f36befebe0a8d21d28b45216f5be7fd8cfeef8de
[mikachu/openbox.git] / po / fi.po
1 # openbox Finnish translation.
2 # Copyright (C) 2007  Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>, 2005.
5 # Lauri Hakko <aperculum@gmail.com>, 2008.
6 # Elias Julkunen <elias.julkunen@gmail.com>, 2007.
7 # Jarkko Piiroinen <jarkkop@iki.fi>, 2008.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.5\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2008-01-25 03:51+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2008-01-18 14:55+0100\n"
15 "Last-Translator: Jarkko Piiroinen <jarkkop@iki.fi>\n"
16 "Language-Team: None\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: openbox/actions.c:149
22 #, c-format
23 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
24 msgstr "Virheellinen tapahtuma '%s' yritetty. Tapahtumaa ei ole."
25
26 #: openbox/actions/execute.c:88
27 #, c-format
28 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
29 msgstr "Polun muuntaminen utf8:sta epäonnistui: '%s'"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:97 openbox/actions/execute.c:116
32 #, c-format
33 msgid "Failed to execute '%s': %s"
34 msgstr "Ohjelman suorittaminen epäonnistui '%s': %s"
35
36 #: openbox/client.c:1973 openbox/client.c:2005
37 msgid "Killing..."
38 msgstr "Suljetaan..."
39
40 #: openbox/client.c:1975 openbox/client.c:2007
41 msgid "Not Responding"
42 msgstr "Ei vastaa"
43
44 #: openbox/client_list_combined_menu.c:90 openbox/client_list_menu.c:93
45 msgid "Go there..."
46 msgstr "Näytä tämä..."
47
48 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96
49 msgid "Manage desktops"
50 msgstr "Työtilojen hallinta"
51
52 #: openbox/client_list_combined_menu.c:97 openbox/client_list_menu.c:156
53 msgid "_Add new desktop"
54 msgstr "_Lisää työtila"
55
56 #: openbox/client_list_combined_menu.c:98 openbox/client_list_menu.c:157
57 msgid "_Remove last desktop"
58 msgstr "_Poista viimeisin työtila"
59
60 #: openbox/client_list_combined_menu.c:150
61 msgid "Windows"
62 msgstr "Ikkunat"
63
64 #: openbox/client_list_menu.c:203
65 msgid "Desktops"
66 msgstr "Työtilat"
67
68 #: openbox/client_menu.c:256
69 msgid "All desktops"
70 msgstr "Kaikkiin työtiloihin"
71
72 #: openbox/client_menu.c:360
73 msgid "_Layer"
74 msgstr "_Kerros"
75
76 #: openbox/client_menu.c:365
77 msgid "Always on _top"
78 msgstr "Aina _päällimmäisenä"
79
80 #: openbox/client_menu.c:366
81 msgid "_Normal"
82 msgstr "_Tavallinen"
83
84 #: openbox/client_menu.c:367
85 msgid "Always on _bottom"
86 msgstr "Aina _alimmaisena"
87
88 #: openbox/client_menu.c:370
89 msgid "_Send to desktop"
90 msgstr "_Lähetä työtilaan"
91
92 #: openbox/client_menu.c:374
93 msgid "Client menu"
94 msgstr "Ikkunan valikko"
95
96 #: openbox/client_menu.c:384
97 msgid "R_estore"
98 msgstr "_Palauta"
99
100 #: openbox/client_menu.c:392
101 msgid "_Move"
102 msgstr "S_iirrä"
103
104 #: openbox/client_menu.c:394
105 msgid "Resi_ze"
106 msgstr "_Muuta kokoa"
107
108 #: openbox/client_menu.c:396
109 msgid "Ico_nify"
110 msgstr "Pie_nennä"
111
112 #: openbox/client_menu.c:404
113 msgid "Ma_ximize"
114 msgstr "Suurenn_a"
115
116 #: openbox/client_menu.c:412
117 msgid "_Roll up/down"
118 msgstr "Rullaa _ylös/alas"
119
120 #: openbox/client_menu.c:414
121 msgid "Un/_Decorate"
122 msgstr "(Epä)_reunusta"
123
124 #: openbox/client_menu.c:418
125 msgid "_Close"
126 msgstr "_Sulje"
127
128 #: openbox/config.c:746
129 #, c-format
130 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
131 msgstr "Virheellinen painike '%s' määritetty asetustiedostossa"
132
133 #: openbox/keyboard.c:157
134 msgid "Conflict with key binding in config file"
135 msgstr "Päällekäisiä näppäinsidontoja asetustiedostossa"
136
137 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
138 #, c-format
139 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
140 msgstr "Toimivaa valikkotiedostoa ei löytynyt '%s'"
141
142 #: openbox/menu.c:171
143 #, c-format
144 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
145 msgstr "Putkivalikon suorittaminen epäonnistui '%s': %s"
146
147 #: openbox/menu.c:185
148 #, c-format
149 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
150 msgstr "Virheellinen tulos putkivalikosta '%s'"
151
152 #: openbox/menu.c:198
153 #, c-format
154 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
155 msgstr "Valikon '%s' lukemista yritettiin, mutta sitä ei ole olemassa"
156
157 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
158 msgid "More..."
159 msgstr "Lisää..."
160
161 #: openbox/mouse.c:349
162 #, c-format
163 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
164 msgstr "Virheellinen painike '%s' hiirisidonnoissa"
165
166 #: openbox/mouse.c:355
167 #, c-format
168 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
169 msgstr "Virheellinen asiayhteys '%s' hiirisidonnoissa"
170
171 #: openbox/openbox.c:130
172 #, c-format
173 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
174 msgstr "Kotihakemistoon '%s' vaihtaminen epäonnistui: '%s'"
175
176 #: openbox/openbox.c:150
177 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
178 msgstr "Näytön avaaminen DISPLAY-muuttujasta epäonnistui."
179
180 #: openbox/openbox.c:181
181 msgid "Failed to initialize the obrender library."
182 msgstr "Obrender-kirjaston käynnistäminen epäonnistui."
183
184 #: openbox/openbox.c:187
185 msgid "X server does not support locale."
186 msgstr "X-palvelin ei tue kieliasetusta."
187
188 #: openbox/openbox.c:189
189 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
190 msgstr "Lokaalimuuttujia ei voitu tehdä X-palvelimelle."
191
192 #: openbox/openbox.c:252
193 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
194 msgstr ""
195 "Kelvollista asetustiedostoa ei löytynyt, käytetään yksinkertaisia "
196 "oletusarvoja"
197
198 #: openbox/openbox.c:278
199 msgid "Unable to load a theme."
200 msgstr "Teeman lataaminen epäonnistui."
201
202 #: openbox/openbox.c:405
203 #, c-format
204 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
205 msgstr ""
206 "Uudelleenkäynnistys ei onnistunut käynnistämään uutta ohjelmaa '%s': %s"
207
208 #: openbox/openbox.c:475 openbox/openbox.c:477
209 msgid "Copyright (c)"
210 msgstr "Tekijänoikeudet (c)"
211
212 #: openbox/openbox.c:486
213 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
214 msgstr "Syntaksi: openbox [valitsin]\n"
215
216 #: openbox/openbox.c:487
217 msgid ""
218 "\n"
219 "Options:\n"
220 msgstr ""
221 "\n"
222 "Käyttö:\n"
223
224 #: openbox/openbox.c:488
225 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
226 msgstr "  --help              Näytä tämä ohje ja sulje\n"
227
228 #: openbox/openbox.c:489
229 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
230 msgstr "  --version           Näytä versio ja sulje\n"
231
232 #: openbox/openbox.c:490
233 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
234 msgstr "  --replace           Korvaa käynnissä oleva ikkunointiohjelma\n"
235
236 #: openbox/openbox.c:491
237 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
238 msgstr "  --sm-disable        Estä yhteys istuntojen hallintaan\n"
239
240 #: openbox/openbox.c:492
241 msgid ""
242 "\n"
243 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
244 msgstr ""
245 "\n"
246 "Komentojen antaminen käynnissä olevalle Openboxille:\n"
247
248 #: openbox/openbox.c:493
249 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
250 msgstr "  --reconfigure       Lataa Openboxin asetustiedosto uudelleen\n"
251
252 #: openbox/openbox.c:494
253 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
254 msgstr "  --restart           Käynnistä Openbox uudelleen\n"
255
256 #: openbox/openbox.c:495
257 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
258 msgstr "  --exit              Sulje Openbox\n"
259
260 #: openbox/openbox.c:496
261 msgid ""
262 "\n"
263 "Debugging options:\n"
264 msgstr ""
265 "\n"
266 "Virheenjäljitysasetukset:\n"
267
268 #: openbox/openbox.c:497
269 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
270 msgstr "  --sync              Aja synkronisointi-tilassa\n"
271
272 #: openbox/openbox.c:498
273 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
274 msgstr "  --debug             Näytä vianjäljitystuloste\n"
275
276 #: openbox/openbox.c:499
277 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
278 msgstr "  --debug-focus       Näytä vianjäljitystuloste ikkunavalitsimelle\n"
279
280 #: openbox/openbox.c:500
281 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
282 msgstr "  --debug-xinerama    Jaa näyttö kahteen vale xinerama ruutuun\n"
283
284 #: openbox/openbox.c:501
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "\n"
288 "Please report bugs at %s\n"
289 msgstr ""
290 "\n"
291 "Ilmoita virheistä: %s\n"
292
293 #: openbox/openbox.c:602
294 #, c-format
295 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
296 msgstr "Virheellinen valitsin '%s'\n"
297
298 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
299 #, c-format
300 msgid "A window manager is already running on screen %d"
301 msgstr "Ikkunointiohjelma on jo käynnissä näytöllä %d"
302
303 #: openbox/screen.c:124
304 #, c-format
305 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
306 msgstr "Ikkunointiohjelman valinta ruudulla %d ei onnistunut"
307
308 #: openbox/screen.c:145
309 #, c-format
310 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
311 msgstr "Ikkunointiohjelma ruudulla %d ei sulkeudu"
312
313 #: openbox/screen.c:407
314 #, c-format
315 msgid ""
316 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
317 "Overriding the Openbox configuration."
318 msgstr ""
319
320 #: openbox/screen.c:1168
321 #, c-format
322 msgid "desktop %i"
323 msgstr "työtila %i"
324
325 #: openbox/session.c:103
326 #, c-format
327 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
328 msgstr "Hakemiston '%s' luonti epäonnistui: %s"
329
330 #: openbox/session.c:451
331 #, c-format
332 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
333 msgstr "Istuntoa ei voitu tallentaa hakemistoon '%s': %s"
334
335 #: openbox/session.c:583
336 #, c-format
337 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
338 msgstr "Virhe tallennettaessa istuntoa hakemistoon '%s': %s"
339
340 #: openbox/startupnotify.c:241
341 #, c-format
342 msgid "Running %s\n"
343 msgstr "Suoritetaan %s\n"
344
345 #: openbox/translate.c:59
346 #, c-format
347 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
348 msgstr "Virheellinen valintanäppäin '%s' näppäin/hiirisidonnoissa"
349
350 #: openbox/translate.c:138
351 #, c-format
352 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
353 msgstr "Virheellinen näppäinkoodi '%s' pikanäppäimissä"
354
355 #: openbox/translate.c:145
356 #, c-format
357 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
358 msgstr "Virheellinen näppäin '%s' pikanäppäimissä"
359
360 #: openbox/translate.c:151
361 #, c-format
362 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
363 msgstr "Näppäin '%s' ei ole esillä näytöllä"
364
365 #: openbox/xerror.c:40
366 #, c-format
367 msgid "X Error: %s"
368 msgstr "X-virhe: %s"