Add turkish translation.
authorTutku Dalmaz <mektup@tutkudalmaz.org>
Sat, 24 May 2008 14:33:49 +0000 (16:33 +0200)
committerMikael Magnusson <mikachu@comhem.se>
Sun, 25 May 2008 18:27:00 +0000 (20:27 +0200)
po/LINGUAS
po/tr.po [new file with mode: 0644]

index be333ea..8583673 100644 (file)
@@ -25,5 +25,6 @@ ja
 ua
 hu
 lt
+tr
 
 #hr
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..473d0cb
--- /dev/null
+++ b/po/tr.po
@@ -0,0 +1,483 @@
+# Turkish translation of openbox.
+# Copyright (C) 2008 Dana Jansens
+# This file is distributed under the same license as the openbox package.
+# Tutku Dalmaz <mektup@tutkudalmaz.org>, 2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-05-24 16:33+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-05-24 15:08+0300\n"
+"Last-Translator: Tutku Dalmaz <mektup@tutkudalmaz.org>\n"
+"Language-Team: Turkish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: openbox/actions.c:149
+#, c-format
+msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
+msgstr "\"%s\" geçersiz eylem isteği. Böyle bir eylem yok."
+
+#: openbox/actions/execute.c:128
+msgid "No"
+msgstr "Hayır"
+
+#: openbox/actions/execute.c:129
+msgid "Yes"
+msgstr "Evet"
+
+#: openbox/actions/execute.c:133
+msgid "Execute"
+msgstr "Çalıştır"
+
+#: openbox/actions/execute.c:142
+#, c-format
+msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
+msgstr "\"%s\" yolu utf8'e çevrilmesi başarısız oldu"
+
+#: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
+#: openbox/client.c:3458
+msgid "Cancel"
+msgstr "İptal"
+
+#: openbox/actions/exit.c:53
+msgid "Exit"
+msgstr "Çık"
+
+#: openbox/actions/exit.c:56
+msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
+msgstr "Openbox'tan çıkmak istediğinize emin misiniz?"
+
+#: openbox/actions/exit.c:57
+msgid "Exit Openbox"
+msgstr "Openbox'tan Çık"
+
+#: openbox/actions/session.c:43
+msgid ""
+"The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
+"session management support"
+msgstr ""
+"Openbox oturum yönetim desteği olmaksızın yapılandırıldığı için "
+"SessionLogout eylemi geçerli değildir."
+
+#: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
+msgid "Log Out"
+msgstr "Oturumu Kapat"
+
+#: openbox/actions/session.c:69
+msgid "Are you sure you want to log out?"
+msgstr "Oturumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?"
+
+#: openbox/client.c:2005
+msgid "Unnamed Window"
+msgstr "İsimsiz Pencere"
+
+#: openbox/client.c:2019 openbox/client.c:2051
+msgid "Killing..."
+msgstr "Sonlandırılıyor..."
+
+#: openbox/client.c:2021 openbox/client.c:2053
+msgid "Not Responding"
+msgstr "Cevap Vermiyor"
+
+#: openbox/client.c:3447
+#, c-format
+msgid ""
+"The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
+"to exit by sending the %s signal?"
+msgstr ""
+"\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. %s sinyali göndererek zorla "
+"sonlandırmak ister misiniz?"
+
+#: openbox/client.c:3449
+msgid "End Process"
+msgstr "Süreci Sonlandır"
+
+#: openbox/client.c:3453
+#, c-format
+msgid ""
+"The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
+"it from the X server?"
+msgstr ""
+"\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. X sunucusu ile bağlantısını "
+"sonlandırmak ister misiniz?"
+
+#: openbox/client.c:3455
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Bağlantıyı Kes"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
+msgid "Go there..."
+msgstr "Oraya git..."
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:94
+msgid "Manage desktops"
+msgstr "Masaüstlerini yönet"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
+msgid "_Add new desktop"
+msgstr "_Yeni masaüstü ekle"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
+msgid "_Remove last desktop"
+msgstr "_Son masaüstünü kaldır"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:149
+msgid "Windows"
+msgstr "Pencereler"
+
+#: openbox/client_list_menu.c:203
+msgid "Desktops"
+msgstr "Masaüstleri"
+
+#: openbox/client_menu.c:258
+msgid "All desktops"
+msgstr "Tüm masaüstleri"
+
+#: openbox/client_menu.c:370
+msgid "_Layer"
+msgstr "_Katman"
+
+#: openbox/client_menu.c:375
+msgid "Always on _top"
+msgstr "_Her zaman üstte"
+
+#: openbox/client_menu.c:376
+msgid "_Normal"
+msgstr "_Normal"
+
+#: openbox/client_menu.c:377
+msgid "Always on _bottom"
+msgstr "_Her zaman altta"
+
+#: openbox/client_menu.c:379
+msgid "_Send to desktop"
+msgstr "_Masaüstüne gönder"
+
+#: openbox/client_menu.c:383
+msgid "Client menu"
+msgstr "İstemci menüsü"
+
+#: openbox/client_menu.c:393
+msgid "R_estore"
+msgstr "_Eski durumuna getir"
+
+#: openbox/client_menu.c:397
+msgid "_Move"
+msgstr "_Taşı"
+
+#: openbox/client_menu.c:399
+msgid "Resi_ze"
+msgstr "_Yeniden boyutlandır"
+
+#: openbox/client_menu.c:401
+msgid "Ico_nify"
+msgstr "_Simge durumuna küçült"
+
+#: openbox/client_menu.c:405
+msgid "Ma_ximize"
+msgstr "_Ekranı kapla"
+
+#: openbox/client_menu.c:409
+msgid "_Roll up/down"
+msgstr "_Dürele/Aç"
+
+#: openbox/client_menu.c:411
+msgid "Un/_Decorate"
+msgstr "Geri Al/Kapla"
+
+#: openbox/client_menu.c:415
+msgid "_Close"
+msgstr "_Kapat"
+
+#: openbox/config.c:781
+#, c-format
+msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
+msgstr "Yapılandırılma dosyasında belirtilmiş geçersiz \"%s\" düğmesi"
+
+#: openbox/keyboard.c:157
+msgid "Conflict with key binding in config file"
+msgstr "Yapılandırma dosyasındaki tuş bağlantısında çakışma"
+
+#: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
+#, c-format
+msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
+msgstr "\"%s\" geçerli menü dosyası bulunamadı"
+
+#: openbox/menu.c:170
+#, c-format
+msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
+msgstr "İletim menüsü için \"%s\": %s komutunun çalıştırılması başarısız oldu"
+
+#: openbox/menu.c:184
+#, c-format
+msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
+msgstr "\"%s\" iletim menüsü için geçersiz çıkış"
+
+#: openbox/menu.c:197
+#, c-format
+msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
+msgstr "\"%s\" menüsüne erişilmeye çalışıldı fakat bu menü yok"
+
+#: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
+msgid "More..."
+msgstr "Daha..."
+
+#: openbox/mouse.c:373
+#, c-format
+msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
+msgstr "Fare bağında geçersiz \"%s\" tuşu"
+
+#: openbox/mouse.c:379
+#, c-format
+msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
+msgstr "Fare bağında geçersinz \"%s\" içeriği"
+
+#: openbox/openbox.c:133
+#, c-format
+msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
+msgstr "\"%s\": %s ev dizini değiştirilemedi"
+
+#: openbox/openbox.c:152
+msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
+msgstr "DISPLAY çevre değişkeninde görüntünün açılması başarısız oldu."
+
+#: openbox/openbox.c:183
+msgid "Failed to initialize the obrender library."
+msgstr "ObRender kitaplığının sıfırlanması başarısız oldu."
+
+#: openbox/openbox.c:194
+msgid "X server does not support locale."
+msgstr "X sunucusu dil ayarlarını desteklemiyor."
+
+#: openbox/openbox.c:196
+msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
+msgstr "X sunucu için dil ayarları değiştiricisi ayarlanamadı."
+
+#: openbox/openbox.c:263
+msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
+msgstr ""
+"Geçerli yapılandırma dosyası bulunamadı, bazı basit öntanımlı ayarlar "
+"kullanılıyor"
+
+#: openbox/openbox.c:297
+msgid "Unable to load a theme."
+msgstr "Tema yüklenemedi."
+
+#: openbox/openbox.c:377
+#, c-format
+msgid ""
+"One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
+"configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
+"was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
+msgstr ""
+"Openbox yapılandırma dosyası ayrıştırılırken bir yada daha fazla XML "
+"sözdizimi hatası bulundu. Daha fazla bilgi için stdout çıktısına bakınız. "
+"Son hata \"%s\" dosyası içerisindeki %d satırında %s hata iletisi ile görüldü"
+
+#: openbox/openbox.c:379
+msgid "Openbox Syntax Error"
+msgstr "Openbox Sözdizimi Hatası"
+
+#: openbox/openbox.c:379
+msgid "Close"
+msgstr "Kapat"
+
+#: openbox/openbox.c:448
+#, c-format
+msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
+msgstr ""
+"Yeniden başlatmadaki \"%s\": %s çalıştırılabilir dosyalarının başlatılması "
+"başarısız oldu"
+
+#: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
+msgid "Copyright (c)"
+msgstr "Telif Hakkı (c)"
+
+#: openbox/openbox.c:529
+msgid "Syntax: openbox [options]\n"
+msgstr "Sözdizimi: openbox [seçenekler]\n"
+
+#: openbox/openbox.c:530
+msgid ""
+"\n"
+"Options:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Seçenekler:\n"
+
+#: openbox/openbox.c:531
+msgid "  --help              Display this help and exit\n"
+msgstr "  --help              Yardımı görüntüle ve çık\n"
+
+#: openbox/openbox.c:532
+msgid "  --version           Display the version and exit\n"
+msgstr "  --version           Sürüm bilgisini görüntüle ve çık\n"
+
+#: openbox/openbox.c:533
+msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
+msgstr "  --replace           Güncel pencere yöneticisini değiştir\n"
+
+#. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
+#. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
+#. fine to leave it as FILE though.
+#: openbox/openbox.c:537
+msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
+msgstr ""
+"  --config-file FILE  Kullanılacak yapılandırma dosyasının yolunu belirtir\n"
+
+#: openbox/openbox.c:538
+msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
+msgstr ""
+"  --sm-disable        Oturum yöneticisiyle olan bağlanıyı etkisiz kıl\n"
+
+#: openbox/openbox.c:539
+msgid ""
+"\n"
+"Passing messages to a running Openbox instance:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"İletiler çalışan bir Openbox örneğine aktarılıyor:\n"
+
+#: openbox/openbox.c:540
+msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
+msgstr "  --reconfigure       Openbox yapılandırmasını yeniden yükle\n"
+
+#: openbox/openbox.c:541
+msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
+msgstr "  --restart           Openbox'ı yeniden başlat\n"
+
+#: openbox/openbox.c:542
+msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
+msgstr "  --exit              Openbox'tan çık\n"
+
+#: openbox/openbox.c:543
+msgid ""
+"\n"
+"Debugging options:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Hata ayıklama seçenekleri:\n"
+
+#: openbox/openbox.c:544
+msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
+msgstr "  --sync              Eş zamanlı kipte çalış\n"
+
+#: openbox/openbox.c:545
+msgid "  --debug             Display debugging output\n"
+msgstr "  --debug             Hata ayıklama çıktısını göster\n"
+
+#: openbox/openbox.c:546
+msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
+msgstr ""
+"  --debug-focus       Özelleşmiş durum için hata ayıklama çıktısını göster\n"
+
+#: openbox/openbox.c:547
+msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
+msgstr "  --debug-xinerama    Görüntü gerçek olmayan ekranlara bölünür\n"
+
+#: openbox/openbox.c:548
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Please report bugs at %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Lütfen hataları %s adresine bildiriniz\n"
+
+#: openbox/openbox.c:617
+msgid "--config-file requires an argument\n"
+msgstr "--config-file dosyası bir değişkene ihtiyaç duyuyor\n"
+
+#: openbox/openbox.c:660
+#, c-format
+msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
+msgstr "\"%s\" geçersiz komut satırı değişkeni\n"
+
+#: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
+#, c-format
+msgid "A window manager is already running on screen %d"
+msgstr "%d ekranınz zaten bir pencere yöneticixi çalışıyor"
+
+#: openbox/screen.c:124
+#, c-format
+msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
+msgstr "Seçilen %d ekranında pencere yöneticisi bulunamadı"
+
+#: openbox/screen.c:145
+#, c-format
+msgid "The WM on screen %d is not exiting"
+msgstr "%d ekranındaki pencere yöneticisinden çıkılamıyor"
+
+#. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
+#. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
+#. second one. For example,
+#. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
+#: openbox/screen.c:412
+#, c-format
+msgid ""
+"Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
+"Overriding the Openbox configuration."
+msgstr ""
+"Openbox %d masaüstleri için yapılandırılmıştır fakat güncel oturum %d dir. "
+"Openbox yapılandırmasının üzerien yazılıyor."
+
+#: openbox/screen.c:1180
+#, c-format
+msgid "desktop %i"
+msgstr "%i masaüstü"
+
+#: openbox/session.c:104
+#, c-format
+msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
+msgstr "\"%s\": %s dizini oluşturulamadı"
+
+#: openbox/session.c:466
+#, c-format
+msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
+msgstr "\"%s\": %s oturumu kaydedilemedi"
+
+#: openbox/session.c:598
+#, c-format
+msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
+msgstr "Oturum \"%s\": %s'e kaydedilirken hata"
+
+#: openbox/session.c:835
+msgid "Not connected to a session manager"
+msgstr "Oturum yöneticisine bağlı değil"
+
+#: openbox/startupnotify.c:243
+#, c-format
+msgid "Running %s\n"
+msgstr "%s çalışıyor\n"
+
+#: openbox/translate.c:59
+#, c-format
+msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
+msgstr "Klavye/fare bağında geçersiz \"%s\" tuş değiştirici"
+
+#: openbox/translate.c:138
+#, c-format
+msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
+msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş kodu"
+
+#: openbox/translate.c:145
+#, c-format
+msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
+msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş adı"
+
+#: openbox/translate.c:151
+#, c-format
+msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
+msgstr "İstenilen \"%s\" tuşu görüntüde yok"
+
+#: openbox/xerror.c:40
+#, c-format
+msgid "X Error: %s"
+msgstr "%s X Hatası"
+
+#: openbox/prompt.c:200
+msgid "OK"
+msgstr "Tamam"