Revert "make windows stay on screen when they..."
[dana/openbox.git] / po / no.po
1 # Norwegian messages for openbox
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 #
5 # Michael Kjelbergvik Thung <postlogic@gmail.com>, 2008.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-03-13 13:29+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-03-13 13:37+0100\n"
12 "Last-Translator: Michael Kjelbergvik Thung <postlogic@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:149
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "Ugyldig operasjon \"%s\" etterspurt. Operasjonen finnes ikke."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:128
24 msgid "No"
25 msgstr "Nei"
26
27 #: openbox/actions/execute.c:129
28 msgid "Yes"
29 msgstr "Ja"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:133
32 msgid "Execute"
33 msgstr "Utfør"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:142
36 #, c-format
37 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
38 msgstr "Feil ved konvertering av \"%s\" fra utf8 "
39
40 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:62
41 #: openbox/client.c:3458
42 msgid "Cancel"
43 msgstr "Avbryt"
44
45 #: openbox/actions/exit.c:53
46 msgid "Exit"
47 msgstr "Avslutt"
48
49 #: openbox/actions/exit.c:56
50 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
51 msgstr "Er du sikker på at du vil avslutte Openbox?"
52
53 #: openbox/actions/exit.c:57
54 msgid "Exit Openbox"
55 msgstr "Avslutt Openbox"
56
57 #: openbox/actions/session.c:41
58 msgid ""
59 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
60 "session management support"
61 msgstr ""
62 "SessionLogout er ikke tilgjengelig fordi Openbox ble kompilert uten støtte "
63 "for sesjonsbehandling"
64
65 #: openbox/actions/session.c:63 openbox/actions/session.c:68
66 msgid "Log Out"
67 msgstr "Logg Ut"
68
69 #: openbox/actions/session.c:67
70 msgid "Are you sure you want to log out?"
71 msgstr "Er du sikker på at du vil logge ut?"
72
73 #: openbox/client.c:2005
74 msgid "Unnamed Window"
75 msgstr "Ukjent Vindu"
76
77 #: openbox/client.c:2019 openbox/client.c:2051
78 msgid "Killing..."
79 msgstr "Dreper..."
80
81 #: openbox/client.c:2021 openbox/client.c:2053
82 msgid "Not Responding"
83 msgstr "Svarer Ikke"
84
85 #: openbox/client.c:3447
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
89 "to exit by sending the %s signal?"
90 msgstr ""
91 "Vinduet \"%s\" svarer ikke. Vil du utføre tvunget avslutning ved å sende "
92 "signalet %s?"
93
94 #: openbox/client.c:3449
95 msgid "End Process"
96 msgstr "Avslutt Prosess"
97
98 #: openbox/client.c:3453
99 #, c-format
100 msgid ""
101 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
102 "it from the X server?"
103 msgstr ""
104 "Vinduet \"%s\" svarer ikke. Vil du fjerne tilknytning av vinduet til X-"
105 "serveren?"
106
107 #: openbox/client.c:3455
108 msgid "Disconnect"
109 msgstr "Fjern tilknytning"
110
111 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
112 msgid "Go there..."
113 msgstr "Gå dit..."
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
116 msgid "Manage desktops"
117 msgstr "Behandle skrivebord"
118
119 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
120 msgid "_Add new desktop"
121 msgstr "_Nytt skrivebord"
122
123 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
124 msgid "_Remove last desktop"
125 msgstr "_Fjern siste skrivebord"
126
127 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
128 msgid "Windows"
129 msgstr "Vinduer"
130
131 #: openbox/client_list_menu.c:203
132 msgid "Desktops"
133 msgstr "Skrivebord"
134
135 #: openbox/client_menu.c:258
136 msgid "All desktops"
137 msgstr "Alle skrivebord"
138
139 #: openbox/client_menu.c:370
140 msgid "_Layer"
141 msgstr "La_g"
142
143 #: openbox/client_menu.c:375
144 msgid "Always on _top"
145 msgstr "Alltid ø_verst"
146
147 #: openbox/client_menu.c:376
148 msgid "_Normal"
149 msgstr "Nor_mal"
150
151 #: openbox/client_menu.c:377
152 msgid "Always on _bottom"
153 msgstr "Alltid _nederst"
154
155 #: openbox/client_menu.c:379
156 msgid "_Send to desktop"
157 msgstr "_Send til"
158
159 #: openbox/client_menu.c:383
160 msgid "Client menu"
161 msgstr "Klient-meny"
162
163 #: openbox/client_menu.c:393
164 msgid "R_estore"
165 msgstr "Tilbak_estill"
166
167 #: openbox/client_menu.c:397
168 msgid "_Move"
169 msgstr "_Flytt"
170
171 #: openbox/client_menu.c:399
172 msgid "Resi_ze"
173 msgstr "Endre s_tørrelse"
174
175 #: openbox/client_menu.c:401
176 msgid "Ico_nify"
177 msgstr "_Minimer"
178
179 #: openbox/client_menu.c:405
180 msgid "Ma_ximize"
181 msgstr "Ma_ximer"
182
183 #: openbox/client_menu.c:409
184 msgid "_Roll up/down"
185 msgstr "_Rull opp/ned"
186
187 #: openbox/client_menu.c:411
188 msgid "Un/_Decorate"
189 msgstr "Fjern/Legg til _dekorasjon"
190
191 #: openbox/client_menu.c:415
192 msgid "_Close"
193 msgstr "_Lukk"
194
195 #: openbox/config.c:781
196 #, c-format
197 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
198 msgstr "Ugyldig tast \"%s\" spesifisert i konfigurasjonsfilen"
199
200 #: openbox/keyboard.c:157
201 msgid "Conflict with key binding in config file"
202 msgstr "Konflikt med hurtigtastbinding i konfigurasjonsfilen"
203
204 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
205 #, c-format
206 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
207 msgstr "Kan ikke finne en gyldig menyfil \"%s\""
208
209 #: openbox/menu.c:170
210 #, c-format
211 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
212 msgstr "Kunne ikke kjøre kommando for pipe-meny \"%s\": %s"
213
214 #: openbox/menu.c:184
215 #, c-format
216 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
217 msgstr "Ugyldig utdata fra pipe-menyen \"%s\""
218
219 #: openbox/menu.c:197
220 #, c-format
221 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
222 msgstr "Forsøkte å åpne menyen \"%s\", men denne finnes ikke"
223
224 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
225 msgid "More..."
226 msgstr "Mer..."
227
228 #: openbox/mouse.c:373
229 #, c-format
230 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
231 msgstr "Ugyldig knapp \"%s\" i binding for mus"
232
233 #: openbox/mouse.c:379
234 #, c-format
235 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
236 msgstr "Ugyldig innhold \"%s\" i binding for mus"
237
238 #: openbox/openbox.c:133
239 #, c-format
240 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
241 msgstr "Kan ikke endre til hjemmekatalogen \"%s\": %s"
242
243 #: openbox/openbox.c:152
244 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
245 msgstr "Kunne ikke åpne displayet fra DISPLAY-miljøvariabelen"
246
247 #: openbox/openbox.c:183
248 msgid "Failed to initialize the obrender library."
249 msgstr "Kunne ikke starte obrender-biblioteket."
250
251 #: openbox/openbox.c:194
252 msgid "X server does not support locale."
253 msgstr "X-serveren støtter ikke lokalisering."
254
255 #: openbox/openbox.c:196
256 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
257 msgstr "Kan ikke stille inn lokaliseringsmodifikatorene for X-serveren."
258
259 #: openbox/openbox.c:263
260 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
261 msgstr "Kunne ikke finne en gyldig konfigurasjonsfil, bruker standardverdier"
262
263 #: openbox/openbox.c:297
264 msgid "Unable to load a theme."
265 msgstr "Kan ikke laste et tema."
266
267 #: openbox/openbox.c:377
268 #, c-format
269 msgid ""
270 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
271 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
272 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
273 msgstr ""
274 "En eller flere XML-syntaksfeil ble funnet ved lesing av konfigurasjonsfilene "
275 "til Openbox. Se stdout for mer informasjon. Forrige feil funnet var i filen "
276 "\"%s\", linje %d, med beskjeden: %s"
277
278 #: openbox/openbox.c:379
279 msgid "Openbox Syntax Error"
280 msgstr "Openbox Syntaksfeil"
281
282 #: openbox/openbox.c:379
283 msgid "Close"
284 msgstr "Lukk"
285
286 #: openbox/openbox.c:448
287 #, c-format
288 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
289 msgstr "Kunne ikke starte nytt program ved omstart: \"%s\": %s"
290
291 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
292 msgid "Copyright (c)"
293 msgstr "Copyright (c)"
294
295 #: openbox/openbox.c:529
296 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
297 msgstr "Syntax: openbox [alternativer\n"
298
299 #: openbox/openbox.c:530
300 msgid ""
301 "\n"
302 "Options:\n"
303 msgstr ""
304 "\n"
305 "Alternativ:\n"
306
307 #: openbox/openbox.c:531
308 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
309 msgstr "  --help              Vise denne hjelpeteksten og avslutt\n"
310
311 #: openbox/openbox.c:532
312 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
313 msgstr "  --version           Vis versjonsnummeret og avslutt\n"
314
315 #: openbox/openbox.c:533
316 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
317 msgstr "  --replace           Erstatt den kjørende vindusbehandleren\n"
318
319 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
320 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
321 #. fine to leave it as FILE though.
322 #: openbox/openbox.c:537
323 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
324 msgstr ""
325 "  --config-file FIL   Spesifisér filbane til konfigurasjonsfilen du vil ta i "
326 "bruk\n"
327
328 #: openbox/openbox.c:538
329 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
330 msgstr "  --sm-disable        Deaktiver tilknytning til sesjonsbehandleren\n"
331
332 #: openbox/openbox.c:539
333 msgid ""
334 "\n"
335 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
336 msgstr ""
337 "\n"
338 "Sender beskjeder til en kjørende Openbox-instans:\n"
339
340 #: openbox/openbox.c:540
341 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
342 msgstr "  --reconfigure       Oppdater Openbox' konfigurasjon\n"
343
344 #: openbox/openbox.c:541
345 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
346 msgstr "  --restart           Start Openbox på nytt\n"
347
348 #: openbox/openbox.c:542
349 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
350 msgstr "  --exit              Avslutt Openbox\n"
351
352 #: openbox/openbox.c:543
353 msgid ""
354 "\n"
355 "Debugging options:\n"
356 msgstr ""
357 "\n"
358 "Debug-alternativ:\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:544
361 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
362 msgstr "  --sync              Kjør i synkron-modus\n"
363
364 #: openbox/openbox.c:545
365 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
366 msgstr "  --debug             Vis debuggingsinformasjon\n"
367
368 #: openbox/openbox.c:546
369 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
370 msgstr "  --debug-focus       Vis debuggingsinformasjon for fokus-håndtering\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:547
373 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
374 msgstr "  -debug-xinerama    Splitt displayet for falske xinerama-skjermer\n"
375
376 #: openbox/openbox.c:548
377 #, c-format
378 msgid ""
379 "\n"
380 "Please report bugs at %s\n"
381 msgstr ""
382 "\n"
383 "Vennligst rapporter bugs til %s\n"
384
385 #: openbox/openbox.c:617
386 msgid "--config-file requires an argument\n"
387 msgstr "--config-file krever et argument\n"
388
389 #: openbox/openbox.c:660
390 #, c-format
391 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
392 msgstr "Ugyldig kommandolinje-argument \"%s\"\n"
393
394 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
395 #, c-format
396 msgid "A window manager is already running on screen %d"
397 msgstr "En vindusbehandler kjører allerede på skjerm %d"
398
399 #: openbox/screen.c:124
400 #, c-format
401 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
402 msgstr "Kunne ikke hendte vindusbehandlerens markering på skjerm %d"
403
404 #: openbox/screen.c:145
405 #, c-format
406 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
407 msgstr "Vindusbehandleren på skjerm %d vil ikke avslutte"
408
409 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
410 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
411 #. second one. For example,
412 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
413 #: openbox/screen.c:412
414 #, c-format
415 msgid ""
416 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
417 "Overriding the Openbox configuration."
418 msgstr ""
419 "Aktiv sesjon har %2$d desktoper, mens Openbox er konfigurert til %1$d.  "
420 "Benytter innstillingene for den aktive sesjonen."
421
422 #: openbox/screen.c:1180
423 #, c-format
424 msgid "desktop %i"
425 msgstr "skrivebord %i"
426
427 #: openbox/session.c:104
428 #, c-format
429 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
430 msgstr "Kan ikke lage katalog \"%s\": %s"
431
432 #: openbox/session.c:466
433 #, c-format
434 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
435 msgstr "Kan ikke lagre sesjon til \"%s\": %s"
436
437 #: openbox/session.c:598
438 #, c-format
439 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
440 msgstr "Feil ved lagring av sesjon til \"%s\": %s"
441
442 #: openbox/session.c:835
443 msgid "Not connected to a session manager"
444 msgstr "Ikke tilknyttet en sesjonsbehandler"
445
446 #: openbox/startupnotify.c:243
447 #, c-format
448 msgid "Running %s\n"
449 msgstr "Kjører %s\n"
450
451 #: openbox/translate.c:59
452 #, c-format
453 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
454 msgstr "Ugyldig modifikasjonsknapp \"%s\" i binding for tast/mus"
455
456 #: openbox/translate.c:138
457 #, c-format
458 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
459 msgstr "Ugyldig tastekode \"%s\" i hurtigtastbinding"
460
461 #: openbox/translate.c:145
462 #, c-format
463 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
464 msgstr "Ugyldig tastenavn \"%s\" i hurtigtastbinding"
465
466 #: openbox/translate.c:151
467 #, c-format
468 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
469 msgstr "Ønsket tast \"%s\" eksisterer ikke i displayet"
470
471 #: openbox/xerror.c:40
472 #, c-format
473 msgid "X Error: %s"
474 msgstr "Feil i X: %s"
475
476 #: openbox/prompt.c:200
477 msgid "OK"
478 msgstr "OK"
479
480 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
481 #~ msgstr "Kunne ikke kjøre \"%s\": %s"
482
483 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
484 #~ msgstr "Ugyldig bruk av aksjonen \"%s\". Aksjonen vil bli ignorert."