"
161 msgstr "Restaur_a"
162
163 #: openbox/client_menu.c:397
164 msgid "_Move"
165 msgstr "_Mou"
166
167 #: openbox/client_menu.c:399
168 msgid "Resi_ze"
169 msgstr "Redimen_siona"
170
171 #: openbox/client_menu.c:401
172 msgid "Ico_nify"
173 msgstr "Mi_nimitza"
174
175 #: openbox/client_menu.c:405
176 msgid "Ma_ximize"
177 msgstr "Ma_ximitza"
178
179 #: openbox/client_menu.c:409
180 msgid "_Roll up/down"
181 msgstr "En/Desen_rotlla"
182
183 #: openbox/client_menu.c:411
184 msgid "Un/_Decorate"
185 msgstr "Sense/Amb _decoració"
186
187 #: openbox/client_menu.c:415
188 msgid "_Close"
189 msgstr "_Tanca"
190
191 #: openbox/config.c:781
192 #, c-format
193 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
194 msgstr "El botó especificat al fitxer de configuració \"%s\" no és vàlid."
195
196 #: openbox/keyboard.c:157
197 msgid "Conflict with key binding in config file"
198 msgstr "Conflicte amb la tecla vinculada en el fitxer de configuració"
199
200 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
201 #, c-format
202 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
203 msgstr "No s'ha pogut trobar un fitxer de menú \"%s\" vàlid"
204
205 #: openbox/menu.c:170
206 #, c-format
207 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
208 msgstr ""
209 "S'ha produït un error en executar l'ordre per al menú de conducte \"%s\": %s"
210
211 #: openbox/menu.c:184
212 #, c-format
213 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
214 msgstr "La sortida del menú de conducte \"%s\" no és vàlida"
215
216 #: openbox/menu.c:197
217 #, c-format
218 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
219 msgstr "S'ha intentat accedir al menú \"%s\" ja que no existeix"
220
221 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
222 msgid "More..."
223 msgstr "Més..."
224
225 #: openbox/mouse.c:373
226 #, c-format
227 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
228 msgstr "El botó \"%s\" no és vàlid en la vinculació del ratolí"
229
230 #: openbox/mouse.c:379
231 #, c-format
232 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
233 msgstr "El context \"%s\" no és vàlid en la vinculació del ratolí"
234
235 #: openbox/openbox.c:133
236 #, c-format
237 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
238 msgstr "No s'ha pogut canviar al directori de l'usuari \"%s\": %s"
239
240 #: openbox/openbox.c:152
241 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
242 msgstr "No s'ha pogut obrir la pantalla des de la variable d'entorn DISPLAY"
243
244 #: openbox/openbox.c:183
245 msgid "Failed to initialize the obrender library."
246 msgstr "S'ha produït un error en inicialitza la llibreria obrender."
247
248 #: openbox/openbox.c:194
249 msgid "X server does not support locale."
250 msgstr "El servidor X no te suport per a idiomes"
251
252 #: openbox/openbox.c:196
253 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
254 msgstr "No s'ha pogut assignar els modificadors del locale per al servidor X."
255
256 #: openbox/openbox.c:263
257 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
258 msgstr ""
259 "No s'ha pogut trobat un fitxer de configuració vàlid, s'utilitzaran alguns "
260 "valors predeterminats"
261
262 #: openbox/openbox.c:297
263 msgid "Unable to load a theme."
264 msgstr "No s'ha pogut carregar el tema."
265
266 #: openbox/openbox.c:377
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
270 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
271 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
272 msgstr ""
273
274 #: openbox/openbox.c:379
275 msgid "Openbox Syntax Error"
276 msgstr ""
277
278 #: openbox/openbox.c:379
279 msgid "Close"
280 msgstr "Tanca"
281
282 #: openbox/openbox.c:448
283 #, c-format
284 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
285 msgstr ""
286 "S'ha produït un error en tornar a iniciar i executar el nou executable \"%s"
287 "\": %s"
288
289 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
290 msgid "Copyright (c)"
291 msgstr "Copyright (c)"
292
293 #: openbox/openbox.c:529
294 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
295 msgstr "Sintaxis: openbox [opcions]\n"
296
297 #: openbox/openbox.c:530
298 msgid ""
299 "\n"
300 "Options:\n"
301 msgstr ""
302 "\n"
303 "Opcions:\n"
304
305 #: openbox/openbox.c:531
306 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
307 msgstr "  --help              Visualitza aquesta ajuda i surt\n"
308
309 #: openbox/openbox.c:532
310 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
311 msgstr "  --version           Visualitza la versió i surt\n"
312
313 #: openbox/openbox.c:533
314 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
315 msgstr ""
316 "  --replace           Reemplaça el gestor de finestres que s'està executant "
317 "actualment\n"
318
319 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
320 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
321 #. fine to leave it as FILE though.
322 #: openbox/openbox.c:537
323 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
324 msgstr ""
325
326 #: openbox/openbox.c:538
327 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
328 msgstr "  --sm-disable        Inhabilita la connexió amb gestor de sessió\n"
329
330 #: openbox/openbox.c:539
331 msgid ""
332 "\n"
333 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
334 msgstr ""
335 "\n"
336 "S'està transferint missatges a la instància del Openbox que s'està "
337 "executant:\n"
338
339 #: openbox/openbox.c:540
340 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
341 msgstr "  --reconfigure       Torna a carregar la configuració de Openbox\n"
342
343 #: openbox/openbox.c:541
344 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
345 msgstr "  --restart           Torna a iniciar Openbox\n"
346
347 #: openbox/openbox.c:542
348 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
349 msgstr ""
350
351 #: openbox/openbox.c:543
352 msgid ""
353 "\n"
354 "Debugging options:\n"
355 msgstr ""
356 "\n"
357 "Opcions de depuració:\n"
358
359 #: openbox/openbox.c:544
360 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
361 msgstr "  --sync              Executa en mode sincronitzat\n"
362
363 #: openbox/openbox.c:545
364 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
365 msgstr "  --debug             Mostra la sortida de depuració\n"
366
367 #: openbox/openbox.c:546
368 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
369 msgstr ""
370 "  --debug-focus       Mostra la sortida de depuració per a la gestió del "
371 "focus\n"
372
373 #: openbox/openbox.c:547
374 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
375 msgstr ""
376 "  --debug-xinerama    Divideix la visualització en pantalles xinerama "
377 "falses\n"
378
379 #: openbox/openbox.c:548
380 #, c-format
381 msgid ""
382 "\n"
383 "Please report bugs at %s\n"
384 msgstr ""
385 "\n"
386 "Informeu dels errors a %s\n"
387
388 #: openbox/openbox.c:617
389 msgid "--config-file requires an argument\n"
390 msgstr ""
391
392 #: openbox/openbox.c:660
393 #, c-format
394 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
395 msgstr "Opció \"%s\" no vàlida a la línia d'ordres\n"
396
397 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
398 #, c-format
399 msgid "A window manager is already running on screen %d"
400 msgstr "Encara s'està executant un gestor de finestres a la pantalla %d"
401
402 #: openbox/screen.c:124
403 #, c-format
404 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
405 msgstr ""
406 "No s'ha pogut adquirir la selecció del gestor de finestres en la pantalla %d"
407
408 #: openbox/screen.c:145
409 #, c-format
410 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
411 msgstr "El gestor de finestres de la pantalla %d no està sortint"
412
413 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
414 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
415 #. second one. For example,
416 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
417 #: openbox/screen.c:412
418 #, c-format
419 msgid ""
420 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
421 "Overriding the Openbox configuration."
422 msgstr ""
423
424 #: openbox/screen.c:1180
425 #, c-format
426 msgid "desktop %i"
427 msgstr "escriptori %i"
428
429 #: openbox/session.c:104
430 #, c-format
431 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
432 msgstr "No és pot crear el directori \"%s\": %s"
433
434 #: openbox/session.c:466
435 #, c-format
436 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
437 msgstr "No s'ha pogut desar la sessió a \"%s\": %s"
438
439 #: openbox/session.c:598
440 #, c-format
441 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
442 msgstr "S'ha produït un error mentre es desava la sessió a \"%s\": %s"
443
444 #: openbox/session.c:835
445 msgid "Not connected to a session manager"
446 msgstr ""
447
448 #: openbox/startupnotify.c:243
449 #, c-format
450 msgid "Running %s\n"
451 msgstr "Executant %s\n"
452
453 #: openbox/translate.c:59
454 #, c-format
455 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
456 msgstr ""
457 "La tecla modificadora \"%s\" no és vàlida en la vinculació de tecles/ratolí"
458
459 #: openbox/translate.c:138
460 #, c-format
461 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
462 msgstr "El codi de tecla \"%s\" no és vàlid en la vinculació de tecles"
463
464 #: openbox/translate.c:145
465 #, c-format
466 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
467 msgstr "El nom de la tecla \"%s\" no és vàlid en la vinculació de tecles"
468
469 #: openbox/translate.c:151
470 #, c-format
471 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
472 msgstr "La tecla seleccionada \"%s\" no existeix a la pantalla"
473
474 #: openbox/xerror.c:40
475 #, c-format
476 msgid "X Error: %s"
477 msgstr "Error d'X: %s"
478
479 #: openbox/prompt.c:200
480 msgid "OK"
481 msgstr ""
482
483 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
484 #~ msgstr "No s'ha pogut executar \"%s\": %s"
485
486 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
487 #~ msgstr "L'ús de l'acció \"%s\" no és vàlid. S'ignorarà aquesta acció."