Update finnish translation.
[mikachu/openbox.git] / po / fi.po
1 # Openbox Finnish translation.
2 # Copyright (C) 2007  Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2005.
5 # Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>, 2008.
6 # Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>, 2008.
7 # Jarkko Piiroinen <jarkkop@iki.fi>, 2008.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.6.1\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2008-02-17 16:45+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2008-02-20 20:58+0200\n"
15 "Last-Translator: Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: None\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: openbox/actions.c:150
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
24 msgstr "Pyydettiin virheellinen toiminto '%s'. Toimintoa ei ole olemassa."
25
26 #: openbox/actions/execute.c:92
27 #, c-format
28 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
29 msgstr "Polun '%s' muuntaminen utf8:sta epäonnistui"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:101 openbox/actions/execute.c:120
32 #, c-format
33 msgid "Failed to execute '%s': %s"
34 msgstr "Ohjelman '%s' suorittaminen epäonnistui: %s"
35
36 #: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
37 msgid "Killing..."
38 msgstr "Tapetaan..."
39
40 #: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
41 msgid "Not Responding"
42 msgstr "Ei vastaa"
43
44 #: openbox/client.c:3416
45 msgid "No"
46 msgstr "Ei"
47
48 #: openbox/client.c:3417
49 msgid "Yes"
50 msgstr "Kyllä"
51
52 #: openbox/client.c:3430
53 #, c-format
54 msgid ""
55 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
56 "to exit by sending the %s signal?"
57 msgstr ""
58 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko sulkea sen lähettämällä sille "
59 "singaalin %s?"
60
61 #: openbox/client.c:3434
62 #, c-format
63 msgid ""
64 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
65 "it from the X server?"
66 msgstr ""
67 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko katkaista sen yhteyden X-palvelimeen?"
68
69 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
70 msgid "Go there..."
71 msgstr "Näytä tämä..."
72
73 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
74 msgid "Manage desktops"
75 msgstr "Työtilojen hallinta"
76
77 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
78 msgid "_Add new desktop"
79 msgstr "_Lisää uusi työtila"
80
81 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
82 msgid "_Remove last desktop"
83 msgstr "_Poista viimeisin työtila"
84
85 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
86 msgid "Windows"
87 msgstr "Ikkunat"
88
89 #: openbox/client_list_menu.c:203
90 msgid "Desktops"
91 msgstr "Työtilat"
92
93 #: openbox/client_menu.c:257
94 msgid "All desktops"
95 msgstr "Kaikkiin työtiloihin"
96
97 #: openbox/client_menu.c:361
98 msgid "_Layer"
99 msgstr "_Kerros"
100
101 #: openbox/client_menu.c:366
102 msgid "Always on _top"
103 msgstr "Aina _päällimmäisenä"
104
105 #: openbox/client_menu.c:367
106 msgid "_Normal"
107 msgstr "_Tavallinen"
108
109 #: openbox/client_menu.c:368
110 msgid "Always on _bottom"
111 msgstr "Aina _alimmaisena"
112
113 #: openbox/client_menu.c:371
114 msgid "_Send to desktop"
115 msgstr "_Lähetä työtilaan"
116
117 #: openbox/client_menu.c:375
118 msgid "Client menu"
119 msgstr "Ikkunan valikko"
120
121 #: openbox/client_menu.c:385
122 msgid "R_estore"
123 msgstr "_Palauta"
124
125 #: openbox/client_menu.c:393
126 msgid "_Move"
127 msgstr "S_iirrä"
128
129 #: openbox/client_menu.c:395
130 msgid "Resi_ze"
131 msgstr "_Muuta kokoa"
132
133 #: openbox/client_menu.c:397
134 msgid "Ico_nify"
135 msgstr "Pie_nennä"
136
137 #: openbox/client_menu.c:405
138 msgid "Ma_ximize"
139 msgstr "Suurenn_a"
140
141 #: openbox/client_menu.c:413
142 msgid "_Roll up/down"
143 msgstr "Rullaa _ylös/alas"
144
145 #: openbox/client_menu.c:415
146 msgid "Un/_Decorate"
147 msgstr "(Epä)_reunusta"
148
149 #: openbox/client_menu.c:419
150 msgid "_Close"
151 msgstr "_Sulje"
152
153 #: openbox/config.c:781
154 #, c-format
155 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
156 msgstr "Asetustiedostossa määritelty painike '%s' on virheellinen"
157
158 #: openbox/keyboard.c:157
159 msgid "Conflict with key binding in config file"
160 msgstr "Päällekäisiä näppäinsidontoja asetustiedostossa"
161
162 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
163 #, c-format
164 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
165 msgstr "Toimivaa valikkotiedostoa ei löytynyt '%s'"
166
167 #: openbox/menu.c:171
168 #, c-format
169 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
170 msgstr "Putkivalikon suorittaminen epäonnistui '%s': %s"
171
172 #: openbox/menu.c:185
173 #, c-format
174 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
175 msgstr "Virheellinen tulos putkivalikosta '%s'"
176
177 #: openbox/menu.c:198
178 #, c-format
179 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
180 msgstr "Valikon '%s' lukemista yritettiin, mutta sitä ei ole olemassa"
181
182 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
183 msgid "More..."
184 msgstr "Lisää..."
185
186 #: openbox/mouse.c:379
187 #, c-format
188 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
189 msgstr "Virheellinen painike '%s' hiirisidonnoissa"
190
191 #: openbox/mouse.c:385
192 #, c-format
193 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
194 msgstr "Virheellinen asiayhteys '%s' hiirisidonnoissa"
195
196 #: openbox/openbox.c:134
197 #, c-format
198 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
199 msgstr "Kotihakemistoon '%s' vaihtaminen epäonnistui: %s"
200
201 #: openbox/openbox.c:154
202 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
203 msgstr "Näytön avaaminen DISPLAY-muuttujasta epäonnistui."
204
205 #: openbox/openbox.c:185
206 msgid "Failed to initialize the obrender library."
207 msgstr "Obrender-kirjaston käynnistäminen epäonnistui."
208
209 #: openbox/openbox.c:196
210 msgid "X server does not support locale."
211 msgstr "X-palvelin ei tue maa-asetusta."
212
213 #: openbox/openbox.c:198
214 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
215 msgstr "Maa-asetusmuuttujia ei voitu tehdä X-palvelimelle."
216
217 #: openbox/openbox.c:264
218 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
219 msgstr ""
220 "Kelvollista asetustiedostoa ei löytynyt, käytetään yksinkertaisia "
221 "oletusarvoja"
222
223 #: openbox/openbox.c:298
224 msgid "Unable to load a theme."
225 msgstr "Teeman lataaminen epäonnistui."
226
227 #: openbox/openbox.c:428
228 #, c-format
229 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
230 msgstr "Uudelleenkäynnistys ei onnistunut käynnistämään uutta ohjelmaa '%s': %s"
231
232 #: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
233 msgid "Copyright (c)"
234 msgstr "Tekijänoikeudet (c)"
235
236 #: openbox/openbox.c:509
237 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
238 msgstr "Syntaksi: openbox [valitsin]\n"
239
240 #: openbox/openbox.c:510
241 msgid ""
242 "\n"
243 "Options:\n"
244 msgstr ""
245 "\n"
246 "Käyttö:\n"
247
248 #: openbox/openbox.c:511
249 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
250 msgstr "  --help              Näytä tämä ohje ja poistu\n"
251
252 #: openbox/openbox.c:512
253 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
254 msgstr "  --version           Näytä version tiedot ja poistu\n"
255
256 #: openbox/openbox.c:513
257 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
258 msgstr "  --replace           Korvaa käynnissä oleva ikkunointiohjelma\n"
259
260 #: openbox/openbox.c:514
261 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
262 msgstr "  --config-file FILE  Määritä käytettävän asetustiedoston polku\n"
263
264 #: openbox/openbox.c:515
265 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
266 msgstr "  --sm-disable        Estä yhteys istuntojen hallintaan\n"
267
268 #: openbox/openbox.c:516
269 msgid ""
270 "\n"
271 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
272 msgstr ""
273 "\n"
274 "Komentojen antaminen käynnissä olevalle Openboxille:\n"
275
276 #: openbox/openbox.c:517
277 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
278 msgstr "  --reconfigure       Lataa Openboxin asetustiedosto uudelleen\n"
279
280 #: openbox/openbox.c:518
281 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
282 msgstr "  --restart           Käynnistä Openbox uudelleen\n"
283
284 #: openbox/openbox.c:519
285 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
286 msgstr "  --exit              Sulje Openbox\n"
287
288 #: openbox/openbox.c:520
289 msgid ""
290 "\n"
291 "Debugging options:\n"
292 msgstr ""
293 "\n"
294 "Vianjäljityksen asetukset:\n"
295
296 #: openbox/openbox.c:521
297 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
298 msgstr "  --sync              Aja synkronointi-tilassa\n"
299
300 #: openbox/openbox.c:522
301 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
302 msgstr "  --debug             Näytä vianjäljitystuloste\n"
303
304 #: openbox/openbox.c:523
305 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
306 msgstr "  --debug-focus       Näytä vianjäljitystuloste ikkunavalitsimelle\n"
307
308 #: openbox/openbox.c:524
309 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
310 msgstr "  --debug-xinerama    Jaa näyttö kahteen vale-xinerama-ruutuun\n"
311
312 #: openbox/openbox.c:525
313 #, c-format
314 msgid ""
315 "\n"
316 "Please report bugs at %s\n"
317 msgstr ""
318 "\n"
319 "Ilmoita virheistä: %s\n"
320
321 #: openbox/openbox.c:594
322 msgid "--config-file requires an argument\n"
323 msgstr "--config-file tarvitsee argumentin\n"
324
325 #: openbox/openbox.c:637
326 #, c-format
327 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
328 msgstr "Virheellinen valitsin '%s'\n"
329
330 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
331 #, c-format
332 msgid "A window manager is already running on screen %d"
333 msgstr "Ikkunointiohjelma on jo käynnissä näytöllä %d"
334
335 #: openbox/screen.c:124
336 #, c-format
337 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
338 msgstr "Ikkunointiohjelman valinta ruudulla %d ei onnistunut"
339
340 #: openbox/screen.c:145
341 #, c-format
342 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
343 msgstr "Ikkunointiohjelma ruudulla %d ei sulkeudu"
344
345 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
346 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
347 #. second one. For example,
348 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
349 #: openbox/screen.c:412
350 #, c-format
351 msgid ""
352 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
353 "Overriding the Openbox configuration."
354 msgstr ""
355 "Openbox on asetettu käyttämään %d työtilaa, mutta nykyisessä istunnossa "
356 "työtiloja on %d.  Ohitetaan Openboxin asetus."
357
358 #: openbox/screen.c:1178
359 #, c-format
360 msgid "desktop %i"
361 msgstr "työtila %i"
362
363 #: openbox/session.c:103
364 #, c-format
365 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
366 msgstr "Hakemiston '%s' luonti epäonnistui: %s"
367
368 #: openbox/session.c:451
369 #, c-format
370 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
371 msgstr "Istuntoa ei voitu tallentaa hakemistoon '%s': %s"
372
373 #: openbox/session.c:583
374 #, c-format
375 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
376 msgstr "Virhe tallennettaessa istuntoa hakemistoon '%s': %s"
377
378 #: openbox/startupnotify.c:243
379 #, c-format
380 msgid "Running %s\n"
381 msgstr "Suoritetaan %s\n"
382
383 #: openbox/translate.c:59
384 #, c-format
385 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
386 msgstr "Virheellinen valintanäppäin '%s' näppäin- tai hiirisidonnoissa"
387
388 #: openbox/translate.c:138
389 #, c-format
390 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
391 msgstr "Virheellinen näppäinkoodi '%s' pikanäppäimissä"
392
393 #: openbox/translate.c:145
394 #, c-format
395 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
396 msgstr "Virheellinen näppäin '%s' pikanäppäimissä"
397
398 #: openbox/translate.c:151
399 #, c-format
400 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
401 msgstr "Pyydettyä näppäintä '%s' ei ole olemassa näytöllä"
402
403 #: openbox/xerror.c:40
404 #, c-format
405 msgid "X Error: %s"
406 msgstr "X-virhe: %s"
407
408 #: openbox/prompt.c:181
409 msgid "OK"
410 msgstr "OK"