0b2cbc0c0a5575d0a9e42cc7dd46d1c244d6555f
[mikachu/openbox.git] / po / ca.po
1 # Missatges en català per a openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # David Majà Martínez <davidmaja@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.2\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-02-27 21:03-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-28 15:54+0200\n"
12 "Last-Translator: David Majà Martínez <davidmaja@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: catalan\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:150
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "L'acció sollicitada \"%s\" no és vàlida. Aquesta acció no existeix."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:130 openbox/actions/exit.c:46
24 msgid "No"
25 msgstr ""
26
27 #: openbox/actions/execute.c:131 openbox/actions/exit.c:47
28 msgid "Yes"
29 msgstr ""
30
31 #: openbox/actions/execute.c:143
32 #, c-format
33 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
34 msgstr "No s'ha pogut convertir el camí \"%s\" des de utf8"
35
36 #: openbox/actions/execute.c:152 openbox/actions/execute.c:171
37 #, c-format
38 msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
39 msgstr "No s'ha pogut executar \"%s\": %s"
40
41 #: openbox/actions/exit.c:50
42 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
43 msgstr ""
44
45 #: openbox/client.c:1996
46 msgid "Unnamed Window"
47 msgstr ""
48
49 #: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
50 msgid "Killing..."
51 msgstr ""
52
53 #: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
54 msgid "Not Responding"
55 msgstr ""
56
57 #: openbox/client.c:3424
58 #, c-format
59 msgid ""
60 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
61 "to exit by sending the %s signal?"
62 msgstr ""
63
64 #: openbox/client.c:3426
65 msgid "End Process"
66 msgstr ""
67
68 #: openbox/client.c:3430
69 #, c-format
70 msgid ""
71 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
72 "it from the X server?"
73 msgstr ""
74
75 #: openbox/client.c:3432
76 msgid "Disconnect"
77 msgstr ""
78
79 #: openbox/client.c:3435
80 msgid "Cancel"
81 msgstr ""
82
83 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
84 msgid "Go there..."
85 msgstr "Vés aquí..."
86
87 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
88 msgid "Manage desktops"
89 msgstr ""
90
91 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
92 msgid "_Add new desktop"
93 msgstr ""
94
95 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
96 msgid "_Remove last desktop"
97 msgstr ""
98
99 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
100 msgid "Windows"
101 msgstr "Finestres"
102
103 #: openbox/client_list_menu.c:203
104 msgid "Desktops"
105 msgstr "Escriptoris"
106
107 #: openbox/client_menu.c:257
108 msgid "All desktops"
109 msgstr "Tots els escriptoris"
110
111 #: openbox/client_menu.c:361
112 msgid "_Layer"
113 msgstr "_Capa"
114
115 #: openbox/client_menu.c:366
116 msgid "Always on _top"
117 msgstr "Sempre a so_bre"
118
119 #: openbox/client_menu.c:367
120 msgid "_Normal"
121 msgstr "_Normal"
122
123 #: openbox/client_menu.c:368
124 msgid "Always on _bottom"
125 msgstr "Sempre a so_ta"
126
127 #: openbox/client_menu.c:371
128 msgid "_Send to desktop"
129 msgstr "A l'_escriptori"
130
131 #: openbox/client_menu.c:375
132 msgid "Client menu"
133 msgstr "Menú del client"
134
135 #: openbox/client_menu.c:385
136 msgid "R_estore"
137 msgstr "Restaur_a"
138
139 #: openbox/client_menu.c:393
140 msgid "_Move"
141 msgstr "_Mou"
142
143 #: openbox/client_menu.c:395
144 msgid "Resi_ze"
145 msgstr "Redimen_siona"
146
147 #: openbox/client_menu.c:397
148 msgid "Ico_nify"
149 msgstr "Mi_nimitza"
150
151 #: openbox/client_menu.c:405
152 msgid "Ma_ximize"
153 msgstr "Ma_ximitza"
154
155 #: openbox/client_menu.c:413
156 msgid "_Roll up/down"
157 msgstr "En/Desen_rotlla"
158
159 #: openbox/client_menu.c:415
160 msgid "Un/_Decorate"
161 msgstr "Sense/Amb _decoració"
162
163 #: openbox/client_menu.c:419
164 msgid "_Close"
165 msgstr "_Tanca"
166
167 #: openbox/config.c:781
168 #, c-format
169 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
170 msgstr "El botó especificat al fitxer de configuració \"%s\" no és vàlid."
171
172 #: openbox/keyboard.c:157
173 msgid "Conflict with key binding in config file"
174 msgstr "Conflicte amb la tecla vinculada en el fitxer de configuració"
175
176 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
177 #, c-format
178 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
179 msgstr "No s'ha pogut trobar un fitxer de menú \"%s\" vàlid"
180
181 #: openbox/menu.c:171
182 #, c-format
183 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
184 msgstr ""
185 "S'ha produït un error en executar l'ordre per al menú de conducte \"%s\": %s"
186
187 #: openbox/menu.c:185
188 #, c-format
189 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
190 msgstr "La sortida del menú de conducte \"%s\" no és vàlida"
191
192 #: openbox/menu.c:198
193 #, c-format
194 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
195 msgstr "S'ha intentat accedir al menú \"%s\" ja que no existeix"
196
197 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
198 msgid "More..."
199 msgstr "Més..."
200
201 #: openbox/mouse.c:373
202 #, c-format
203 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
204 msgstr "El botó \"%s\" no és vàlid en la vinculació del ratolí"
205
206 #: openbox/mouse.c:379
207 #, c-format
208 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
209 msgstr "El context \"%s\" no és vàlid en la vinculació del ratolí"
210
211 #: openbox/openbox.c:134
212 #, c-format
213 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
214 msgstr "No s'ha pogut canviar al directori de l'usuari \"%s\": %s"
215
216 #: openbox/openbox.c:154
217 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
218 msgstr "No s'ha pogut obrir la pantalla des de la variable d'entorn DISPLAY"
219
220 #: openbox/openbox.c:185
221 msgid "Failed to initialize the obrender library."
222 msgstr "S'ha produït un error en inicialitza la llibreria obrender."
223
224 #: openbox/openbox.c:196
225 msgid "X server does not support locale."
226 msgstr "El servidor X no te suport per a idiomes"
227
228 #: openbox/openbox.c:198
229 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
230 msgstr "No s'ha pogut assignar els modificadors del locale per al servidor X."
231
232 #: openbox/openbox.c:264
233 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
234 msgstr ""
235 "No s'ha pogut trobat un fitxer de configuració vàlid, s'utilitzaran alguns "
236 "valors predeterminats"
237
238 #: openbox/openbox.c:298
239 msgid "Unable to load a theme."
240 msgstr "No s'ha pogut carregar el tema."
241
242 #: openbox/openbox.c:428
243 #, c-format
244 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
245 msgstr ""
246 "S'ha produït un error en tornar a iniciar i executar el nou executable \"%s"
247 "\": %s"
248
249 #: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
250 msgid "Copyright (c)"
251 msgstr "Copyright (c)"
252
253 #: openbox/openbox.c:509
254 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
255 msgstr "Sintaxis: openbox [opcions]\n"
256
257 #: openbox/openbox.c:510
258 msgid ""
259 "\n"
260 "Options:\n"
261 msgstr ""
262 "\n"
263 "Opcions:\n"
264
265 #: openbox/openbox.c:511
266 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
267 msgstr "  --help              Visualitza aquesta ajuda i surt\n"
268
269 #: openbox/openbox.c:512
270 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
271 msgstr "  --version           Visualitza la versió i surt\n"
272
273 #: openbox/openbox.c:513
274 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
275 msgstr ""
276 "  --replace           Reemplaça el gestor de finestres que s'està executant "
277 "actualment\n"
278
279 #: openbox/openbox.c:514
280 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
281 msgstr ""
282
283 #: openbox/openbox.c:515
284 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
285 msgstr "  --sm-disable        Inhabilita la connexió amb gestor de sessió\n"
286
287 #: openbox/openbox.c:516
288 msgid ""
289 "\n"
290 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
291 msgstr ""
292 "\n"
293 "S'està transferint missatges a la instància del Openbox que s'està "
294 "executant:\n"
295
296 #: openbox/openbox.c:517
297 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
298 msgstr "  --reconfigure       Torna a carregar la configuració de Openbox\n"
299
300 #: openbox/openbox.c:518
301 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
302 msgstr "  --restart           Torna a iniciar Openbox\n"
303
304 #: openbox/openbox.c:519
305 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
306 msgstr ""
307
308 #: openbox/openbox.c:520
309 msgid ""
310 "\n"
311 "Debugging options:\n"
312 msgstr ""
313 "\n"
314 "Opcions de depuració:\n"
315
316 #: openbox/openbox.c:521
317 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
318 msgstr "  --sync              Executa en mode sincronitzat\n"
319
320 #: openbox/openbox.c:522
321 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
322 msgstr "  --debug             Mostra la sortida de depuració\n"
323
324 #: openbox/openbox.c:523
325 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
326 msgstr ""
327 "  --debug-focus       Mostra la sortida de depuració per a la gestió del "
328 "focus\n"
329
330 #: openbox/openbox.c:524
331 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
332 msgstr ""
333 "  --debug-xinerama    Divideix la visualització en pantalles xinerama "
334 "falses\n"
335
336 #: openbox/openbox.c:525
337 #, c-format
338 msgid ""
339 "\n"
340 "Please report bugs at %s\n"
341 msgstr ""
342 "\n"
343 "Informeu dels errors a %s\n"
344
345 #: openbox/openbox.c:594
346 msgid "--config-file requires an argument\n"
347 msgstr ""
348
349 #: openbox/openbox.c:637
350 #, c-format
351 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
352 msgstr "Opció \"%s\" no vàlida a la línia d'ordres\n"
353
354 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
355 #, c-format
356 msgid "A window manager is already running on screen %d"
357 msgstr "Encara s'està executant un gestor de finestres a la pantalla %d"
358
359 #: openbox/screen.c:124
360 #, c-format
361 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
362 msgstr ""
363 "No s'ha pogut adquirir la selecció del gestor de finestres en la pantalla %d"
364
365 #: openbox/screen.c:145
366 #, c-format
367 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
368 msgstr "El gestor de finestres de la pantalla %d no està sortint"
369
370 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
371 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
372 #. second one. For example,
373 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
374 #: openbox/screen.c:412
375 #, c-format
376 msgid ""
377 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
378 "Overriding the Openbox configuration."
379 msgstr ""
380
381 #: openbox/screen.c:1178
382 #, c-format
383 msgid "desktop %i"
384 msgstr "escriptori %i"
385
386 #: openbox/session.c:103
387 #, c-format
388 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
389 msgstr "No és pot crear el directori \"%s\": %s"
390
391 #: openbox/session.c:451
392 #, c-format
393 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
394 msgstr "No s'ha pogut desar la sessió a \"%s\": %s"
395
396 #: openbox/session.c:583
397 #, c-format
398 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
399 msgstr "S'ha produït un error mentre es desava la sessió a \"%s\": %s"
400
401 #: openbox/startupnotify.c:243
402 #, c-format
403 msgid "Running %s\n"
404 msgstr "Executant %s\n"
405
406 #: openbox/translate.c:59
407 #, c-format
408 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
409 msgstr ""
410 "La tecla modificadora \"%s\" no és vàlida en la vinculació de tecles/ratolí"
411
412 #: openbox/translate.c:138
413 #, c-format
414 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
415 msgstr "El codi de tecla \"%s\" no és vàlid en la vinculació de tecles"
416
417 #: openbox/translate.c:145
418 #, c-format
419 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
420 msgstr "El nom de la tecla \"%s\" no és vàlid en la vinculació de tecles"
421
422 #: openbox/translate.c:151
423 #, c-format
424 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
425 msgstr "La tecla seleccionada \"%s\" no existeix a la pantalla"
426
427 #: openbox/xerror.c:40
428 #, c-format
429 msgid "X Error: %s"
430 msgstr "Error d'X: %s"
431
432 #: openbox/prompt.c:182
433 msgid "OK"
434 msgstr ""
435
436 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
437 #~ msgstr "L'ús de l'acció \"%s\" no és vàlid. S'ignorarà aquesta acció."