Updated Czech translation
[mikachu/openbox.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 #
5 # tezlo <tezlo@gmx.net>, 2007.
6 # David Kolibac <david@kolibac.cz>, 2011.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-06-03 17:49+0200\n"
13 "Last-Translator: David Kolibac <david@kolibac.cz>\n"
14 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Language: cs\n"
19 "X-Generator: Lokalize 1.2\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
21
22 #: openbox/actions.c:149
23 #, c-format
24 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
25 msgstr "Požadována neplatná činnost \"%s\". Žádná taková činnost neexistuje."
26
27 #: openbox/actions/execute.c:128
28 msgid "No"
29 msgstr "Ne"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:129
32 msgid "Yes"
33 msgstr "Ano"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:133
36 msgid "Execute"
37 msgstr "Spustit"
38
39 #: openbox/actions/execute.c:142
40 #, c-format
41 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
42 msgstr "Nepodařilo se převést cestu \"%s\" z UTF-8"
43
44 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
45 #: openbox/client.c:3465
46 msgid "Cancel"
47 msgstr "Zrušit"
48
49 #: openbox/actions/exit.c:53
50 msgid "Exit"
51 msgstr "Konec"
52
53 #: openbox/actions/exit.c:56
54 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
55 msgstr "Opravdu chcete ukončit Openbox?"
56
57 #: openbox/actions/exit.c:57
58 msgid "Exit Openbox"
59 msgstr "Ukončit Openbox"
60
61 #. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
62 #. name of the action you write in rc.xml
63 #: openbox/actions/session.c:43
64 msgid ""
65 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
66 "session management support"
67 msgstr ""
68 "Akce SessionLogout není k dispozici, protože Openbox byl přeložen bez "
69 "podpory správce sezení"
70
71 #: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
72 msgid "Log Out"
73 msgstr "Odhlásit"
74
75 #: openbox/actions/session.c:69
76 msgid "Are you sure you want to log out?"
77 msgstr "Opravdu se chcete odhlásit?"
78
79 #: openbox/client.c:2012
80 msgid "Unnamed Window"
81 msgstr "Nepojmenované okno"
82
83 #: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
84 msgid "Killing..."
85 msgstr "Ukončuje se..."
86
87 #: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
88 msgid "Not Responding"
89 msgstr "Neodpovídá"
90
91 #: openbox/client.c:3454
92 #, c-format
93 msgid ""
94 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
95 "to exit by sending the %s signal?"
96 msgstr "Okno \"%s\" neodpovídá. Chcete jej ukončit signálem %s?"
97
98 #: openbox/client.c:3456
99 msgid "End Process"
100 msgstr "Ukončit proces"
101
102 #: openbox/client.c:3460
103 #, c-format
104 msgid ""
105 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
106 "it from the X server?"
107 msgstr "Okno \"%s\" neodpovídá. Chcete jej odpojit od X serveru?"
108
109 #: openbox/client.c:3462
110 msgid "Disconnect"
111 msgstr "Odpojit"
112
113 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
114 msgid "Go there..."
115 msgstr "Jít tam..."
116
117 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
118 msgid "Manage desktops"
119 msgstr "Spravovat plochy"
120
121 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
122 msgid "_Add new desktop"
123 msgstr "_Přidat novou plochu"
124
125 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
126 msgid "_Remove last desktop"
127 msgstr "_Odstranit poslední plochu"
128
129 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
130 msgid "Windows"
131 msgstr "Okna"
132
133 #: openbox/client_list_menu.c:203
134 msgid "Desktops"
135 msgstr "Plochy"
136
137 #: openbox/client_menu.c:258
138 msgid "All desktops"
139 msgstr "Všechny plochy"
140
141 #: openbox/client_menu.c:370
142 msgid "_Layer"
143 msgstr "Vrs_tva"
144
145 #: openbox/client_menu.c:375
146 msgid "Always on _top"
147 msgstr "Vždy na_vrchu"
148
149 #: openbox/client_menu.c:376
150 msgid "_Normal"
151 msgstr "_Normální"
152
153 #: openbox/client_menu.c:377
154 msgid "Always on _bottom"
155 msgstr "Vždy ve_spodu"
156
157 #: openbox/client_menu.c:379
158 msgid "_Send to desktop"
159 msgstr "_Poslat na plochu"
160
161 #: openbox/client_menu.c:383
162 msgid "Client menu"
163 msgstr "Nabídka klienta"
164
165 #: openbox/client_menu.c:393
166 msgid "R_estore"
167 msgstr "_Obnovit"
168
169 #: openbox/client_menu.c:397
170 msgid "_Move"
171 msgstr "Přes_unout"
172
173 #: openbox/client_menu.c:399
174 msgid "Resi_ze"
175 msgstr "Veli_kost"
176
177 #: openbox/client_menu.c:401
178 msgid "Ico_nify"
179 msgstr "Mi_nimalizovat"
180
181 #: openbox/client_menu.c:405
182 msgid "Ma_ximize"
183 msgstr "Ma_ximalizovat"
184
185 #: openbox/client_menu.c:409
186 msgid "_Roll up/down"
187 msgstr "S_rolovat/Vyrolovat"
188
189 #: openbox/client_menu.c:411
190 msgid "Un/_Decorate"
191 msgstr "O_ddekorovat/Dekorovat"
192
193 #: openbox/client_menu.c:415
194 msgid "_Close"
195 msgstr "_Zavřít"
196
197 #: openbox/config.c:781
198 #, c-format
199 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
200 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v konfiguračním souboru"
201
202 #: openbox/keyboard.c:157
203 msgid "Conflict with key binding in config file"
204 msgstr "Konflikt klávesových zkratek v konfiguračním souboru"
205
206 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
207 #, c-format
208 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
209 msgstr "Nepodařilo se najít platný soubor nabídky \"%s\""
210
211 #: openbox/menu.c:170
212 #, c-format
213 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
214 msgstr "Nepodařilo se spustit příkaz pro pipe-menu \"%s\": %s"
215
216 #: openbox/menu.c:184
217 #, c-format
218 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
219 msgstr "Neplatný výstup z pipe-menu \"%s\""
220
221 #: openbox/menu.c:197
222 #, c-format
223 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
224 msgstr "Pokus o přístup k nabídce \"%s\", která ale neexistuje"
225
226 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
227 msgid "More..."
228 msgstr "Více..."
229
230 #: openbox/mouse.c:373
231 #, c-format
232 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
233 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v nastavení myši"
234
235 #: openbox/mouse.c:379
236 #, c-format
237 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
238 msgstr "Neplatný kontext \"%s\" v nastavení myši"
239
240 #: openbox/openbox.c:133
241 #, c-format
242 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
243 msgstr "Nepodařilo se přejít do domovského adresáře \"%s\": %s"
244
245 #: openbox/openbox.c:152
246 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
247 msgstr "Nepodařilo se otevřít displej z proměnné prostředí DISPLAY."
248
249 #: openbox/openbox.c:183
250 msgid "Failed to initialize the obrender library."
251 msgstr "Nepodařilo se inicializovat knihovnu obrender."
252
253 #: openbox/openbox.c:194
254 msgid "X server does not support locale."
255 msgstr "X server nepodporuje lokalizaci."
256
257 #: openbox/openbox.c:196
258 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
259 msgstr "Nelze nastavit modifikátory lokalizace pro X server."
260
261 #: openbox/openbox.c:263
262 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
263 msgstr ""
264 "Nepodařilo se najít platný konfigurační soubor, pokračuje se s výchozím "
265 "nastavením"
266
267 #: openbox/openbox.c:297
268 msgid "Unable to load a theme."
269 msgstr "Nepodařilo se načíst motiv."
270
271 #: openbox/openbox.c:377
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
275 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
276 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
277 msgstr ""
278 "Při načítání konfiguračních souborů nalezena jedna nebo více syntaktických "
279 "chyb, více informací najdete na standardním výstupu. Poslední zaznamenaná "
280 "chyba je v souboru \"%s\" na řádku %d, se zprávou: %s"
281
282 #: openbox/openbox.c:379
283 msgid "Openbox Syntax Error"
284 msgstr "Chyba syntaxe Openboxu"
285
286 #: openbox/openbox.c:379
287 msgid "Close"
288 msgstr "Zavřít"
289
290 #: openbox/openbox.c:448
291 #, c-format
292 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
293 msgstr "Při restartu se nepodařilo spustit nový program \"%s\": %s"
294
295 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
296 msgid "Copyright (c)"
297 msgstr "Copyright (c)"
298
299 #: openbox/openbox.c:529
300 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
301 msgstr "Syntaxe: openbox [přepínače]\n"
302
303 #: openbox/openbox.c:530
304 msgid ""
305 "\n"
306 "Options:\n"
307 msgstr ""
308 "\n"
309 "Přepínače:\n"
310
311 #: openbox/openbox.c:531
312 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
313 msgstr "  --help              Zobrazit tuto nápovědu a skončit\n"
314
315 #: openbox/openbox.c:532
316 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
317 msgstr "  --version           Zobrazit verzi a skončit\n"
318
319 #: openbox/openbox.c:533
320 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
321 msgstr "  --replace           Nahradit běžícího správce oken\n"
322
323 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
324 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
325 #. fine to leave it as FILE though.
326 #: openbox/openbox.c:537
327 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
328 msgstr "  --config-file FILE  Cesta ke konfiguračnímu souboru\n"
329
330 #: openbox/openbox.c:538
331 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
332 msgstr "  --sm-disable        Nepřipojovat se ke správci sezení\n"
333
334 #: openbox/openbox.c:539
335 msgid ""
336 "\n"
337 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
338 msgstr ""
339 "\n"
340 "Zasílání zpráv běžící instanci Openboxu:\n"
341
342 #: openbox/openbox.c:540
343 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
344 msgstr "  --reconfigure       Znovu načíst konfiguraci Openboxu\n"
345
346 #: openbox/openbox.c:541
347 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
348 msgstr "  --restart           Restartovat Openbox\n"
349
350 #: openbox/openbox.c:542
351 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
352 msgstr "  --exit              Ukončit Openbox\n"
353
354 #: openbox/openbox.c:543
355 msgid ""
356 "\n"
357 "Debugging options:\n"
358 msgstr ""
359 "\n"
360 "Ladicí přepínače:\n"
361
362 #: openbox/openbox.c:544
363 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
364 msgstr "  --sync              Spustit v synchronním módu\n"
365
366 #: openbox/openbox.c:545
367 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
368 msgstr "  --debug             Zobrazit ladící výstup\n"
369
370 #: openbox/openbox.c:546
371 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
372 msgstr "  --debug-focus       Zobrazit ladící výstup pro aktivaci oken\n"
373
374 #: openbox/openbox.c:547
375 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
376 msgstr "  --debug-xinerama    Rozdělit displej na falešné obrazovky xinerama\n"
377
378 #: openbox/openbox.c:548
379 #, c-format
380 msgid ""
381 "\n"
382 "Please report bugs at %s\n"
383 msgstr ""
384 "\n"
385 "Prosím, hlaste chyby anglicky na %s\n"
386
387 #: openbox/openbox.c:617
388 msgid "--config-file requires an argument\n"
389 msgstr "--config-file vyžaduje argument\n"
390
391 #: openbox/openbox.c:660
392 #, c-format
393 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
394 msgstr "Neplatný argument příkazového řádku \"%s\"\n"
395
396 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
397 #, c-format
398 msgid "A window manager is already running on screen %d"
399 msgstr "Na obrazovce %d již nějaký správce oken běží"
400
401 #: openbox/screen.c:124
402 #, c-format
403 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
404 msgstr "Nepodařilo se převzít správu oken na obrazovce %d"
405
406 #: openbox/screen.c:145
407 #, c-format
408 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
409 msgstr "Správce oken na obrazovce %d odmítá skončit"
410
411 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
412 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
413 #. second one. For example,
414 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
415 #: openbox/screen.c:412
416 #, c-format
417 msgid ""
418 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
419 "Overriding the Openbox configuration."
420 msgid_plural ""
421 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
422 "Overriding the Openbox configuration."
423 msgstr[0] ""
424 "Openbox je konfigurován pro %d plochu, ale současné sezení jich má %d. "
425 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
426 msgstr[1] ""
427 "Openbox je konfigurován pro %d plochy, ale současné sezení jich má %d. "
428 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
429 msgstr[2] ""
430 "Openbox je konfigurován pro %d ploch, ale současné sezení jich má %d. "
431 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
432
433 #: openbox/screen.c:1180
434 #, c-format
435 msgid "desktop %i"
436 msgstr "plochu %i"
437
438 #: openbox/session.c:104
439 #, c-format
440 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
441 msgstr "Nepodařilo se vytvořit adresář \"%s\": %s"
442
443 #: openbox/session.c:466
444 #, c-format
445 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
446 msgstr "Nepodařilo se uložit sezení do \"%s\": %s"
447
448 #: openbox/session.c:605
449 #, c-format
450 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
451 msgstr "Chyba během ukládání sezení do \"%s\": %s"
452
453 #: openbox/session.c:842
454 msgid "Not connected to a session manager"
455 msgstr "Nepřipojen ke správci sezení"
456
457 #: openbox/startupnotify.c:243
458 #, c-format
459 msgid "Running %s"
460 msgstr "Spouští se %s"
461
462 #: openbox/translate.c:59
463 #, c-format
464 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
465 msgstr "Neplatný modifikátor \"%s\" v nastavení klávesnice/myši"
466
467 #: openbox/translate.c:138
468 #, c-format
469 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
470 msgstr "Neplatný kód klávesy \"%s\" v nastavení"
471
472 #: openbox/translate.c:145
473 #, c-format
474 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
475 msgstr "Neplatné jméno klávesy \"%s\" v nastavení"
476
477 #: openbox/translate.c:151
478 #, c-format
479 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
480 msgstr "Požadovaná klávesa \"%s\" na displeji neexistuje"
481
482 #: openbox/xerror.c:40
483 #, c-format
484 msgid "X Error: %s"
485 msgstr "Chyba X: %s"
486
487 #: openbox/prompt.c:200
488 msgid "OK"
489 msgstr "OK"
490
491 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
492 #~ msgstr "Nepodařilo se spustit \"%s\": %s"
493
494 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
495 #~ msgstr "Neplatné užití akce \"%s\". Akce bude ignorována."