Make nplurals=2 in Turkish translation since there are plurals translations
[dana/openbox.git] / po / tr.po
1 # Turkish translation of openbox.
2 # Copyright (C) 2008 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Tutku Dalmaz <mektup@tutkudalmaz.org>, 2008.
5 # Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>, 2011.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-04-28 00:23+0300\n"
13 "Last-Translator: Muhammet Kara <muhammet.k@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Turkish <gnome-turk@gnome.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n == 1 ? 0 : 1;\n"
19
20 #: openbox/actions.c:149
21 #, c-format
22 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
23 msgstr "\"%s\" geçersiz eylem isteği. Böyle bir eylem yok."
24
25 #: openbox/actions/execute.c:128
26 msgid "No"
27 msgstr "Hayır"
28
29 #: openbox/actions/execute.c:129
30 msgid "Yes"
31 msgstr "Evet"
32
33 #: openbox/actions/execute.c:133
34 msgid "Execute"
35 msgstr "Çalıştır"
36
37 #: openbox/actions/execute.c:142
38 #, c-format
39 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
40 msgstr "\"%s\" yolu utf8'e çevrilmesi başarısız oldu"
41
42 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
43 #: openbox/client.c:3465
44 msgid "Cancel"
45 msgstr "İptal"
46
47 #: openbox/actions/exit.c:53
48 msgid "Exit"
49 msgstr "Çık"
50
51 #: openbox/actions/exit.c:56
52 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
53 msgstr "Openbox'tan çıkmak istediğinize emin misiniz?"
54
55 #: openbox/actions/exit.c:57
56 msgid "Exit Openbox"
57 msgstr "Openbox'tan Çık"
58
59 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
60 #. name of the action you write in rc.xml
61 #: openbox/actions/session.c:43
62 msgid ""
63 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
64 "session management support"
65 msgstr ""
66 "Openbox oturum yönetim desteği olmaksızın yapılandırıldığı için "
67 "SessionLogout eylemi geçerli değildir."
68
69 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
70 msgid "Log Out"
71 msgstr "Oturumu Kapat"
72
73 #: openbox/actions/session.c:69
74 msgid "Are you sure you want to log out?"
75 msgstr "Oturumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?"
76
77 #: openbox/client.c:2012
78 msgid "Unnamed Window"
79 msgstr "İsimsiz Pencere"
80
81 #: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
82 msgid "Killing..."
83 msgstr "Sonlandırılıyor..."
84
85 #: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
86 msgid "Not Responding"
87 msgstr "Cevap Vermiyor"
88
89 #: openbox/client.c:3454
90 #, c-format
91 msgid ""
92 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
93 "to exit by sending the %s signal?"
94 msgstr ""
95 "\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. %s sinyali göndererek zorla "
96 "sonlandırmak ister misiniz?"
97
98 #: openbox/client.c:3456
99 msgid "End Process"
100 msgstr "Süreci Sonlandır"
101
102 #: openbox/client.c:3460
103 #, c-format
104 msgid ""
105 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
106 "it from the X server?"
107 msgstr ""
108 "\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. X sunucusu ile bağlantısını "
109 "sonlandırmak ister misiniz?"
110
111 #: openbox/client.c:3462
112 msgid "Disconnect"
113 msgstr "Bağlantıyı Kes"
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
116 msgid "Go there..."
117 msgstr "Oraya git..."
118
119 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
120 msgid "Manage desktops"
121 msgstr "Masaüstlerini yönet"
122
123 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
124 msgid "_Add new desktop"
125 msgstr "_Yeni masaüstü ekle"
126
127 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
128 msgid "_Remove last desktop"
129 msgstr "_Son masaüstünü kaldır"
130
131 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
132 msgid "Windows"
133 msgstr "Pencereler"
134
135 #: openbox/client_list_menu.c:203
136 msgid "Desktops"
137 msgstr "Masaüstleri"
138
139 #: openbox/client_menu.c:258
140 msgid "All desktops"
141 msgstr "Tüm masaüstleri"
142
143 #: openbox/client_menu.c:370
144 msgid "_Layer"
145 msgstr "_Katman"
146
147 #: openbox/client_menu.c:375
148 msgid "Always on _top"
149 msgstr "_Her zaman üstte"
150
151 #: openbox/client_menu.c:376
152 msgid "_Normal"
153 msgstr "_Normal"
154
155 #: openbox/client_menu.c:377
156 msgid "Always on _bottom"
157 msgstr "_Her zaman altta"
158
159 #: openbox/client_menu.c:379
160 msgid "_Send to desktop"
161 msgstr "_Masaüstüne gönder"
162
163 #: openbox/client_menu.c:383
164 msgid "Client menu"
165 msgstr "İstemci menüsü"
166
167 #: openbox/client_menu.c:393
168 msgid "R_estore"
169 msgstr "_Eski durumuna getir"
170
171 #: openbox/client_menu.c:397
172 msgid "_Move"
173 msgstr "_Taşı"
174
175 #: openbox/client_menu.c:399
176 msgid "Resi_ze"
177 msgstr "_Yeniden boyutlandır"
178
179 #: openbox/client_menu.c:401
180 msgid "Ico_nify"
181 msgstr "_Simge durumuna küçült"
182
183 #: openbox/client_menu.c:405
184 msgid "Ma_ximize"
185 msgstr "_Ekranı kapla"
186
187 #: openbox/client_menu.c:409
188 msgid "_Roll up/down"
189 msgstr "_Dürele/Aç"
190
191 #: openbox/client_menu.c:411
192 msgid "Un/_Decorate"
193 msgstr "Geri Al/Kapla"
194
195 #: openbox/client_menu.c:415
196 msgid "_Close"
197 msgstr "_Kapat"
198
199 #: openbox/config.c:781
200 #, c-format
201 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
202 msgstr "Yapılandırılma dosyasında belirtilmiş geçersiz \"%s\" düğmesi"
203
204 #: openbox/keyboard.c:157
205 msgid "Conflict with key binding in config file"
206 msgstr "Yapılandırma dosyasındaki tuş bağlantısında çakışma"
207
208 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
209 #, c-format
210 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
211 msgstr "\"%s\" geçerli menü dosyası bulunamadı"
212
213 #: openbox/menu.c:170
214 #, c-format
215 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
216 msgstr "İletim menüsü için \"%s\": %s komutunun çalıştırılması başarısız oldu"
217
218 #: openbox/menu.c:184
219 #, c-format
220 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
221 msgstr "\"%s\" iletim menüsü için geçersiz çıkış"
222
223 #: openbox/menu.c:197
224 #, c-format
225 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
226 msgstr "\"%s\" menüsüne erişilmeye çalışıldı fakat bu menü yok"
227
228 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
229 msgid "More..."
230 msgstr "Daha..."
231
232 #: openbox/mouse.c:373
233 #, c-format
234 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
235 msgstr "Fare bağında geçersiz \"%s\" tuşu"
236
237 #: openbox/mouse.c:379
238 #, c-format
239 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
240 msgstr "Fare bağında geçersinz \"%s\" içeriği"
241
242 #: openbox/openbox.c:133
243 #, c-format
244 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
245 msgstr "\"%s\": %s ev dizini değiştirilemedi"
246
247 #: openbox/openbox.c:152
248 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
249 msgstr "DISPLAY çevre değişkeninde görüntünün açılması başarısız oldu."
250
251 #: openbox/openbox.c:183
252 msgid "Failed to initialize the obrender library."
253 msgstr "ObRender kitaplığının sıfırlanması başarısız oldu."
254
255 #: openbox/openbox.c:194
256 msgid "X server does not support locale."
257 msgstr "X sunucusu dil ayarlarını desteklemiyor."
258
259 #: openbox/openbox.c:196
260 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
261 msgstr "X sunucu için dil ayarları değiştiricisi ayarlanamadı."
262
263 #: openbox/openbox.c:263
264 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
265 msgstr ""
266 "Geçerli yapılandırma dosyası bulunamadı, bazı basit öntanımlı ayarlar "
267 "kullanılıyor"
268
269 #: openbox/openbox.c:297
270 msgid "Unable to load a theme."
271 msgstr "Tema yüklenemedi."
272
273 #: openbox/openbox.c:377
274 #, c-format
275 msgid ""
276 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
277 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
278 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
279 msgstr ""
280 "Openbox yapılandırma dosyası ayrıştırılırken bir yada daha fazla XML "
281 "sözdizimi hatası bulundu. Daha fazla bilgi için stdout çıktısına bakınız. "
282 "Son hata \"%s\" dosyası içerisindeki %d satırında %s hata iletisi ile görüldü"
283
284 #: openbox/openbox.c:379
285 msgid "Openbox Syntax Error"
286 msgstr "Openbox Sözdizimi Hatası"
287
288 #: openbox/openbox.c:379
289 msgid "Close"
290 msgstr "Kapat"
291
292 #: openbox/openbox.c:448
293 #, c-format
294 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
295 msgstr ""
296 "Yeniden başlatmadaki \"%s\": %s çalıştırılabilir dosyalarının başlatılması "
297 "başarısız oldu"
298
299 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
300 msgid "Copyright (c)"
301 msgstr "Telif Hakkı (c)"
302
303 #: openbox/openbox.c:529
304 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
305 msgstr "Sözdizimi: openbox [seçenekler]\n"
306
307 #: openbox/openbox.c:530
308 msgid ""
309 "\n"
310 "Options:\n"
311 msgstr ""
312 "\n"
313 "Seçenekler:\n"
314
315 #: openbox/openbox.c:531
316 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
317 msgstr "  --help              Yardımı görüntüle ve çık\n"
318
319 #: openbox/openbox.c:532
320 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
321 msgstr "  --version           Sürüm bilgisini görüntüle ve çık\n"
322
323 #: openbox/openbox.c:533
324 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
325 msgstr "  --replace           Güncel pencere yöneticisini değiştir\n"
326
327 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
328 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
329 #. fine to leave it as FILE though.
330 #: openbox/openbox.c:537
331 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
332 msgstr ""
333 "  --config-file FILE  Kullanılacak yapılandırma dosyasının yolunu belirtir\n"
334
335 #: openbox/openbox.c:538
336 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
337 msgstr ""
338 "  --sm-disable        Oturum yöneticisiyle olan bağlanıyı etkisiz kıl\n"
339
340 #: openbox/openbox.c:539
341 msgid ""
342 "\n"
343 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
344 msgstr ""
345 "\n"
346 "İletiler çalışan bir Openbox örneğine aktarılıyor:\n"
347
348 #: openbox/openbox.c:540
349 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
350 msgstr "  --reconfigure       Openbox yapılandırmasını yeniden yükle\n"
351
352 #: openbox/openbox.c:541
353 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
354 msgstr "  --restart           Openbox'ı yeniden başlat\n"
355
356 #: openbox/openbox.c:542
357 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
358 msgstr "  --exit              Openbox'tan çık\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:543
361 msgid ""
362 "\n"
363 "Debugging options:\n"
364 msgstr ""
365 "\n"
366 "Hata ayıklama seçenekleri:\n"
367
368 #: openbox/openbox.c:544
369 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
370 msgstr "  --sync              Eş zamanlı kipte çalış\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:545
373 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
374 msgstr "  --debug             Hata ayıklama çıktısını göster\n"
375
376 #: openbox/openbox.c:546
377 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
378 msgstr ""
379 "  --debug-focus       Özelleşmiş durum için hata ayıklama çıktısını göster\n"
380
381 #: openbox/openbox.c:547
382 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
383 msgstr "  --debug-xinerama    Görüntü gerçek olmayan ekranlara bölünür\n"
384
385 #: openbox/openbox.c:548
386 #, c-format
387 msgid ""
388 "\n"
389 "Please report bugs at %s\n"
390 msgstr ""
391 "\n"
392 "Lütfen hataları %s adresine bildiriniz\n"
393
394 #: openbox/openbox.c:617
395 msgid "--config-file requires an argument\n"
396 msgstr "--config-file dosyası bir değişkene ihtiyaç duyuyor\n"
397
398 #: openbox/openbox.c:660
399 #, c-format
400 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
401 msgstr "\"%s\" geçersiz komut satırı değişkeni\n"
402
403 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
404 #, c-format
405 msgid "A window manager is already running on screen %d"
406 msgstr "%d ekranınz zaten bir pencere yöneticixi çalışıyor"
407
408 #: openbox/screen.c:124
409 #, c-format
410 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
411 msgstr "Seçilen %d ekranında pencere yöneticisi bulunamadı"
412
413 #: openbox/screen.c:145
414 #, c-format
415 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
416 msgstr "%d ekranındaki pencere yöneticisinden çıkılamıyor"
417
418 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
419 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
420 #. second one. For example,
421 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
422 #: openbox/screen.c:412
423 #, c-format
424 msgid ""
425 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
426 "Overriding the Openbox configuration."
427 msgid_plural ""
428 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
429 "Overriding the Openbox configuration."
430 msgstr[0] ""
431 "Openbox %d masaüstü için yapılandırılmıştır fakat güncel oturumda %d "
432 "masaüstü var. Openbox yapılandırması geçersiz kılınıyor."
433 msgstr[1] ""
434 "Openbox %d masaüstleri için yapılandırılmıştır fakat güncel oturum %d dir. "
435 "Openbox yapılandırmasının üzerien yazılıyor."
436
437 #: openbox/screen.c:1180
438 #, c-format
439 msgid "desktop %i"
440 msgstr "%i masaüstü"
441
442 #: openbox/session.c:104
443 #, c-format
444 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
445 msgstr "\"%s\": %s dizini oluşturulamadı"
446
447 #: openbox/session.c:466
448 #, c-format
449 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
450 msgstr "\"%s\": %s oturumu kaydedilemedi"
451
452 #: openbox/session.c:605
453 #, c-format
454 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
455 msgstr "Oturum \"%s\": %s'e kaydedilirken hata"
456
457 #: openbox/session.c:842
458 msgid "Not connected to a session manager"
459 msgstr "Oturum yöneticisine bağlı değil"
460
461 #: openbox/startupnotify.c:243
462 #, c-format
463 msgid "Running %s"
464 msgstr "%s çalışıyor"
465
466 #: openbox/translate.c:59
467 #, c-format
468 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
469 msgstr "Klavye/fare bağında geçersiz \"%s\" tuş değiştirici"
470
471 #: openbox/translate.c:138
472 #, c-format
473 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
474 msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş kodu"
475
476 #: openbox/translate.c:145
477 #, c-format
478 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
479 msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş adı"
480
481 #: openbox/translate.c:151
482 #, c-format
483 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
484 msgstr "İstenilen \"%s\" tuşu görüntüde yok"
485
486 #: openbox/xerror.c:40
487 #, c-format
488 msgid "X Error: %s"
489 msgstr "%s X Hatası"
490
491 #: openbox/prompt.c:200
492 msgid "OK"
493 msgstr "Tamam"