Add a comment for translators about how to change order of arguments.
[mikachu/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-02-17 16:45+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-07-14 00:43+0200\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <raven@pmail.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: openbox/actions.c:150
21 #, c-format
22 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
23 msgstr ""
24
25 #: openbox/actions/execute.c:92
26 #, c-format
27 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
28 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki '%s' z UTF-8"
29
30 #: openbox/actions/execute.c:101 openbox/actions/execute.c:120
31 #, c-format
32 msgid "Failed to execute '%s': %s"
33 msgstr "Wykonanie '%s' nie powiodło się: %s"
34
35 #: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
36 msgid "Killing..."
37 msgstr ""
38
39 #: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
40 msgid "Not Responding"
41 msgstr ""
42
43 #: openbox/client.c:3416
44 msgid "No"
45 msgstr ""
46
47 #: openbox/client.c:3417
48 msgid "Yes"
49 msgstr ""
50
51 #: openbox/client.c:3430
52 #, c-format
53 msgid ""
54 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
55 "to exit by sending the %s signal?"
56 msgstr ""
57
58 #: openbox/client.c:3434
59 #, c-format
60 msgid ""
61 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
62 "it from the X server?"
63 msgstr ""
64
65 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
66 msgid "Go there..."
67 msgstr "Przejdź..."
68
69 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
70 msgid "Manage desktops"
71 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
72
73 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
74 msgid "_Add new desktop"
75 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
76
77 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
78 msgid "_Remove last desktop"
79 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
80
81 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
82 msgid "Windows"
83 msgstr "Okna"
84
85 #: openbox/client_list_menu.c:203
86 msgid "Desktops"
87 msgstr "Pulpity"
88
89 #: openbox/client_menu.c:257
90 msgid "All desktops"
91 msgstr "Wszystkie pulpity"
92
93 #: openbox/client_menu.c:361
94 msgid "_Layer"
95 msgstr "_Warstwa"
96
97 #: openbox/client_menu.c:366
98 msgid "Always on _top"
99 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
100
101 #: openbox/client_menu.c:367
102 msgid "_Normal"
103 msgstr "_Normalnie"
104
105 #: openbox/client_menu.c:368
106 msgid "Always on _bottom"
107 msgstr "Zawsze pod _spodem"
108
109 #: openbox/client_menu.c:371
110 msgid "_Send to desktop"
111 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
112
113 #: openbox/client_menu.c:375
114 msgid "Client menu"
115 msgstr "Menu klienta"
116
117 #: openbox/client_menu.c:385
118 msgid "R_estore"
119 msgstr "P_rzywróć"
120
121 #: openbox/client_menu.c:393
122 msgid "_Move"
123 msgstr "_Przesuń"
124
125 #: openbox/client_menu.c:395
126 msgid "Resi_ze"
127 msgstr "Zmień _rozmiar"
128
129 #: openbox/client_menu.c:397
130 msgid "Ico_nify"
131 msgstr "Zmi_nimalizuj"
132
133 #: openbox/client_menu.c:405
134 msgid "Ma_ximize"
135 msgstr "Zma_ksymalizuj"
136
137 #: openbox/client_menu.c:413
138 msgid "_Roll up/down"
139 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
140
141 #: openbox/client_menu.c:415
142 msgid "Un/_Decorate"
143 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
144
145 #: openbox/client_menu.c:419
146 msgid "_Close"
147 msgstr "Z_amknij"
148
149 #: openbox/config.c:781
150 #, c-format
151 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
152 msgstr "Nieprawidłowy klawisz '%s' określony w pliku konfiguracyjnym"
153
154 #: openbox/keyboard.c:157
155 msgid "Conflict with key binding in config file"
156 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
157
158 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
159 #, c-format
160 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
161 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu '%s'"
162
163 #: openbox/menu.c:171
164 #, c-format
165 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
166 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu '%s' nie powiodło się: %s"
167
168 #: openbox/menu.c:185
169 #, c-format
170 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
171 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu '%s'"
172
173 #: openbox/menu.c:198
174 #, c-format
175 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
176 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu '%s', ale ono nie istnieje"
177
178 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
179 msgid "More..."
180 msgstr "Więcej..."
181
182 #: openbox/mouse.c:379
183 #, c-format
184 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
185 msgstr "Nieprawidłowy klawisz '%s' w skrócie myszy"
186
187 #: openbox/mouse.c:385
188 #, c-format
189 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
190 msgstr "Nieprawidłowy kontekst '%s' w skrócie myszy"
191
192 #: openbox/openbox.c:134
193 #, c-format
194 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
195 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego '%s': %s"
196
197 #: openbox/openbox.c:154
198 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
199 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
200
201 #: openbox/openbox.c:185
202 msgid "Failed to initialize the obrender library."
203 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
204
205 #: openbox/openbox.c:196
206 msgid "X server does not support locale."
207 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
208
209 #: openbox/openbox.c:198
210 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
211 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
212
213 #: openbox/openbox.c:264
214 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
215 msgstr ""
216 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
217 "domyślnychwartości"
218
219 #: openbox/openbox.c:298
220 msgid "Unable to load a theme."
221 msgstr "Nie można wczytać motywu."
222
223 #: openbox/openbox.c:428
224 #, c-format
225 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
226 msgstr ""
227 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego '%s' podczas ponownego uruchomienianie "
228 "powiodło się: %s"
229
230 #: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
231 msgid "Copyright (c)"
232 msgstr "Copyright (c)"
233
234 #: openbox/openbox.c:509
235 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
236 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
237
238 #: openbox/openbox.c:510
239 msgid ""
240 "\n"
241 "Options:\n"
242 msgstr ""
243 "\n"
244 "Opcje:\n"
245
246 #: openbox/openbox.c:511
247 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
248 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
249
250 #: openbox/openbox.c:512
251 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
252 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
253
254 #: openbox/openbox.c:513
255 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
256 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
257
258 #: openbox/openbox.c:514
259 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
260 msgstr ""
261
262 #: openbox/openbox.c:515
263 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
264 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
265
266 #: openbox/openbox.c:516
267 msgid ""
268 "\n"
269 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
270 msgstr ""
271 "\n"
272 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
273
274 #: openbox/openbox.c:517
275 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
276 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
277
278 #: openbox/openbox.c:518
279 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
280 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
281
282 #: openbox/openbox.c:519
283 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
284 msgstr ""
285
286 #: openbox/openbox.c:520
287 msgid ""
288 "\n"
289 "Debugging options:\n"
290 msgstr ""
291 "\n"
292 "Opcje debugowania:\n"
293
294 #: openbox/openbox.c:521
295 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
296 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
297
298 #: openbox/openbox.c:522
299 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
300 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
301
302 #: openbox/openbox.c:523
303 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
304 msgstr ""
305 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
306
307 #: openbox/openbox.c:524
308 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
309 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
310
311 #: openbox/openbox.c:525
312 #, c-format
313 msgid ""
314 "\n"
315 "Please report bugs at %s\n"
316 msgstr ""
317 "\n"
318 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
319
320 #: openbox/openbox.c:594
321 msgid "--config-file requires an argument\n"
322 msgstr ""
323
324 #: openbox/openbox.c:637
325 #, c-format
326 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
327 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń '%s'\n"
328
329 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
330 #, c-format
331 msgid "A window manager is already running on screen %d"
332 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
333
334 #: openbox/screen.c:124
335 #, c-format
336 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
337 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
338
339 #: openbox/screen.c:145
340 #, c-format
341 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
342 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
343
344 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
345 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
346 #. second one. For example,
347 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
348 #: openbox/screen.c:412
349 #, c-format
350 msgid ""
351 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
352 "Overriding the Openbox configuration."
353 msgstr ""
354
355 #: openbox/screen.c:1178
356 #, c-format
357 msgid "desktop %i"
358 msgstr "pulpit %i"
359
360 #: openbox/session.c:103
361 #, c-format
362 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
363 msgstr "Nie można utworzyć katalogu '%s': %s"
364
365 #: openbox/session.c:451
366 #, c-format
367 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
368 msgstr "Nie można zapisać sesji do '%s': %s"
369
370 #: openbox/session.c:583
371 #, c-format
372 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
373 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do '%s': %s"
374
375 #: openbox/startupnotify.c:243
376 #, c-format
377 msgid "Running %s\n"
378 msgstr "Uruchamianie %s\n"
379
380 #: openbox/translate.c:59
381 #, c-format
382 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
383 msgstr ""
384 "Nieprawidłowy klawisz modyfikatora '%s' w skrócie klawiszowym lub myszy"
385
386 #: openbox/translate.c:138
387 #, c-format
388 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
389 msgstr "Nieprawidłowy kod '%s' w skrócie klawiszowym"
390
391 #: openbox/translate.c:145
392 #, c-format
393 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
394 msgstr "Nieprawidłowa nazwa '%s' w skrócie klawiszowym"
395
396 #: openbox/translate.c:151
397 #, c-format
398 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
399 msgstr "Żądany klawisz '%s' nie istnieje na ekranie"
400
401 #: openbox/xerror.c:40
402 #, c-format
403 msgid "X Error: %s"
404 msgstr "Błąd X: %s"
405
406 #: openbox/prompt.c:181
407 msgid "OK"
408 msgstr ""