Add latvian translation.
authorEinars Sprugis <einars8@gmail.com>
Tue, 31 Mar 2009 17:20:23 +0000 (19:20 +0200)
committerMikael Magnusson <mikachu@gmail.com>
Tue, 31 Mar 2009 17:20:23 +0000 (19:20 +0200)
po/LINGUAS
po/lv.po [new file with mode: 0644]

index 149afe4..f8f887d 100644 (file)
@@ -26,6 +26,7 @@ ja
 ua
 hu
 lt
 ua
 hu
 lt
+lv
 tr
 da
 
 tr
 da
 
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..7ef4eeb
--- /dev/null
+++ b/po/lv.po
@@ -0,0 +1,488 @@
+# Latvian translations for openbox.
+# Copyright (C) 2009 Dana Jansens
+# This file is distributed under the same license as the openbox package.
+# Einars Sprugis  <einars8@gmail.com>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-03-31 19:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-30 19:14+0300\n"
+"Last-Translator: Einars Sprugis <einars8@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Latvian <lv@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
+"2);\n"
+
+#: openbox/actions.c:149
+#, c-format
+msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
+msgstr "Neatļauta darbība \"%s\". Šāda darbība neeksistē."
+
+#: openbox/actions/execute.c:128
+msgid "No"
+msgstr "Nē"
+
+#: openbox/actions/execute.c:129
+msgid "Yes"
+msgstr "Jā"
+
+#: openbox/actions/execute.c:133
+msgid "Execute"
+msgstr "Izpildīt"
+
+#: openbox/actions/execute.c:142
+#, c-format
+msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
+msgstr "Neizdevās pārveidot ceļu \"%s\" no utf8"
+
+#: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
+#: openbox/client.c:3465
+msgid "Cancel"
+msgstr "Atcelt"
+
+#: openbox/actions/exit.c:53
+msgid "Exit"
+msgstr "Iziet"
+
+#: openbox/actions/exit.c:56
+msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
+msgstr "Vai tiešām vēlaties iziet no Openbox?"
+
+#: openbox/actions/exit.c:57
+msgid "Exit Openbox"
+msgstr "Iziet no Openbox"
+
+#. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
+#. name of the action you write in rc.xml
+#: openbox/actions/session.c:43
+msgid ""
+"The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
+"session management support"
+msgstr ""
+"SessionLogout darbība nav pieejama, jo Openbox tika kompilēts bez sesijas "
+"pārvaldes atbalsta"
+
+#: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
+msgid "Log Out"
+msgstr "Atteikties"
+
+#: openbox/actions/session.c:69
+msgid "Are you sure you want to log out?"
+msgstr "Vai tiešām vēlaties atteikties?"
+
+#: openbox/client.c:2012
+msgid "Unnamed Window"
+msgstr "Logs bez nosaukuma"
+
+#: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
+msgid "Killing..."
+msgstr "Nogalina..."
+
+#: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
+msgid "Not Responding"
+msgstr "Neatbild"
+
+#: openbox/client.c:3454
+#, c-format
+msgid ""
+"The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
+"to exit by sending the %s signal?"
+msgstr "Logs \"%s\" neatbild. Vai vēlieties to piespiest, nosūtot signālu %s?"
+
+#: openbox/client.c:3456
+msgid "End Process"
+msgstr "Nobeigt procesu"
+
+#: openbox/client.c:3460
+#, c-format
+msgid ""
+"The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
+"it from the X server?"
+msgstr "Logs \"%s\" neatbild. Vai vēlaties to atvienot no X servera?"
+
+#: openbox/client.c:3462
+msgid "Disconnect"
+msgstr "Atvienot"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
+msgid "Go there..."
+msgstr "Iet uz turieni..."
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:94
+msgid "Manage desktops"
+msgstr "Pārvaldīt darbvirsmas"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
+msgid "_Add new desktop"
+msgstr "Pievienot j_aunu darbvirsmu"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
+msgid "_Remove last desktop"
+msgstr "Aizvākt pēdējo da_rbvirsmu"
+
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:149
+msgid "Windows"
+msgstr "Logi"
+
+#: openbox/client_list_menu.c:203
+msgid "Desktops"
+msgstr "Darbvirsmas"
+
+#: openbox/client_menu.c:258
+msgid "All desktops"
+msgstr "Visas darbvirsmas"
+
+#: openbox/client_menu.c:370
+msgid "_Layer"
+msgstr "S_lānis"
+
+#: openbox/client_menu.c:375
+msgid "Always on _top"
+msgstr "Vienmēr augšā"
+
+#: openbox/client_menu.c:376
+msgid "_Normal"
+msgstr "_Normāli"
+
+#: openbox/client_menu.c:377
+msgid "Always on _bottom"
+msgstr "Vienmēr a_pakšā"
+
+#: openbox/client_menu.c:379
+msgid "_Send to desktop"
+msgstr "No_sūtīt uz darbvirsmu"
+
+#: openbox/client_menu.c:383
+msgid "Client menu"
+msgstr "Klientizvēlne"
+
+#: openbox/client_menu.c:393
+msgid "R_estore"
+msgstr "Atja_unot"
+
+#: openbox/client_menu.c:397
+msgid "_Move"
+msgstr "Pārviet_ot"
+
+#: openbox/client_menu.c:399
+msgid "Resi_ze"
+msgstr "Mainīt i_zmēru"
+
+#: openbox/client_menu.c:401
+msgid "Ico_nify"
+msgstr "Mi_nimizēt"
+
+#: openbox/client_menu.c:405
+msgid "Ma_ximize"
+msgstr "Maksimizē_t"
+
+#: openbox/client_menu.c:409
+msgid "_Roll up/down"
+msgstr "Sa_ritināt/Atritināt"
+
+#: openbox/client_menu.c:411
+msgid "Un/_Decorate"
+msgstr "Bez/Ar _dekorācijām"
+
+#: openbox/client_menu.c:415
+msgid "_Close"
+msgstr "Ai_zvērt"
+
+#: openbox/config.c:782
+#, c-format
+msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
+msgstr "Konfigurācijas failā \"%s\" norādīts neatļauts taustiņš"
+
+#: openbox/keyboard.c:157
+msgid "Conflict with key binding in config file"
+msgstr "Konfliktē ar tastatūras saīsnēm konfigurācijas failā"
+
+#: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
+#, c-format
+msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
+msgstr "Nav atrasts atļauts izvēlnes fails \"%s\""
+
+#: openbox/menu.c:170
+#, c-format
+msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
+msgstr "Nevarēja izpildīt skriptētās izvēlnes komandu \"%s\": %s"
+
+#: openbox/menu.c:184
+#, c-format
+msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
+msgstr "Neatļauta izvade no skriptētās izvēlnes \"%s\""
+
+#: openbox/menu.c:197
+#, c-format
+msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
+msgstr "Mēģināja piekļūt izvēlnei \"%s\", bet tā neeksistē"
+
+#: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
+msgid "More..."
+msgstr "Vairāk..."
+
+#: openbox/mouse.c:373
+#, c-format
+msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
+msgstr "Neatļauts taustiņš \"%s\" peles saīsnē"
+
+#: openbox/mouse.c:379
+#, c-format
+msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
+msgstr "Neatļauts konteksts \"%s\" peles saīsnē"
+
+#: openbox/openbox.c:133
+#, c-format
+msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
+msgstr "Nevarēja pāriet uz mājas mapi \"%s\": %s"
+
+#: openbox/openbox.c:152
+msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
+msgstr "Neizdevās atvēŗt displeju no DISPLAY vides mainīgā."
+
+#: openbox/openbox.c:183
+msgid "Failed to initialize the obrender library."
+msgstr "Neizdevās inicializēt obrender bibliotēku."
+
+#: openbox/openbox.c:194
+msgid "X server does not support locale."
+msgstr "X serveris neatbalsta lokāli."
+
+#: openbox/openbox.c:196
+msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
+msgstr "Nevar uzstādīt lokāles modificētājus X serverim."
+
+#: openbox/openbox.c:263
+msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
+msgstr ""
+"Nevarēja atrast atļautu konfigurācijas failu, tiek izmantoti noklusējumi"
+
+#: openbox/openbox.c:297
+msgid "Unable to load a theme."
+msgstr "Nebija iespējams ielādēt tēmu."
+
+#: openbox/openbox.c:377
+#, c-format
+msgid ""
+"One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
+"configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
+"was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
+msgstr ""
+"Analizējot Openbox konfigurācijas datnes, tika atrastas viena vai vairākas "
+"XML sintakses kļūdas. Aplūkojiet standarta izvadi, lai noskaidrotu vairāk. "
+"Pēdējā kļūda bija failā \"%s\" - %d rinda, kļūdas ziņojums: %s"
+
+#: openbox/openbox.c:379
+msgid "Openbox Syntax Error"
+msgstr "Openbox sintakses kļūda"
+
+#: openbox/openbox.c:379
+msgid "Close"
+msgstr "Aizvērt"
+
+#: openbox/openbox.c:448
+#, c-format
+msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
+msgstr ""
+
+#: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
+msgid "Copyright (c)"
+msgstr "Copyright (c)"
+
+#: openbox/openbox.c:529
+msgid "Syntax: openbox [options]\n"
+msgstr "Sintakse: openbox [iespējas]\n"
+
+#: openbox/openbox.c:530
+msgid ""
+"\n"
+"Options:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Iespējas:\n"
+
+#: openbox/openbox.c:531
+msgid "  --help              Display this help and exit\n"
+msgstr "  --help              Parāda šo palīdzības tekstu un iziet\n"
+
+#: openbox/openbox.c:532
+msgid "  --version           Display the version and exit\n"
+msgstr "  --version           Parāda versiju un iziet\n"
+
+#: openbox/openbox.c:533
+msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
+msgstr "  --replace           Aizvieto pašreiz palaisto logu pārvaldnieku\n"
+
+#. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
+#. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
+#. fine to leave it as FILE though.
+#: openbox/openbox.c:537
+msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
+msgstr ""
+"  --config-file FAILS Norāda ceļu uz izmantojamo konfigurācijas failu\n"
+
+#: openbox/openbox.c:538
+msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
+msgstr "  --sm-disable        Atspējo savienojumu ar sesiju pārvaldnieku\n"
+
+#: openbox/openbox.c:539
+msgid ""
+"\n"
+"Passing messages to a running Openbox instance:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Nodod ziņojumus esošai Openbox instancei:\n"
+
+#: openbox/openbox.c:540
+msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
+msgstr "  --reconfigure       Pārlādē Openbox konfigurācijas failus\n"
+
+#: openbox/openbox.c:541
+msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
+msgstr "  --restart           Pārstartē Openbox\n"
+
+#: openbox/openbox.c:542
+msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
+msgstr "  --exit              Iziet no Openbox\n"
+
+#: openbox/openbox.c:543
+msgid ""
+"\n"
+"Debugging options:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Atkļūdošanas iespējas:\n"
+
+#: openbox/openbox.c:544
+msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
+msgstr "  --sync              Palaist sinhronajā režīmā\n"
+
+#: openbox/openbox.c:545
+msgid "  --debug             Display debugging output\n"
+msgstr "  --debug             Rādīt atkļūdošanas izvadi\n"
+
+#: openbox/openbox.c:546
+msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
+msgstr "  --debug-focus       Rādīt atkļūdošanas izvadi fokusēšanas darbībām\n"
+
+#: openbox/openbox.c:547
+msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
+msgstr ""
+"  --debug-xinerama    Sadalīt displeju vairākos viltus xinerama ekrānos\n"
+
+#: openbox/openbox.c:548
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Please report bugs at %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Lūdzu, ziņojiet kļūdas %s\n"
+
+#: openbox/openbox.c:617
+msgid "--config-file requires an argument\n"
+msgstr "--config-file vajadzīgs arguments\n"
+
+#: openbox/openbox.c:660
+#, c-format
+msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
+msgstr "Neatļauts komandrindas arguments \"%s\"\n"
+
+#: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
+#, c-format
+msgid "A window manager is already running on screen %d"
+msgstr "Logu pārvaldnieks jau eksistē uz %d. ekrāna"
+
+#: openbox/screen.c:124
+#, c-format
+msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
+msgstr "Nevarēja iegūt logu pārvaldnieka izvēli uz %d. ekrāna"
+
+#: openbox/screen.c:145
+#, c-format
+msgid "The WM on screen %d is not exiting"
+msgstr "Logu pārvaldnieks uz %d. ekrāna nebeidz darbību"
+
+#. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
+#. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
+#. second one. For example,
+#. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
+#: openbox/screen.c:412
+#, c-format
+msgid ""
+"Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
+"Overriding the Openbox configuration."
+msgid_plural ""
+"Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
+"Overriding the Openbox configuration."
+msgstr[0] ""
+"Openbox ir konfigurēts %d darbvirsmai, bet pašreizējai sesijai tādu ir %d.  "
+"Šī Openbox konfigurācijas opcija tiks ignorēta."
+msgstr[1] ""
+"Openbox ir konfigurēts %d darbvirsmām, bet pašreizējai sesijai tādu ir %d.  "
+"Šī Openbox konfigurācijas opcija tiks ignorēta."
+msgstr[2] ""
+"Openbox ir konfigurēts %d darbvirsmām, bet pašreizējai sesijai tādu ir %d.  "
+"Šī Openbox konfigurācijas opcija tiks ignorēta."
+
+#: openbox/screen.c:1180
+#, c-format
+msgid "desktop %i"
+msgstr "darbvirsma %i"
+
+#: openbox/session.c:104
+#, c-format
+msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
+msgstr "Nav iespējams izveidot mapi \"%s\": %s"
+
+#: openbox/session.c:466
+#, c-format
+msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
+msgstr "Nav iespējams saglabāt sesiju \"%s\": %s"
+
+#: openbox/session.c:605
+#, c-format
+msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
+msgstr "Kļūda saglabājot sesiju \"%s\": %s"
+
+#: openbox/session.c:842
+msgid "Not connected to a session manager"
+msgstr "Nav savienots ar sesiju pārvaldnieku"
+
+#: openbox/startupnotify.c:243
+#, c-format
+msgid "Running %s\n"
+msgstr "Palaiž %s\n"
+
+#: openbox/translate.c:59
+#, c-format
+msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
+msgstr "Neatļauts modificētājtaustiņš \"%s\" tastatūras/peles saīsnē"
+
+#: openbox/translate.c:138
+#, c-format
+msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
+msgstr "Neatļauts taustiņa kods \"%s\" tastatūras saīsnē"
+
+#: openbox/translate.c:145
+#, c-format
+msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
+msgstr "Neatļauts taustiņa nosaukums \"%s\" tastatūras saīsnē"
+
+#: openbox/translate.c:151
+#, c-format
+msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
+msgstr "Pieprasītais taustiņš \"%s\" uz displeja neeksistē"
+
+#: openbox/xerror.c:40
+#, c-format
+msgid "X Error: %s"
+msgstr "X kļūda: %s"
+
+#: openbox/prompt.c:200
+msgid "OK"
+msgstr "Labi"