79d84cfb9f04508a4cb90a0a14ebe8ff289f3abb
[mikachu/openbox.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # tezlo <tezlo@gmx.net>, 2007
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-08-01 18:20+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-03-17 17:00+0100\n"
12 "Last-Translator: tezlo <tezlo@gmx.net>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: openbox/actions.c:198
20 #, c-format
21 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
22 msgstr "Požadována neplatná akce \"%s\". Žádná taková akce neexistuje."
23
24 #: openbox/actions/execute.c:147
25 msgid "No"
26 msgstr "Ne"
27
28 #: openbox/actions/execute.c:148
29 msgid "Yes"
30 msgstr "Ano"
31
32 #: openbox/actions/execute.c:152
33 msgid "Execute"
34 msgstr "Spustit"
35
36 #: openbox/actions/execute.c:161
37 #, c-format
38 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
39 msgstr "Nepodařilo se převést cestu \"%s\" z utf8"
40
41 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3550
42 msgid "Cancel"
43 msgstr "Zrušit"
44
45 #: openbox/actions/exit.c:70
46 msgid "Exit"
47 msgstr "Konec"
48
49 #: openbox/actions/exit.c:74
50 msgid "Are you sure you want to log out?"
51 msgstr "Určitě odhlásit?"
52
53 #: openbox/actions/exit.c:75
54 msgid "Log Out"
55 msgstr "Odhlásit"
56
57 #: openbox/actions/exit.c:78
58 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
59 msgstr "Určitě chcete ukončit Openbox?"
60
61 #: openbox/actions/exit.c:79
62 msgid "Exit Openbox"
63 msgstr "Ukončit Openbox"
64
65 #: openbox/client.c:2037
66 msgid "Unnamed Window"
67 msgstr "Nepojmenované Okno"
68
69 #: openbox/client.c:2051 openbox/client.c:2082
70 msgid "Killing..."
71 msgstr "Ukončuji..."
72
73 #: openbox/client.c:2053 openbox/client.c:2084
74 msgid "Not Responding"
75 msgstr "Neodpovídá"
76
77 #: openbox/client.c:3539
78 #, c-format
79 msgid ""
80 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
81 "to exit by sending the %s signal?"
82 msgstr "Okno \"%s\" nedpovídá. Chcete jej ukončit signálem %s?"
83
84 #: openbox/client.c:3541
85 msgid "End Process"
86 msgstr "Ukončit Proces"
87
88 #: openbox/client.c:3545
89 #, c-format
90 msgid ""
91 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
92 "it from the X server?"
93 msgstr "Okno \"%s\" neodpovídá. Chcete jej odpojit od X serveru?"
94
95 #: openbox/client.c:3547
96 msgid "Disconnect"
97 msgstr "Odpojit"
98
99 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
100 msgid "Go there..."
101 msgstr "Jdi tam..."
102
103 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
104 msgid "Manage desktops"
105 msgstr "Spravovat plochy"
106
107 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
108 msgid "_Add new desktop"
109 msgstr "_Přidat novou plochu"
110
111 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
112 msgid "_Remove last desktop"
113 msgstr "_Odstranit poslední plochu"
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
116 msgid "Windows"
117 msgstr "Okna"
118
119 #: openbox/client_list_menu.c:214
120 msgid "Desktops"
121 msgstr "Plochy"
122
123 #: openbox/client_menu.c:259
124 msgid "All desktops"
125 msgstr "Všechny plochy"
126
127 #: openbox/client_menu.c:371
128 msgid "_Layer"
129 msgstr "Vrs_tva"
130
131 #: openbox/client_menu.c:376
132 msgid "Always on _top"
133 msgstr "Vždy na_vrchu"
134
135 #: openbox/client_menu.c:377
136 msgid "_Normal"
137 msgstr "_Normální"
138
139 #: openbox/client_menu.c:378
140 msgid "Always on _bottom"
141 msgstr "Vždy ve_spodu"
142
143 #: openbox/client_menu.c:380
144 msgid "_Send to desktop"
145 msgstr "_Poslat na plochu"
146
147 #: openbox/client_menu.c:384
148 msgid "Client menu"
149 msgstr "Menu klienta"
150
151 #: openbox/client_menu.c:394
152 msgid "R_estore"
153 msgstr "_Obnovit"
154
155 #: openbox/client_menu.c:398
156 msgid "_Move"
157 msgstr "Přes_unout"
158
159 #: openbox/client_menu.c:400
160 msgid "Resi_ze"
161 msgstr "Veli_kost"
162
163 #: openbox/client_menu.c:402
164 msgid "Ico_nify"
165 msgstr "Mi_nimalizovat"
166
167 #: openbox/client_menu.c:406
168 msgid "Ma_ximize"
169 msgstr "Ma_ximalizovat"
170
171 #: openbox/client_menu.c:410
172 msgid "_Roll up/down"
173 msgstr "S_rolovat/Vyrolovat"
174
175 #: openbox/client_menu.c:414
176 msgid "Un/_Decorate"
177 msgstr "Oz_dobit/Odzdobit"
178
179 #: openbox/client_menu.c:418
180 msgid "_Close"
181 msgstr "_Zavřít"
182
183 #: openbox/config.c:503
184 #, c-format
185 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
186 msgstr "Neplatný kontext \"%s\" v nastavení myši"
187
188 #: openbox/config.c:857
189 #, c-format
190 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
191 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v konfiguračním souboru"
192
193 #: openbox/config.c:882
194 msgid ""
195 "Openbox was compiled without Imlib2 image loading support. Icons in menus "
196 "will not be loaded."
197 msgstr ""
198
199 #: openbox/debug.c:55
200 #, c-format
201 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
202 msgstr "Nepodařilo se vytvořit adresář '%s': %s"
203
204 #: openbox/debug.c:138 openbox/openbox.c:372
205 msgid "Close"
206 msgstr "Zavřít"
207
208 #: openbox/keyboard.c:161
209 msgid "Conflict with key binding in config file"
210 msgstr "Konflikt klávesových zkratek v konfiguračním souboru"
211
212 #: openbox/menu.c:94 openbox/menu.c:106
213 #, c-format
214 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
215 msgstr "Nepodařilo se najít platný menu soubor \"%s\""
216
217 #: openbox/menu.c:158
218 #, c-format
219 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
220 msgstr "Nepodařilo se spustit příkaz pro pipe-menu \"%s\": %s"
221
222 #: openbox/menu.c:172
223 #, c-format
224 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
225 msgstr "Neplatný výstup z pipe-menu \"%s\""
226
227 #: openbox/menu.c:185
228 #, c-format
229 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
230 msgstr "Pokus o přístup k menu \"%s\", ale ono neexistuje"
231
232 #: openbox/menu.c:400 openbox/menu.c:401
233 msgid "More..."
234 msgstr "Víc..."
235
236 #: openbox/mouse.c:376
237 #, c-format
238 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
239 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v nastavení myši"
240
241 #: openbox/openbox.c:137
242 #, c-format
243 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
244 msgstr "Nepodařilo se přejít do domácího adresáře \"%s\": %s"
245
246 #: openbox/openbox.c:152
247 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
248 msgstr "Nepodařilo se otevřít displej z proměnné prostředí DISPLAY."
249
250 #: openbox/openbox.c:182
251 msgid "Failed to initialize the obrender library."
252 msgstr "Nepodařilo se inicializovat knihovnu obrender."
253
254 #: openbox/openbox.c:193
255 msgid "X server does not support locale."
256 msgstr "X server nepodporuje lokalizaci."
257
258 #: openbox/openbox.c:195
259 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
260 msgstr "Nelze nastavit modifikátory lokalizace pro X server."
261
262 #: openbox/openbox.c:253
263 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
264 msgstr ""
265 "Nepodařilo se najít platný konfigurační soubor, pokračuji s výchozím "
266 "nastavením"
267
268 #: openbox/openbox.c:286
269 msgid "Unable to load a theme."
270 msgstr "Nepodařilo se načíst motiv."
271
272 #: openbox/openbox.c:370
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
276 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
277 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
278 msgstr ""
279 "Při načítání konfiguračních suborů nalezena jedna nebo více syntaktických "
280 "chyb, více informací na standartním výstupu. Poslední zaznamenaná chyba je v "
281 "souboru \"%s\" na řádku %d, se zprávou: %s"
282
283 #: openbox/openbox.c:372
284 msgid "Openbox Syntax Error"
285 msgstr "Openbox Chyba Syntaxe"
286
287 #: openbox/openbox.c:438
288 #, c-format
289 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
290 msgstr "Při restartu se nepodařilo spustit nový program \"%s\": %s"
291
292 #: openbox/openbox.c:517 openbox/openbox.c:519
293 msgid "Copyright (c)"
294 msgstr "Copyright (c)"
295
296 #: openbox/openbox.c:528
297 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
298 msgstr "Syntaxe: openbox [přepínače]\n"
299
300 #: openbox/openbox.c:529
301 msgid ""
302 "\n"
303 "Options:\n"
304 msgstr ""
305 "\n"
306 "Přepínače:\n"
307
308 #: openbox/openbox.c:530
309 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
310 msgstr "  --help              Zobrazit tuto nápovědu a skončit\n"
311
312 #: openbox/openbox.c:531
313 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
314 msgstr "  --version           Zobrazit verzi a skončit\n"
315
316 #: openbox/openbox.c:532
317 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
318 msgstr "  --replace           Nahradit běžící window manager\n"
319
320 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
321 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
322 #. fine to leave it as FILE though.
323 #: openbox/openbox.c:536
324 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
325 msgstr "  --config-file FILE  Cesta ke konfiguračnímu souboru\n"
326
327 #: openbox/openbox.c:537
328 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
329 msgstr "  --sm-disable        Nepřipojovat se k session manageru\n"
330
331 #: openbox/openbox.c:538
332 msgid ""
333 "\n"
334 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
335 msgstr ""
336 "\n"
337 "Zasílání zpráv běžící instanci Openbox:\n"
338
339 #: openbox/openbox.c:539
340 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
341 msgstr "  --reconfigure       Znovu načíst konfiguraci Openbox\n"
342
343 #: openbox/openbox.c:540
344 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
345 msgstr "  --restart           Restartovat Openbox\n"
346
347 #: openbox/openbox.c:541
348 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
349 msgstr "  --exit              Ukončit Openbox\n"
350
351 #: openbox/openbox.c:542
352 msgid ""
353 "\n"
354 "Debugging options:\n"
355 msgstr ""
356 "\n"
357 "Ladící přepínače:\n"
358
359 #: openbox/openbox.c:543
360 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
361 msgstr "  --sync              Spustit v synchronním módu\n"
362
363 #: openbox/openbox.c:544
364 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
365 msgstr ""
366
367 #: openbox/openbox.c:545
368 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
369 msgstr "  --debug             Zobrazit ladící výstup\n"
370
371 #: openbox/openbox.c:546
372 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
373 msgstr "  --debug-focus       Zobrazit ladící výstup pro správu oken\n"
374
375 #: openbox/openbox.c:547
376 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
377 msgstr ""
378
379 #: openbox/openbox.c:548
380 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
381 msgstr "  --debug-xinerama    Rozdělit displej na falešné obrazovky xinerama\n"
382
383 #: openbox/openbox.c:549
384 #, c-format
385 msgid ""
386 "\n"
387 "Please report bugs at %s\n"
388 msgstr ""
389 "\n"
390 "Prosím hlašte chyby na %s\n"
391
392 #: openbox/openbox.c:632 openbox/openbox.c:666
393 #, c-format
394 msgid "%s requires an argument\n"
395 msgstr "%s vyžaduje argument\n"
396
397 #: openbox/openbox.c:709
398 #, c-format
399 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
400 msgstr "Neplatný argument příkazové řádky \"%s\"\n"
401
402 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
403 #, c-format
404 msgid "A window manager is already running on screen %d"
405 msgstr "Na obrazovce %d již nějaký window manager běží"
406
407 #: openbox/screen.c:127
408 #, c-format
409 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
410 msgstr "Nepodařilo se získat výseč pro window manager na obrazovce %d"
411
412 #: openbox/screen.c:150
413 #, c-format
414 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
415 msgstr "Window manager na obrazovce %d ne a ne skončit"
416
417 # TODO the rest of the file has plochy for plural and plochu for singular
418 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
419 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
420 #. second one. For example,
421 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
422 #: openbox/screen.c:418
423 #, fuzzy, c-format
424 msgid ""
425 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
426 "Overriding the Openbox configuration."
427 msgid_plural ""
428 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
429 "Overriding the Openbox configuration."
430 msgstr[0] ""
431 "Openbox je nakonfigurován pro %d ploch, ale současná session má %d. "
432 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
433 msgstr[1] ""
434 "Openbox je nakonfigurován pro %d ploch, ale současná session má %d. "
435 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
436
437 #: openbox/screen.c:1205
438 #, c-format
439 msgid "desktop %i"
440 msgstr "plochu %i"
441
442 #: openbox/startupnotify.c:241
443 #, c-format
444 msgid "Running %s"
445 msgstr "Spouštím %s"
446
447 #: openbox/translate.c:59
448 #, c-format
449 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
450 msgstr "Neplatný modifikátor \"%s\" v nastavení klávesnice/myši"
451
452 #: openbox/translate.c:138
453 #, c-format
454 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
455 msgstr "Neplatný kód klávesy \"%s\" v nastevení"
456
457 #: openbox/translate.c:145
458 #, c-format
459 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
460 msgstr "Neplatné jméno klávesy \"%s\" v nastavení"
461
462 #: openbox/translate.c:151
463 #, c-format
464 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
465 msgstr "Požadovaná klávesa \"%s\" na displeji neexistuje"
466
467 #: openbox/prompt.c:153
468 msgid "OK"
469 msgstr "OK"
470
471 #, fuzzy
472 #~ msgid "Openbox"
473 #~ msgstr "Ukončit Openbox"
474
475 #~ msgid "--config-file requires an argument\n"
476 #~ msgstr "--config-file vyžaduje argument\n"
477
478 #~ msgid ""
479 #~ "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
480 #~ "session management support"
481 #~ msgstr ""
482 #~ "Akce SessionLogout není k dispozici jelikož byl Openbox zkompilován bez "
483 #~ "podpory session manageru"
484
485 #~ msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
486 #~ msgstr "Nepodařilo se uložit session do \"%s\": %s"
487
488 #~ msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
489 #~ msgstr "Chyba během ukládání session do \"%s\": %s"
490
491 #~ msgid "Not connected to a session manager"
492 #~ msgstr "Nepřipojen k session manageru"
493
494 #~ msgid "X Error: %s"
495 #~ msgstr "X Chyba: %s"
496
497 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
498 #~ msgstr "Nepodařilo se spustit \"%s\": %s"
499
500 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
501 #~ msgstr "Neplatné užití akce \"%s\". Akce bude ignorována."