7fd9a5c334a653f94ca8454a6e0580c5711ac268
[mikachu/openbox.git] / po / fi.po
1 # Openbox Finnish translation.
2 # Copyright (C) 2007  Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2005.
5 # Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>, 2008.
6 # Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>, 2008.
7 # Jarkko Piiroinen <jarkkop@iki.fi>, 2008.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2011-08-01 18:20+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2008-03-17 21:26+0100\n"
15 "Last-Translator: Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>\n"
16 "Language-Team: None\n"
17 "Language: \n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
22 #: openbox/actions.c:198
23 #, c-format
24 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
25 msgstr "Pyydettiin virheellinen toiminto \"%s\". Toimintoa ei ole olemassa."
26
27 #: openbox/actions/execute.c:147
28 msgid "No"
29 msgstr "Ei"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:148
32 msgid "Yes"
33 msgstr "Kyllä"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:152
36 msgid "Execute"
37 msgstr "Suorita"
38
39 #: openbox/actions/execute.c:161
40 #, c-format
41 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
42 msgstr "Polun \"%s\" muuntaminen utf8:sta epäonnistui"
43
44 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3550
45 msgid "Cancel"
46 msgstr "Peruuta"
47
48 #: openbox/actions/exit.c:70
49 msgid "Exit"
50 msgstr "Sulje"
51
52 #: openbox/actions/exit.c:74
53 msgid "Are you sure you want to log out?"
54 msgstr "Haluatko varmasti kirjautua ulos?"
55
56 #: openbox/actions/exit.c:75
57 msgid "Log Out"
58 msgstr "Kirjaudu ulos"
59
60 #: openbox/actions/exit.c:78
61 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
62 msgstr "Haluatko varmasti sulkea Openboxin"
63
64 #: openbox/actions/exit.c:79
65 msgid "Exit Openbox"
66 msgstr "Sulje Openbox"
67
68 #: openbox/client.c:2037
69 msgid "Unnamed Window"
70 msgstr "Nimetön ikkuna"
71
72 #: openbox/client.c:2051 openbox/client.c:2082
73 msgid "Killing..."
74 msgstr "Tapetaan..."
75
76 #: openbox/client.c:2053 openbox/client.c:2084
77 msgid "Not Responding"
78 msgstr "Ei vastaa"
79
80 #: openbox/client.c:3539
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
84 "to exit by sending the %s signal?"
85 msgstr ""
86 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko sulkea sen lähettämällä sille "
87 "singaalin %s?"
88
89 #: openbox/client.c:3541
90 msgid "End Process"
91 msgstr "Lopeta prosessi"
92
93 #: openbox/client.c:3545
94 #, c-format
95 msgid ""
96 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
97 "it from the X server?"
98 msgstr ""
99 "Ikkuna \"%s\" ei näytä vastaavan.  Haluatko katkaista sen yhteyden X-"
100 "palvelimeen?"
101
102 #: openbox/client.c:3547
103 msgid "Disconnect"
104 msgstr "Katkaise yhteys"
105
106 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
107 msgid "Go there..."
108 msgstr "Näytä tämä..."
109
110 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
111 msgid "Manage desktops"
112 msgstr "Työtilojen hallinta"
113
114 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
115 msgid "_Add new desktop"
116 msgstr "_Lisää uusi työtila"
117
118 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
119 msgid "_Remove last desktop"
120 msgstr "_Poista viimeisin työtila"
121
122 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
123 msgid "Windows"
124 msgstr "Ikkunat"
125
126 #: openbox/client_list_menu.c:214
127 msgid "Desktops"
128 msgstr "Työtilat"
129
130 #: openbox/client_menu.c:259
131 msgid "All desktops"
132 msgstr "Kaikkiin työtiloihin"
133
134 #: openbox/client_menu.c:371
135 msgid "_Layer"
136 msgstr "_Kerros"
137
138 #: openbox/client_menu.c:376
139 msgid "Always on _top"
140 msgstr "Aina _päällimmäisenä"
141
142 #: openbox/client_menu.c:377
143 msgid "_Normal"
144 msgstr "_Tavallinen"
145
146 #: openbox/client_menu.c:378
147 msgid "Always on _bottom"
148 msgstr "Aina _alimmaisena"
149
150 #: openbox/client_menu.c:380
151 msgid "_Send to desktop"
152 msgstr "_Lähetä työtilaan"
153
154 #: openbox/client_menu.c:384
155 msgid "Client menu"
156 msgstr "Ikkunan valikko"
157
158 #: openbox/client_menu.c:394
159 msgid "R_estore"
160 msgstr "_Palauta"
161
162 #: openbox/client_menu.c:398
163 msgid "_Move"
164 msgstr "S_iirrä"
165
166 #: openbox/client_menu.c:400
167 msgid "Resi_ze"
168 msgstr "_Muuta kokoa"
169
170 #: openbox/client_menu.c:402
171 msgid "Ico_nify"
172 msgstr "Pie_nennä"
173
174 #: openbox/client_menu.c:406
175 msgid "Ma_ximize"
176 msgstr "Suurenn_a"
177
178 #: openbox/client_menu.c:410
179 msgid "_Roll up/down"
180 msgstr "Rullaa _ylös/alas"
181
182 #: openbox/client_menu.c:414
183 msgid "Un/_Decorate"
184 msgstr "(Epä)_reunusta"
185
186 #: openbox/client_menu.c:418
187 msgid "_Close"
188 msgstr "_Sulje"
189
190 #: openbox/config.c:503
191 #, c-format
192 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
193 msgstr "Virheellinen asiayhteys \"%s\" hiirisidonnoissa"
194
195 #: openbox/config.c:857
196 #, c-format
197 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
198 msgstr "Asetustiedostossa määritelty painike \"%s\" on virheellinen"
199
200 #: openbox/config.c:882
201 msgid ""
202 "Openbox was compiled without Imlib2 image loading support. Icons in menus "
203 "will not be loaded."
204 msgstr ""
205
206 #: openbox/debug.c:55
207 #, c-format
208 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
209 msgstr "Hakemiston '%s' luonti epäonnistui: %s"
210
211 #: openbox/debug.c:138 openbox/openbox.c:372
212 msgid "Close"
213 msgstr "Sulje"
214
215 #: openbox/keyboard.c:161
216 msgid "Conflict with key binding in config file"
217 msgstr "Päällekäisiä näppäinsidontoja asetustiedostossa"
218
219 #: openbox/menu.c:94 openbox/menu.c:106
220 #, c-format
221 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
222 msgstr "Toimivaa valikkotiedostoa ei löytynyt \"%s\""
223
224 #: openbox/menu.c:158
225 #, c-format
226 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
227 msgstr "Putkivalikon suorittaminen epäonnistui \"%s\": %s"
228
229 #: openbox/menu.c:172
230 #, c-format
231 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
232 msgstr "Virheellinen tulos putkivalikosta \"%s\""
233
234 #: openbox/menu.c:185
235 #, c-format
236 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
237 msgstr "Valikon \"%s\" lukemista yritettiin, mutta sitä ei ole olemassa"
238
239 #: openbox/menu.c:400 openbox/menu.c:401
240 msgid "More..."
241 msgstr "Lisää..."
242
243 #: openbox/mouse.c:376
244 #, c-format
245 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
246 msgstr "Virheellinen painike \"%s\" hiirisidonnoissa"
247
248 #: openbox/openbox.c:137
249 #, c-format
250 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
251 msgstr "Kotihakemistoon \"%s\" vaihtaminen epäonnistui: %s"
252
253 #: openbox/openbox.c:152
254 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
255 msgstr "Näytön avaaminen DISPLAY-muuttujasta epäonnistui."
256
257 #: openbox/openbox.c:182
258 msgid "Failed to initialize the obrender library."
259 msgstr "Obrender-kirjaston käynnistäminen epäonnistui."
260
261 #: openbox/openbox.c:193
262 msgid "X server does not support locale."
263 msgstr "X-palvelin ei tue maa-asetusta."
264
265 #: openbox/openbox.c:195
266 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
267 msgstr "Maa-asetusmuuttujia ei voitu tehdä X-palvelimelle."
268
269 #: openbox/openbox.c:253
270 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
271 msgstr ""
272 "Kelvollista asetustiedostoa ei löytynyt, käytetään yksinkertaisia "
273 "oletusarvoja"
274
275 #: openbox/openbox.c:286
276 msgid "Unable to load a theme."
277 msgstr "Teeman lataaminen epäonnistui."
278
279 #: openbox/openbox.c:370
280 #, c-format
281 msgid ""
282 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
283 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
284 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
285 msgstr ""
286 "Yksi tai useampi XML-syntaksivirhe löytyi asetustiedostoa käsiteltäessä. Lue "
287 "stdout saadaksesi lisätietoja. Viimeisin virhe oli tiedostossa \"%s\" "
288 "rivillä %d: %s"
289
290 #: openbox/openbox.c:372
291 msgid "Openbox Syntax Error"
292 msgstr "Openbox syntaksivirhe"
293
294 #: openbox/openbox.c:438
295 #, c-format
296 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
297 msgstr ""
298 "Uudelleenkäynnistys ei onnistunut käynnistämään uutta ohjelmaa \"%s\": %s"
299
300 #: openbox/openbox.c:517 openbox/openbox.c:519
301 msgid "Copyright (c)"
302 msgstr "Tekijänoikeudet (c)"
303
304 #: openbox/openbox.c:528
305 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
306 msgstr "Syntaksi: openbox [valitsin]\n"
307
308 #: openbox/openbox.c:529
309 msgid ""
310 "\n"
311 "Options:\n"
312 msgstr ""
313 "\n"
314 "Käyttö:\n"
315
316 #: openbox/openbox.c:530
317 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
318 msgstr "  --help              Näytä tämä ohje ja poistu\n"
319
320 #: openbox/openbox.c:531
321 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
322 msgstr "  --version           Näytä version tiedot ja poistu\n"
323
324 #: openbox/openbox.c:532
325 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
326 msgstr "  --replace           Korvaa käynnissä oleva ikkunointiohjelma\n"
327
328 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
329 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
330 #. fine to leave it as FILE though.
331 #: openbox/openbox.c:536
332 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
333 msgstr "  --config-file FILE  Määritä käytettävän asetustiedoston polku\n"
334
335 #: openbox/openbox.c:537
336 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
337 msgstr "  --sm-disable        Estä yhteys istuntojen hallintaan\n"
338
339 #: openbox/openbox.c:538
340 msgid ""
341 "\n"
342 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
343 msgstr ""
344 "\n"
345 "Komentojen antaminen käynnissä olevalle Openboxille:\n"
346
347 #: openbox/openbox.c:539
348 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
349 msgstr "  --reconfigure       Lataa Openboxin asetustiedosto uudelleen\n"
350
351 #: openbox/openbox.c:540
352 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
353 msgstr "  --restart           Käynnistä Openbox uudelleen\n"
354
355 #: openbox/openbox.c:541
356 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
357 msgstr "  --exit              Sulje Openbox\n"
358
359 #: openbox/openbox.c:542
360 msgid ""
361 "\n"
362 "Debugging options:\n"
363 msgstr ""
364 "\n"
365 "Vianjäljityksen asetukset:\n"
366
367 #: openbox/openbox.c:543
368 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
369 msgstr "  --sync              Aja synkronointi-tilassa\n"
370
371 #: openbox/openbox.c:544
372 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
373 msgstr ""
374
375 #: openbox/openbox.c:545
376 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
377 msgstr "  --debug             Näytä vianjäljitystuloste\n"
378
379 #: openbox/openbox.c:546
380 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
381 msgstr "  --debug-focus       Näytä vianjäljitystuloste ikkunavalitsimelle\n"
382
383 #: openbox/openbox.c:547
384 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
385 msgstr ""
386
387 #: openbox/openbox.c:548
388 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
389 msgstr "  --debug-xinerama    Jaa näyttö kahteen vale-xinerama-ruutuun\n"
390
391 #: openbox/openbox.c:549
392 #, c-format
393 msgid ""
394 "\n"
395 "Please report bugs at %s\n"
396 msgstr ""
397 "\n"
398 "Ilmoita virheistä: %s\n"
399
400 #: openbox/openbox.c:632 openbox/openbox.c:666
401 #, c-format
402 msgid "%s requires an argument\n"
403 msgstr "%s tarvitsee argumentin\n"
404
405 #: openbox/openbox.c:709
406 #, c-format
407 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
408 msgstr "Virheellinen valitsin \"%s\"\n"
409
410 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
411 #, c-format
412 msgid "A window manager is already running on screen %d"
413 msgstr "Ikkunointiohjelma on jo käynnissä näytöllä %d"
414
415 #: openbox/screen.c:127
416 #, c-format
417 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
418 msgstr "Ikkunointiohjelman valinta ruudulla %d ei onnistunut"
419
420 #: openbox/screen.c:150
421 #, c-format
422 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
423 msgstr "Ikkunointiohjelma ruudulla %d ei sulkeudu"
424
425 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
426 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
427 #. second one. For example,
428 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
429 #: openbox/screen.c:418
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid ""
432 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
433 "Overriding the Openbox configuration."
434 msgid_plural ""
435 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
436 "Overriding the Openbox configuration."
437 msgstr[0] ""
438 "Openbox on asetettu käyttämään %d työtilaa, mutta nykyisessä istunnossa "
439 "työtiloja on %d.  Ohitetaan Openboxin asetus."
440 msgstr[1] ""
441 "Openbox on asetettu käyttämään %d työtilaa, mutta nykyisessä istunnossa "
442 "työtiloja on %d.  Ohitetaan Openboxin asetus."
443
444 #: openbox/screen.c:1205
445 #, c-format
446 msgid "desktop %i"
447 msgstr "työtila %i"
448
449 #: openbox/startupnotify.c:241
450 #, c-format
451 msgid "Running %s"
452 msgstr "Suoritetaan %s"
453
454 #: openbox/translate.c:59
455 #, c-format
456 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
457 msgstr "Virheellinen valintanäppäin \"%s\" näppäin- tai hiirisidonnoissa"
458
459 #: openbox/translate.c:138
460 #, c-format
461 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
462 msgstr "Virheellinen näppäinkoodi \"%s\" pikanäppäimissä"
463
464 #: openbox/translate.c:145
465 #, c-format
466 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
467 msgstr "Virheellinen näppäin \"%s\" pikanäppäimissä"
468
469 #: openbox/translate.c:151
470 #, c-format
471 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
472 msgstr "Pyydettyä näppäintä \"%s\" ei ole olemassa näytöllä"
473
474 #: openbox/prompt.c:153
475 msgid "OK"
476 msgstr "OK"
477
478 #, fuzzy
479 #~ msgid "Openbox"
480 #~ msgstr "Sulje Openbox"
481
482 #~ msgid "--config-file requires an argument\n"
483 #~ msgstr "--config-file tarvitsee argumentin\n"
484
485 #~ msgid ""
486 #~ "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
487 #~ "session management support"
488 #~ msgstr ""
489 #~ "SessionLogout tapahtuma ei ole suoritettavissa, koska Openbox käännettiin "
490 #~ "ilman istunnon hallinnan tukea"
491
492 #~ msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
493 #~ msgstr "Istuntoa ei voitu tallentaa hakemistoon \"%s\": %s"
494
495 #~ msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
496 #~ msgstr "Virhe tallennettaessa istuntoa hakemistoon \"%s\": %s"
497
498 #~ msgid "Not connected to a session manager"
499 #~ msgstr "Ei yhteyttä istunnon hallintaan"
500
501 #~ msgid "X Error: %s"
502 #~ msgstr "X-virhe: %s"
503
504 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
505 #~ msgstr "Ohjelman \"%s\" suorittaminen epäonnistui: %s"