8478d246ba9ea331d56b670472a9baca917f5d9b
[dana/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2011-08-01 18:20+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-07-14 00:43+0200\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <raven@pmail.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: openbox/actions.c:198
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
24 msgstr ""
25
26 #: openbox/actions/execute.c:147
27 msgid "No"
28 msgstr ""
29
30 #: openbox/actions/execute.c:148
31 msgid "Yes"
32 msgstr ""
33
34 #: openbox/actions/execute.c:152
35 msgid "Execute"
36 msgstr ""
37
38 #: openbox/actions/execute.c:161
39 #, c-format
40 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
41 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
42
43 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3550
44 msgid "Cancel"
45 msgstr ""
46
47 #: openbox/actions/exit.c:70
48 msgid "Exit"
49 msgstr ""
50
51 #: openbox/actions/exit.c:74
52 msgid "Are you sure you want to log out?"
53 msgstr ""
54
55 #: openbox/actions/exit.c:75
56 msgid "Log Out"
57 msgstr ""
58
59 #: openbox/actions/exit.c:78
60 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
61 msgstr ""
62
63 #: openbox/actions/exit.c:79
64 msgid "Exit Openbox"
65 msgstr ""
66
67 #: openbox/client.c:2037
68 msgid "Unnamed Window"
69 msgstr ""
70
71 #: openbox/client.c:2051 openbox/client.c:2082
72 msgid "Killing..."
73 msgstr ""
74
75 #: openbox/client.c:2053 openbox/client.c:2084
76 msgid "Not Responding"
77 msgstr ""
78
79 #: openbox/client.c:3539
80 #, c-format
81 msgid ""
82 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
83 "to exit by sending the %s signal?"
84 msgstr ""
85
86 #: openbox/client.c:3541
87 msgid "End Process"
88 msgstr ""
89
90 #: openbox/client.c:3545
91 #, c-format
92 msgid ""
93 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
94 "it from the X server?"
95 msgstr ""
96
97 #: openbox/client.c:3547
98 msgid "Disconnect"
99 msgstr ""
100
101 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
102 msgid "Go there..."
103 msgstr "Przejdź..."
104
105 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
106 msgid "Manage desktops"
107 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
108
109 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
110 msgid "_Add new desktop"
111 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
112
113 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
114 msgid "_Remove last desktop"
115 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
116
117 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
118 msgid "Windows"
119 msgstr "Okna"
120
121 #: openbox/client_list_menu.c:214
122 msgid "Desktops"
123 msgstr "Pulpity"
124
125 #: openbox/client_menu.c:259
126 msgid "All desktops"
127 msgstr "Wszystkie pulpity"
128
129 #: openbox/client_menu.c:371
130 msgid "_Layer"
131 msgstr "_Warstwa"
132
133 #: openbox/client_menu.c:376
134 msgid "Always on _top"
135 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
136
137 #: openbox/client_menu.c:377
138 msgid "_Normal"
139 msgstr "_Normalnie"
140
141 #: openbox/client_menu.c:378
142 msgid "Always on _bottom"
143 msgstr "Zawsze pod _spodem"
144
145 #: openbox/client_menu.c:380
146 msgid "_Send to desktop"
147 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
148
149 #: openbox/client_menu.c:384
150 msgid "Client menu"
151 msgstr "Menu klienta"
152
153 #: openbox/client_menu.c:394
154 msgid "R_estore"
155 msgstr "P_rzywróć"
156
157 #: openbox/client_menu.c:398
158 msgid "_Move"
159 msgstr "_Przesuń"
160
161 #: openbox/client_menu.c:400
162 msgid "Resi_ze"
163 msgstr "Zmień _rozmiar"
164
165 #: openbox/client_menu.c:402
166 msgid "Ico_nify"
167 msgstr "Zmi_nimalizuj"
168
169 #: openbox/client_menu.c:406
170 msgid "Ma_ximize"
171 msgstr "Zma_ksymalizuj"
172
173 #: openbox/client_menu.c:410
174 msgid "_Roll up/down"
175 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
176
177 #: openbox/client_menu.c:414
178 msgid "Un/_Decorate"
179 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
180
181 #: openbox/client_menu.c:418
182 msgid "_Close"
183 msgstr "Z_amknij"
184
185 #: openbox/config.c:503
186 #, c-format
187 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
188 msgstr "Nieprawidłowy kontekst \"%s\" w skrócie myszy"
189
190 #: openbox/config.c:857
191 #, c-format
192 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
193 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
194
195 #: openbox/config.c:882
196 msgid ""
197 "Openbox was compiled without Imlib2 image loading support. Icons in menus "
198 "will not be loaded."
199 msgstr ""
200
201 #: openbox/debug.c:55
202 #, c-format
203 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
204 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s': %s"
205
206 #: openbox/debug.c:138 openbox/openbox.c:372
207 msgid "Close"
208 msgstr "Zamknij"
209
210 #: openbox/keyboard.c:161
211 msgid "Conflict with key binding in config file"
212 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
213
214 #: openbox/menu.c:94 openbox/menu.c:106
215 #, c-format
216 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
217 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu \"%s\""
218
219 #: openbox/menu.c:158
220 #, c-format
221 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
222 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu \"%s\" nie powiodło się: %s"
223
224 #: openbox/menu.c:172
225 #, c-format
226 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
227 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
228
229 #: openbox/menu.c:185
230 #, c-format
231 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
232 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
233
234 #: openbox/menu.c:400 openbox/menu.c:401
235 msgid "More..."
236 msgstr "Więcej..."
237
238 #: openbox/mouse.c:376
239 #, c-format
240 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
241 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" w skrócie myszy"
242
243 #: openbox/openbox.c:137
244 #, c-format
245 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
246 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego \"%s\": %s"
247
248 #: openbox/openbox.c:152
249 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
250 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
251
252 #: openbox/openbox.c:182
253 msgid "Failed to initialize the obrender library."
254 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
255
256 #: openbox/openbox.c:193
257 msgid "X server does not support locale."
258 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
259
260 #: openbox/openbox.c:195
261 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
262 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
263
264 #: openbox/openbox.c:253
265 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
266 msgstr ""
267 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
268 "domyślnychwartości"
269
270 #: openbox/openbox.c:286
271 msgid "Unable to load a theme."
272 msgstr "Nie można wczytać motywu."
273
274 #: openbox/openbox.c:370
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
278 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
279 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
280 msgstr ""
281
282 #: openbox/openbox.c:372
283 msgid "Openbox Syntax Error"
284 msgstr ""
285
286 #: openbox/openbox.c:438
287 #, c-format
288 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
289 msgstr ""
290 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego "
291 "uruchomienianie powiodło się: %s"
292
293 #: openbox/openbox.c:517 openbox/openbox.c:519
294 msgid "Copyright (c)"
295 msgstr "Copyright (c)"
296
297 #: openbox/openbox.c:528
298 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
299 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
300
301 #: openbox/openbox.c:529
302 msgid ""
303 "\n"
304 "Options:\n"
305 msgstr ""
306 "\n"
307 "Opcje:\n"
308
309 #: openbox/openbox.c:530
310 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
311 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
312
313 #: openbox/openbox.c:531
314 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
315 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
316
317 #: openbox/openbox.c:532
318 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
319 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
320
321 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
322 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
323 #. fine to leave it as FILE though.
324 #: openbox/openbox.c:536
325 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
326 msgstr ""
327
328 #: openbox/openbox.c:537
329 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
330 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
331
332 #: openbox/openbox.c:538
333 msgid ""
334 "\n"
335 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
336 msgstr ""
337 "\n"
338 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
339
340 #: openbox/openbox.c:539
341 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
342 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
343
344 #: openbox/openbox.c:540
345 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
346 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
347
348 #: openbox/openbox.c:541
349 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
350 msgstr ""
351
352 #: openbox/openbox.c:542
353 msgid ""
354 "\n"
355 "Debugging options:\n"
356 msgstr ""
357 "\n"
358 "Opcje debugowania:\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:543
361 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
362 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
363
364 #: openbox/openbox.c:544
365 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
366 msgstr ""
367
368 #: openbox/openbox.c:545
369 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
370 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:546
373 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
374 msgstr ""
375 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
376
377 #: openbox/openbox.c:547
378 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
379 msgstr ""
380
381 #: openbox/openbox.c:548
382 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
383 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
384
385 #: openbox/openbox.c:549
386 #, c-format
387 msgid ""
388 "\n"
389 "Please report bugs at %s\n"
390 msgstr ""
391 "\n"
392 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
393
394 #: openbox/openbox.c:632 openbox/openbox.c:666
395 #, c-format
396 msgid "%s requires an argument\n"
397 msgstr ""
398
399 #: openbox/openbox.c:709
400 #, c-format
401 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
402 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
403
404 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
405 #, c-format
406 msgid "A window manager is already running on screen %d"
407 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
408
409 #: openbox/screen.c:127
410 #, c-format
411 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
412 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
413
414 #: openbox/screen.c:150
415 #, c-format
416 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
417 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
418
419 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
420 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
421 #. second one. For example,
422 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
423 #: openbox/screen.c:418
424 #, c-format
425 msgid ""
426 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
427 "Overriding the Openbox configuration."
428 msgid_plural ""
429 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
430 "Overriding the Openbox configuration."
431 msgstr[0] ""
432 msgstr[1] ""
433
434 #: openbox/screen.c:1205
435 #, c-format
436 msgid "desktop %i"
437 msgstr "pulpit %i"
438
439 #: openbox/startupnotify.c:241
440 #, c-format
441 msgid "Running %s"
442 msgstr "Uruchamianie %s"
443
444 #: openbox/translate.c:59
445 #, c-format
446 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
447 msgstr ""
448 "Nieprawidłowy klawisz modyfikatora \"%s\" w skrócie klawiszowym lub myszy"
449
450 #: openbox/translate.c:138
451 #, c-format
452 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
453 msgstr "Nieprawidłowy kod \"%s\" w skrócie klawiszowym"
454
455 #: openbox/translate.c:145
456 #, c-format
457 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
458 msgstr "Nieprawidłowa nazwa \"%s\" w skrócie klawiszowym"
459
460 #: openbox/translate.c:151
461 #, c-format
462 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
463 msgstr "Żądany klawisz \"%s\" nie istnieje na ekranie"
464
465 #: openbox/prompt.c:153
466 msgid "OK"
467 msgstr ""
468
469 #~ msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
470 #~ msgstr "Nie można zapisać sesji do \"%s\": %s"
471
472 #~ msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
473 #~ msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do \"%s\": %s"
474
475 #~ msgid "X Error: %s"
476 #~ msgstr "Błąd X: %s"
477
478 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
479 #~ msgstr "Wykonanie \"%s\" nie powiodło się: %s"