Update czech translation.
[mikachu/openbox.git] / po / cs.po
1 # Czech translation for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # tezlo <tezlo@gmx.net>, 2007
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-03-17 18:13+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-03-17 17:00+0100\n"
12 "Last-Translator: tezlo <tezlo@gmx.net>\n"
13 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:149
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "Požadována neplatná akce \"%s\". Žádná taková akce neexistuje."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:128
24 msgid "No"
25 msgstr "Ne"
26
27 #: openbox/actions/execute.c:129
28 msgid "Yes"
29 msgstr "Ano"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:133
32 msgid "Execute"
33 msgstr "Spustit"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:142
36 #, c-format
37 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
38 msgstr "Nepodařilo se převést cestu \"%s\" z utf8"
39
40 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:62
41 #: openbox/client.c:3458
42 msgid "Cancel"
43 msgstr "Zrušit"
44
45 #: openbox/actions/exit.c:53
46 msgid "Exit"
47 msgstr "Konec"
48
49 #: openbox/actions/exit.c:56
50 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
51 msgstr "Určitě chcete ukončit Openbox?"
52
53 #: openbox/actions/exit.c:57
54 msgid "Exit Openbox"
55 msgstr "Ukončit Openbox"
56
57 #: openbox/actions/session.c:41
58 msgid ""
59 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
60 "session management support"
61 msgstr ""
62 "Akce SessionLogout není k dispozici jelikož byl Openbox zkompilován bez "
63 "podpory session manageru"
64
65 #: openbox/actions/session.c:63 openbox/actions/session.c:68
66 msgid "Log Out"
67 msgstr "Odhlásit"
68
69 #: openbox/actions/session.c:67
70 msgid "Are you sure you want to log out?"
71 msgstr "Určitě odhlásit?"
72
73 #: openbox/client.c:2005
74 msgid "Unnamed Window"
75 msgstr "Nepojmenované Okno"
76
77 #: openbox/client.c:2019 openbox/client.c:2051
78 msgid "Killing..."
79 msgstr "Ukončuji..."
80
81 #: openbox/client.c:2021 openbox/client.c:2053
82 msgid "Not Responding"
83 msgstr "Neodpovídá"
84
85 #: openbox/client.c:3447
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
89 "to exit by sending the %s signal?"
90 msgstr "Okno \"%s\" nedpovídá. Chcete jej ukončit signálem %s?"
91
92 #: openbox/client.c:3449
93 msgid "End Process"
94 msgstr "Ukončit Proces"
95
96 #: openbox/client.c:3453
97 #, c-format
98 msgid ""
99 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
100 "it from the X server?"
101 msgstr "Okno \"%s\" neodpovídá. Chcete jej odpojit od X serveru?"
102
103 #: openbox/client.c:3455
104 msgid "Disconnect"
105 msgstr "Odpojit"
106
107 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
108 msgid "Go there..."
109 msgstr "Jdi tam..."
110
111 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
112 msgid "Manage desktops"
113 msgstr "Spravovat plochy"
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
116 msgid "_Add new desktop"
117 msgstr "_Přidat novou plochu"
118
119 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
120 msgid "_Remove last desktop"
121 msgstr "_Odstranit poslední plochu"
122
123 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
124 msgid "Windows"
125 msgstr "Okna"
126
127 #: openbox/client_list_menu.c:203
128 msgid "Desktops"
129 msgstr "Plochy"
130
131 #: openbox/client_menu.c:258
132 msgid "All desktops"
133 msgstr "Všechny plochy"
134
135 #: openbox/client_menu.c:370
136 msgid "_Layer"
137 msgstr "Vrs_tva"
138
139 #: openbox/client_menu.c:375
140 msgid "Always on _top"
141 msgstr "Vždy na_vrchu"
142
143 #: openbox/client_menu.c:376
144 msgid "_Normal"
145 msgstr "_Normální"
146
147 #: openbox/client_menu.c:377
148 msgid "Always on _bottom"
149 msgstr "Vždy ve_spodu"
150
151 #: openbox/client_menu.c:379
152 msgid "_Send to desktop"
153 msgstr "_Poslat na plochu"
154
155 #: openbox/client_menu.c:383
156 msgid "Client menu"
157 msgstr "Menu klienta"
158
159 #: openbox/client_menu.c:393
160 msgid "R_estore"
161 msgstr "_Obnovit"
162
163 #: openbox/client_menu.c:397
164 msgid "_Move"
165 msgstr "Přes_unout"
166
167 #: openbox/client_menu.c:399
168 msgid "Resi_ze"
169 msgstr "Veli_kost"
170
171 #: openbox/client_menu.c:401
172 msgid "Ico_nify"
173 msgstr "Mi_nimalizovat"
174
175 #: openbox/client_menu.c:405
176 msgid "Ma_ximize"
177 msgstr "Ma_ximalizovat"
178
179 #: openbox/client_menu.c:409
180 msgid "_Roll up/down"
181 msgstr "S_rolovat/Vyrolovat"
182
183 #: openbox/client_menu.c:411
184 msgid "Un/_Decorate"
185 msgstr "Oz_dobit/Odzdobit"
186
187 #: openbox/client_menu.c:415
188 msgid "_Close"
189 msgstr "_Zavřít"
190
191 #: openbox/config.c:781
192 #, c-format
193 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
194 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v konfiguračním souboru"
195
196 #: openbox/keyboard.c:157
197 msgid "Conflict with key binding in config file"
198 msgstr "Konflikt klávesových zkratek v konfiguračním souboru"
199
200 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
201 #, c-format
202 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
203 msgstr "Nepodařilo se najít platný menu soubor \"%s\""
204
205 #: openbox/menu.c:170
206 #, c-format
207 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
208 msgstr "Nepodařilo se spustit příkaz pro pipe-menu \"%s\": %s"
209
210 #: openbox/menu.c:184
211 #, c-format
212 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
213 msgstr "Neplatný výstup z pipe-menu \"%s\""
214
215 #: openbox/menu.c:197
216 #, c-format
217 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
218 msgstr "Pokus o přístup k menu \"%s\", ale ono neexistuje"
219
220 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
221 msgid "More..."
222 msgstr "Víc..."
223
224 #: openbox/mouse.c:373
225 #, c-format
226 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
227 msgstr "Neplatné tlačítko \"%s\" v nastavení myši"
228
229 #: openbox/mouse.c:379
230 #, c-format
231 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
232 msgstr "Neplatný kontext \"%s\" v nastavení myši"
233
234 #: openbox/openbox.c:133
235 #, c-format
236 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
237 msgstr "Nepodařilo se přejít do domácího adresáře \"%s\": %s"
238
239 #: openbox/openbox.c:152
240 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
241 msgstr "Nepodařilo se otevřít displej z proměnné prostředí DISPLAY."
242
243 #: openbox/openbox.c:183
244 msgid "Failed to initialize the obrender library."
245 msgstr "Nepodařilo se inicializovat knihovnu obrender."
246
247 #: openbox/openbox.c:194
248 msgid "X server does not support locale."
249 msgstr "X server nepodporuje lokalizaci."
250
251 #: openbox/openbox.c:196
252 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
253 msgstr "Nelze nastavit modifikátory lokalizace pro X server."
254
255 #: openbox/openbox.c:263
256 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
257 msgstr ""
258 "Nepodařilo se najít platný konfigurační soubor, pokračuji s výchozím "
259 "nastavením"
260
261 #: openbox/openbox.c:297
262 msgid "Unable to load a theme."
263 msgstr "Nepodařilo se načíst motiv."
264
265 #: openbox/openbox.c:377
266 #, c-format
267 msgid ""
268 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
269 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
270 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
271 msgstr ""
272 "Při načítání konfiguračních suborů nalezena jedna nebo více syntaktických "
273 "chyb, více informací na standartním výstupu. Poslední zaznamenaná chyba je v "
274 "souboru \"%s\" na řádku %d, se zprávou: %s"
275
276 #: openbox/openbox.c:379
277 msgid "Openbox Syntax Error"
278 msgstr "Openbox Chyba Syntaxe"
279
280 #: openbox/openbox.c:379
281 msgid "Close"
282 msgstr "Zavřít"
283
284 #: openbox/openbox.c:448
285 #, c-format
286 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
287 msgstr "Při restartu se nepodařilo spustit nový program \"%s\": %s"
288
289 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
290 msgid "Copyright (c)"
291 msgstr "Copyright (c)"
292
293 #: openbox/openbox.c:529
294 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
295 msgstr "Syntaxe: openbox [přepínače]\n"
296
297 #: openbox/openbox.c:530
298 msgid ""
299 "\n"
300 "Options:\n"
301 msgstr ""
302 "\n"
303 "Přepínače:\n"
304
305 #: openbox/openbox.c:531
306 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
307 msgstr "  --help              Zobrazit tuto nápovědu a skončit\n"
308
309 #: openbox/openbox.c:532
310 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
311 msgstr "  --version           Zobrazit verzi a skončit\n"
312
313 #: openbox/openbox.c:533
314 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
315 msgstr "  --replace           Nahradit běžící window manager\n"
316
317 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
318 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
319 #. fine to leave it as FILE though.
320 #: openbox/openbox.c:537
321 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
322 msgstr "  --config-file FILE  Cesta ke konfiguračnímu souboru\n"
323
324 #: openbox/openbox.c:538
325 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
326 msgstr "  --sm-disable        Nepřipojovat se k session manageru\n"
327
328 #: openbox/openbox.c:539
329 msgid ""
330 "\n"
331 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
332 msgstr ""
333 "\n"
334 "Zasílání zpráv běžící instanci Openbox:\n"
335
336 #: openbox/openbox.c:540
337 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
338 msgstr "  --reconfigure       Znovu načíst konfiguraci Openbox\n"
339
340 #: openbox/openbox.c:541
341 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
342 msgstr "  --restart           Restartovat Openbox\n"
343
344 #: openbox/openbox.c:542
345 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
346 msgstr "  --exit              Ukončit Openbox\n"
347
348 #: openbox/openbox.c:543
349 msgid ""
350 "\n"
351 "Debugging options:\n"
352 msgstr ""
353 "\n"
354 "Ladící přepínače:\n"
355
356 #: openbox/openbox.c:544
357 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
358 msgstr "  --sync              Spustit v synchronním módu\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:545
361 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
362 msgstr "  --debug             Zobrazit ladící výstup\n"
363
364 #: openbox/openbox.c:546
365 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
366 msgstr "  --debug-focus       Zobrazit ladící výstup pro správu oken\n"
367
368 #: openbox/openbox.c:547
369 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
370 msgstr "  --debug-xinerama    Rozdělit displej na falešné obrazovky xinerama\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:548
373 #, c-format
374 msgid ""
375 "\n"
376 "Please report bugs at %s\n"
377 msgstr ""
378 "\n"
379 "Prosím hlašte chyby na %s\n"
380
381 #: openbox/openbox.c:617
382 msgid "--config-file requires an argument\n"
383 msgstr "--config-file vyžaduje argument\n"
384
385 #: openbox/openbox.c:660
386 #, c-format
387 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
388 msgstr "Neplatný argument příkazové řádky \"%s\"\n"
389
390 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
391 #, c-format
392 msgid "A window manager is already running on screen %d"
393 msgstr "Na obrazovce %d již nějaký window manager běží"
394
395 #: openbox/screen.c:124
396 #, c-format
397 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
398 msgstr "Nepodařilo se získat výseč pro window manager na obrazovce %d"
399
400 #: openbox/screen.c:145
401 #, c-format
402 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
403 msgstr "Window manager na obrazovce %d ne a ne skončit"
404
405 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
406 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
407 #. second one. For example,
408 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
409 #: openbox/screen.c:412
410 #, c-format
411 msgid ""
412 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
413 "Overriding the Openbox configuration."
414 msgstr ""
415 "Openbox je nakonfigurován pro %d ploch, ale současná session má %d. "
416 "Konfigurace Openboxu bude změněna."
417
418 #: openbox/screen.c:1180
419 #, c-format
420 msgid "desktop %i"
421 msgstr "plochu %i"
422
423 #: openbox/session.c:104
424 #, c-format
425 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
426 msgstr "Nepodařilo se vytvořit adresář \"%s\": %s"
427
428 #: openbox/session.c:466
429 #, c-format
430 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
431 msgstr "Nepodařilo se uložit session do \"%s\": %s"
432
433 #: openbox/session.c:598
434 #, c-format
435 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
436 msgstr "Chyba během ukládání session do \"%s\": %s"
437
438 #: openbox/session.c:835
439 msgid "Not connected to a session manager"
440 msgstr "Nepřipojen k session manageru"
441
442 #: openbox/startupnotify.c:243
443 #, c-format
444 msgid "Running %s\n"
445 msgstr "Spouštím %s\n"
446
447 #: openbox/translate.c:59
448 #, c-format
449 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
450 msgstr "Neplatný modifikátor \"%s\" v nastavení klávesnice/myši"
451
452 #: openbox/translate.c:138
453 #, c-format
454 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
455 msgstr "Neplatný kód klávesy \"%s\" v nastevení"
456
457 #: openbox/translate.c:145
458 #, c-format
459 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
460 msgstr "Neplatné jméno klávesy \"%s\" v nastavení"
461
462 #: openbox/translate.c:151
463 #, c-format
464 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
465 msgstr "Požadovaná klávesa \"%s\" na displeji neexistuje"
466
467 #: openbox/xerror.c:40
468 #, c-format
469 msgid "X Error: %s"
470 msgstr "X Chyba: %s"
471
472 #: openbox/prompt.c:200
473 msgid "OK"
474 msgstr "OK"
475
476 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
477 #~ msgstr "Nepodařilo se spustit \"%s\": %s"
478
479 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
480 #~ msgstr "Neplatné užití akce \"%s\". Akce bude ignorována."