Add Polish translation
authorPiotr Strebski <strebski@o2.pl>
Sun, 11 Aug 2013 02:35:49 +0000 (22:35 -0400)
committerDana Jansens <danakj@orodu.net>
Sun, 11 Aug 2013 02:35:49 +0000 (22:35 -0400)
po/LINGUAS
po/po_PL.po [new file with mode: 0644]

index a48d84e..d12ebd6 100644 (file)
@@ -19,6 +19,7 @@ no
 ja
 lt
 pl
+po_PL
 pt
 pt_BR
 ru
diff --git a/po/po_PL.po b/po/po_PL.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9c25933
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,500 @@
+# Polish translation of Openbox 3.
+# Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
+# This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
+# Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
+# Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
+# Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
+# Jakub Łojewski <lojewski@ovi.com>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-11 14:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-13 20:37+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Language: Polish\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+#: openbox/actions.c:149
+#, c-format
+msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
+msgstr ""
+"Zażądano niepoprawnego polecenia \"%s\". Takowe polecenie nie istnieje."
+
+#: openbox/actions/execute.c:128
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
+
+#: openbox/actions/execute.c:129
+msgid "Yes"
+msgstr "Tak"
+
+#: openbox/actions/execute.c:133
+msgid "Execute"
+msgstr "Wykonaj"
+
+#: openbox/actions/execute.c:142
+#, c-format
+msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
+msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
+
+#: openbox/actions/exit.c:62 openbox/client.c:3506
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
+
+#: openbox/actions/exit.c:63
+msgid "Exit"
+msgstr "Wyjście"
+
+#: openbox/actions/exit.c:67
+msgid "Are you sure you want to log out?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz się wylogować?"
+
+#: openbox/actions/exit.c:68
+msgid "Log Out"
+msgstr "Wyloguj"
+
+#: openbox/actions/exit.c:71
+msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz opuścić Openboksa?"
+
+#: openbox/actions/exit.c:72
+msgid "Exit Openbox"
+msgstr "Opuść Openbox"
+
+#: openbox/client.c:2024
+msgid "Unnamed Window"
+msgstr "Okno bez nazwy"
+
+#: openbox/client.c:2038 openbox/client.c:2070
+msgid "Killing..."
+msgstr "Kończenie..."
+
+#: openbox/client.c:2040 openbox/client.c:2072
+msgid "Not Responding"
+msgstr "Nie odpowiada"
+
+#: openbox/client.c:3495
+#, c-format
+msgid ""
+"The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
+"to exit by sending the %s signal?"
+msgstr ""
+"Okno \"%s\" nie odpowiada. Czy wymusić zakończenie poprzez wysłanie sygnału "
+"%s?"
+
+#: openbox/client.c:3497
+msgid "End Process"
+msgstr "Zakończ proces"
+
+#: openbox/client.c:3501
+#, c-format
+msgid ""
+"The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
+"it from the X server?"
+msgstr "Okno \"%s\" nie odpowiada. Odłączyć je od serwera X?"
+
+#: openbox/client.c:3503
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Odłącz"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
+msgid "Go there..."
+msgstr "Przejdź..."
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:94
+msgid "Manage desktops"
+msgstr "Zarządzaj pulpitami"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
+msgid "_Add new desktop"
+msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
+msgid "_Remove last desktop"
+msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:149
+msgid "Windows"
+msgstr "Okna"
+
+#: openbox/client_list_menu.c:203
+msgid "Desktops"
+msgstr "Pulpity"
+
+#: openbox/client_menu.c:258
+msgid "All desktops"
+msgstr "Wszystkie pulpity"
+
+#: openbox/client_menu.c:370
+msgid "_Layer"
+msgstr "_Warstwa"
+
+#: openbox/client_menu.c:375
+msgid "Always on _top"
+msgstr "Zawsze na _wierzchu"
+
+#: openbox/client_menu.c:376
+msgid "_Normal"
+msgstr "_Normalnie"
+
+#: openbox/client_menu.c:377
+msgid "Always on _bottom"
+msgstr "Zawsze pod _spodem"
+
+#: openbox/client_menu.c:379
+msgid "_Send to desktop"
+msgstr "Wyślij na p_ulpit"
+
+#: openbox/client_menu.c:383
+msgid "Client menu"
+msgstr "Menu klienta"
+
+#: openbox/client_menu.c:393
+msgid "R_estore"
+msgstr "P_rzywróć"
+
+#: openbox/client_menu.c:397
+msgid "_Move"
+msgstr "_Przesuń"
+
+#: openbox/client_menu.c:399
+msgid "Resi_ze"
+msgstr "Zmień _rozmiar"
+
+#: openbox/client_menu.c:401
+msgid "Ico_nify"
+msgstr "Zmi_nimalizuj"
+
+#: openbox/client_menu.c:405
+msgid "Ma_ximize"
+msgstr "Zma_ksymalizuj"
+
+#: openbox/client_menu.c:409
+msgid "_Roll up/down"
+msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
+
+#: openbox/client_menu.c:411
+msgid "Un/_Decorate"
+msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
+
+#: openbox/client_menu.c:415
+msgid "_Close"
+msgstr "Z_amknij"
+
+#: openbox/config.c:798
+#, c-format
+msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
+msgstr "Nieprawidłowy przycisk \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
+
+#: openbox/keyboard.c:157
+msgid "Conflict with key binding in config file"
+msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
+
+#: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
+#, c-format
+msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
+msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu \"%s\""
+
+#: openbox/menu.c:170
+#, c-format
+msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
+msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu \"%s\" nie powiodło się: %s"
+
+#: openbox/menu.c:184
+#, c-format
+msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
+msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
+
+#: openbox/menu.c:197
+#, c-format
+msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
+msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
+
+#: openbox/menu.c:370 openbox/menu.c:371
+msgid "More..."
+msgstr "Więcej..."
+
+#: openbox/mouse.c:373
+#, c-format
+msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
+msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" w skrócie myszy"
+
+#: openbox/mouse.c:379
+#, c-format
+msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
+msgstr "Nieprawidłowy kontekst \"%s\" w skrócie myszy"
+
+#: openbox/openbox.c:133
+#, c-format
+msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
+msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego \"%s\": %s"
+
+#: openbox/openbox.c:152
+msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
+msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
+
+#: openbox/openbox.c:183
+msgid "Failed to initialize the obrender library."
+msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
+
+#: openbox/openbox.c:194
+msgid "X server does not support locale."
+msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
+
+#: openbox/openbox.c:196
+msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
+msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
+
+#: openbox/openbox.c:265
+msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
+msgstr ""
+"Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie domyślnych "
+"wartości."
+
+#: openbox/openbox.c:299
+msgid "Unable to load a theme."
+msgstr "Nie można wczytać motywu."
+
+#: openbox/openbox.c:379
+#, c-format
+msgid ""
+"One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
+"configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
+"was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
+msgstr ""
+"Podczas sprawdzania plików konfiguracyjnych Openboksa zostało znalezionych "
+"jeden lub więcej błędów składniowych XML.  Zobacz stdout, aby uzyskać więcej "
+"informacji.  Ostatnio błąd znaleziono w pliku \"%s\", linia %d, z "
+"wiadomością: %s"
+
+#: openbox/openbox.c:381
+msgid "Openbox Syntax Error"
+msgstr "Błąd składniowy Openboksa"
+
+#: openbox/openbox.c:381
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
+
+#: openbox/openbox.c:463
+#, c-format
+msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
+msgstr ""
+"Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego uruchomienia "
+"nie powiodło się: %s"
+
+#: openbox/openbox.c:533 openbox/openbox.c:535
+msgid "Copyright (c)"
+msgstr "Prawa autorskie (c)"
+
+#: openbox/openbox.c:544
+msgid "Syntax: openbox [options]\n"
+msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
+
+#: openbox/openbox.c:545
+msgid ""
+"\n"
+"Options:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Opcje:\n"
+
+#: openbox/openbox.c:546
+msgid "  --help              Display this help and exit\n"
+msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
+
+#: openbox/openbox.c:547
+msgid "  --version           Display the version and exit\n"
+msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
+
+#: openbox/openbox.c:548
+msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
+msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
+
+#. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
+#. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
+#. fine to leave it as FILE though.
+#: openbox/openbox.c:552
+msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
+msgstr "  --config-file PLIK  Podaj ścieżkę do pliku konfiguracji\n"
+
+#: openbox/openbox.c:553
+msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
+msgstr "  --sm-disable        Wyłączenie połączenia z menedżerem sesji\n"
+
+#: openbox/openbox.c:554
+msgid ""
+"\n"
+"Passing messages to a running Openbox instance:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
+
+#: openbox/openbox.c:555
+msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
+msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
+
+#: openbox/openbox.c:556
+msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
+msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
+
+#: openbox/openbox.c:557
+msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
+msgstr "  --exit              Zakończa Openbox\n"
+
+#: openbox/openbox.c:558
+msgid ""
+"\n"
+"Debugging options:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Opcje odnajdywania błędów:\n"
+
+#: openbox/openbox.c:559
+msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
+msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
+
+#: openbox/openbox.c:560
+msgid "  --debug             Display debugging output\n"
+msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o odnajdywaniu błędów\n"
+
+#: openbox/openbox.c:561
+msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
+msgstr ""
+"  --debug-focus       Wyświetla wyjście odnajdywania błędów dla obsługi "
+"aktywacji\n"
+
+#: openbox/openbox.c:562
+msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
+msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
+
+#: openbox/openbox.c:563
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Please report bugs at %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
+
+#: openbox/openbox.c:645
+msgid "--config-file requires an argument\n"
+msgstr "--config-file wymaga argumentu\n"
+
+#: openbox/openbox.c:688
+#, c-format
+msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
+msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
+
+#: openbox/screen.c:103 openbox/screen.c:191
+#, c-format
+msgid "A window manager is already running on screen %d"
+msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
+
+#: openbox/screen.c:125
+#, c-format
+msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
+msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
+
+#: openbox/screen.c:146
+#, c-format
+msgid "The WM on screen %d is not exiting"
+msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
+
+#. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
+#. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
+#. second one. For example,
+#. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
+#: openbox/screen.c:421
+#, c-format
+msgid ""
+"Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
+"Overriding the Openbox configuration."
+msgid_plural ""
+"Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
+"Overriding the Openbox configuration."
+msgstr[0] ""
+"Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitu, ale obecna sesja posiada ich "
+"%d.  Odrzucenie konfigurcji Openboksa."
+msgstr[1] ""
+"Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitów, ale obecna sesja posiada ich "
+"%d.  Odrzucenie konfigurcji Openboksa."
+msgstr[2] ""
+"Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitów, ale obecna sesja posiada ich "
+"%d.  Odrzucenie konfigurcji Openboksa."
+
+#: openbox/screen.c:1203
+#, c-format
+msgid "desktop %i"
+msgstr "pulpit %i"
+
+#: openbox/session.c:105
+#, c-format
+msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
+msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
+
+#: openbox/session.c:472
+#, c-format
+msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
+msgstr "Nie można zapisać sesji do \"%s\": %s"
+
+#: openbox/session.c:611
+#, c-format
+msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
+msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do \"%s\": %s"
+
+#: openbox/session.c:848
+msgid "Not connected to a session manager"
+msgstr "Nie podłączono do menedżera sesji"
+
+#: openbox/startupnotify.c:243
+#, c-format
+msgid "Running %s"
+msgstr "Uruchamianie %s"
+
+#: openbox/translate.c:59
+#, c-format
+msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
+msgstr ""
+"Nieprawidłowy przycisk modyfikatora \"%s\" w skrócie klawiszowym lub myszy"
+
+#: openbox/translate.c:138
+#, c-format
+msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
+msgstr "Nieprawidłowy kod \"%s\" w skrócie klawiszowym"
+
+#: openbox/translate.c:145
+#, c-format
+msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
+msgstr "Nieprawidłowa nazwa \"%s\" w skrócie klawiszowym"
+
+#: openbox/translate.c:151
+#, c-format
+msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
+msgstr "Żądany przycisk \"%s\" nie istnieje na ekranie"
+
+#: openbox/xerror.c:40
+#, c-format
+msgid "X Error: %s"
+msgstr "Błąd X: %s"
+
+#: openbox/prompt.c:200
+msgid "OK"
+msgstr "OK"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
+#~ "session management support"
+#~ msgstr ""
+#~ "SessionLogout jest niedostępne, ponieważ Openbox został stworzony bez "
+#~ "wsparcia dla zarządzania sesją"
+
+#~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
+#~ msgstr "Wykonanie \"%s\" nie powiodło się: %s"