New Polish translation was an update to existing one.
[mikachu/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 # Jakub Łojewski <lojewski@ovi.com>, 2010.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
13 "POT-Creation-Date: 2010-03-11 14:26+0100\n"
14 "PO-Revision-Date: 2013-06-13 20:37+0100\n"
15 "Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
16 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "Language: Polish\n"
23 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
24
25 #: openbox/actions.c:149
26 #, c-format
27 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
28 msgstr ""
29 "Zażądano niepoprawnego polecenia \"%s\". Takowe polecenie nie istnieje."
30
31 #: openbox/actions/execute.c:128
32 msgid "No"
33 msgstr "Nie"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:129
36 msgid "Yes"
37 msgstr "Tak"
38
39 #: openbox/actions/execute.c:133
40 msgid "Execute"
41 msgstr "Wykonaj"
42
43 #: openbox/actions/execute.c:142
44 #, c-format
45 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
46 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
47
48 #: openbox/actions/exit.c:62 openbox/client.c:3506
49 msgid "Cancel"
50 msgstr "Anuluj"
51
52 #: openbox/actions/exit.c:63
53 msgid "Exit"
54 msgstr "Wyjście"
55
56 #: openbox/actions/exit.c:67
57 msgid "Are you sure you want to log out?"
58 msgstr "Czy na pewno chcesz się wylogować?"
59
60 #: openbox/actions/exit.c:68
61 msgid "Log Out"
62 msgstr "Wyloguj"
63
64 #: openbox/actions/exit.c:71
65 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
66 msgstr "Czy na pewno chcesz opuścić Openboksa?"
67
68 #: openbox/actions/exit.c:72
69 msgid "Exit Openbox"
70 msgstr "Opuść Openbox"
71
72 #: openbox/client.c:2024
73 msgid "Unnamed Window"
74 msgstr "Okno bez nazwy"
75
76 #: openbox/client.c:2038 openbox/client.c:2070
77 msgid "Killing..."
78 msgstr "Kończenie..."
79
80 #: openbox/client.c:2040 openbox/client.c:2072
81 msgid "Not Responding"
82 msgstr "Nie odpowiada"
83
84 #: openbox/client.c:3495
85 #, c-format
86 msgid ""
87 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
88 "to exit by sending the %s signal?"
89 msgstr ""
90 "Okno \"%s\" nie odpowiada. Czy wymusić zakończenie poprzez wysłanie sygnału "
91 "%s?"
92
93 #: openbox/client.c:3497
94 msgid "End Process"
95 msgstr "Zakończ proces"
96
97 #: openbox/client.c:3501
98 #, c-format
99 msgid ""
100 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
101 "it from the X server?"
102 msgstr "Okno \"%s\" nie odpowiada. Odłączyć je od serwera X?"
103
104 #: openbox/client.c:3503
105 msgid "Disconnect"
106 msgstr "Odłącz"
107
108 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
109 msgid "Go there..."
110 msgstr "Przejdź..."
111
112 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
113 msgid "Manage desktops"
114 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
115
116 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
117 msgid "_Add new desktop"
118 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
119
120 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
121 msgid "_Remove last desktop"
122 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
123
124 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
125 msgid "Windows"
126 msgstr "Okna"
127
128 #: openbox/client_list_menu.c:203
129 msgid "Desktops"
130 msgstr "Pulpity"
131
132 #: openbox/client_menu.c:258
133 msgid "All desktops"
134 msgstr "Wszystkie pulpity"
135
136 #: openbox/client_menu.c:370
137 msgid "_Layer"
138 msgstr "_Warstwa"
139
140 #: openbox/client_menu.c:375
141 msgid "Always on _top"
142 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
143
144 #: openbox/client_menu.c:376
145 msgid "_Normal"
146 msgstr "_Normalnie"
147
148 #: openbox/client_menu.c:377
149 msgid "Always on _bottom"
150 msgstr "Zawsze pod _spodem"
151
152 #: openbox/client_menu.c:379
153 msgid "_Send to desktop"
154 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
155
156 #: openbox/client_menu.c:383
157 msgid "Client menu"
158 msgstr "Menu klienta"
159
160 #: openbox/client_menu.c:393
161 msgid "R_estore"
162 msgstr "P_rzywróć"
163
164 #: openbox/client_menu.c:397
165 msgid "_Move"
166 msgstr "_Przesuń"
167
168 #: openbox/client_menu.c:399
169 msgid "Resi_ze"
170 msgstr "Zmień _rozmiar"
171
172 #: openbox/client_menu.c:401
173 msgid "Ico_nify"
174 msgstr "Zmi_nimalizuj"
175
176 #: openbox/client_menu.c:405
177 msgid "Ma_ximize"
178 msgstr "Zma_ksymalizuj"
179
180 #: openbox/client_menu.c:409
181 msgid "_Roll up/down"
182 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
183
184 #: openbox/client_menu.c:411
185 msgid "Un/_Decorate"
186 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
187
188 #: openbox/client_menu.c:415
189 msgid "_Close"
190 msgstr "Z_amknij"
191
192 #: openbox/config.c:798
193 #, c-format
194 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
195 msgstr "Nieprawidłowy przycisk \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
196
197 #: openbox/keyboard.c:157
198 msgid "Conflict with key binding in config file"
199 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
200
201 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
202 #, c-format
203 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
204 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu \"%s\""
205
206 #: openbox/menu.c:170
207 #, c-format
208 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
209 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu \"%s\" nie powiodło się: %s"
210
211 #: openbox/menu.c:184
212 #, c-format
213 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
214 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
215
216 #: openbox/menu.c:197
217 #, c-format
218 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
219 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
220
221 #: openbox/menu.c:370 openbox/menu.c:371
222 msgid "More..."
223 msgstr "Więcej..."
224
225 #: openbox/mouse.c:373
226 #, c-format
227 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
228 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" w skrócie myszy"
229
230 #: openbox/mouse.c:379
231 #, c-format
232 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
233 msgstr "Nieprawidłowy kontekst \"%s\" w skrócie myszy"
234
235 #: openbox/openbox.c:133
236 #, c-format
237 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
238 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego \"%s\": %s"
239
240 #: openbox/openbox.c:152
241 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
242 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
243
244 #: openbox/openbox.c:183
245 msgid "Failed to initialize the obrender library."
246 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
247
248 #: openbox/openbox.c:194
249 msgid "X server does not support locale."
250 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
251
252 #: openbox/openbox.c:196
253 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
254 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
255
256 #: openbox/openbox.c:265
257 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
258 msgstr ""
259 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie domyślnych "
260 "wartości."
261
262 #: openbox/openbox.c:299
263 msgid "Unable to load a theme."
264 msgstr "Nie można wczytać motywu."
265
266 #: openbox/openbox.c:379
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
270 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
271 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
272 msgstr ""
273 "Podczas sprawdzania plików konfiguracyjnych Openboksa zostało znalezionych "
274 "jeden lub więcej błędów składniowych XML.  Zobacz stdout, aby uzyskać więcej "
275 "informacji.  Ostatnio błąd znaleziono w pliku \"%s\", linia %d, z "
276 "wiadomością: %s"
277
278 #: openbox/openbox.c:381
279 msgid "Openbox Syntax Error"
280 msgstr "Błąd składniowy Openboksa"
281
282 #: openbox/openbox.c:381
283 msgid "Close"
284 msgstr "Zamknij"
285
286 #: openbox/openbox.c:463
287 #, c-format
288 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
289 msgstr ""
290 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego uruchomienia "
291 "nie powiodło się: %s"
292
293 #: openbox/openbox.c:533 openbox/openbox.c:535
294 msgid "Copyright (c)"
295 msgstr "Prawa autorskie (c)"
296
297 #: openbox/openbox.c:544
298 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
299 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
300
301 #: openbox/openbox.c:545
302 msgid ""
303 "\n"
304 "Options:\n"
305 msgstr ""
306 "\n"
307 "Opcje:\n"
308
309 #: openbox/openbox.c:546
310 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
311 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
312
313 #: openbox/openbox.c:547
314 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
315 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
316
317 #: openbox/openbox.c:548
318 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
319 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
320
321 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
322 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
323 #. fine to leave it as FILE though.
324 #: openbox/openbox.c:552
325 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
326 msgstr "  --config-file PLIK  Podaj ścieżkę do pliku konfiguracji\n"
327
328 #: openbox/openbox.c:553
329 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
330 msgstr "  --sm-disable        Wyłączenie połączenia z menedżerem sesji\n"
331
332 #: openbox/openbox.c:554
333 msgid ""
334 "\n"
335 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
336 msgstr ""
337 "\n"
338 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
339
340 #: openbox/openbox.c:555
341 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
342 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
343
344 #: openbox/openbox.c:556
345 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
346 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
347
348 #: openbox/openbox.c:557
349 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
350 msgstr "  --exit              Zakończa Openbox\n"
351
352 #: openbox/openbox.c:558
353 msgid ""
354 "\n"
355 "Debugging options:\n"
356 msgstr ""
357 "\n"
358 "Opcje odnajdywania błędów:\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:559
361 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
362 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
363
364 #: openbox/openbox.c:560
365 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
366 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o odnajdywaniu błędów\n"
367
368 #: openbox/openbox.c:561
369 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
370 msgstr ""
371 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście odnajdywania błędów dla obsługi "
372 "aktywacji\n"
373
374 #: openbox/openbox.c:562
375 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
376 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
377
378 #: openbox/openbox.c:563
379 #, c-format
380 msgid ""
381 "\n"
382 "Please report bugs at %s\n"
383 msgstr ""
384 "\n"
385 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
386
387 #: openbox/openbox.c:645
388 msgid "--config-file requires an argument\n"
389 msgstr "--config-file wymaga argumentu\n"
390
391 #: openbox/openbox.c:688
392 #, c-format
393 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
394 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
395
396 #: openbox/screen.c:103 openbox/screen.c:191
397 #, c-format
398 msgid "A window manager is already running on screen %d"
399 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
400
401 #: openbox/screen.c:125
402 #, c-format
403 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
404 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
405
406 #: openbox/screen.c:146
407 #, c-format
408 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
409 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
410
411 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
412 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
413 #. second one. For example,
414 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
415 #: openbox/screen.c:421
416 #, c-format
417 msgid ""
418 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
419 "Overriding the Openbox configuration."
420 msgid_plural ""
421 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
422 "Overriding the Openbox configuration."
423 msgstr[0] ""
424 "Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitu, ale obecna sesja posiada ich "
425 "%d.  Odrzucenie konfigurcji Openboksa."
426 msgstr[1] ""
427 "Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitów, ale obecna sesja posiada ich "
428 "%d.  Odrzucenie konfigurcji Openboksa."
429 msgstr[2] ""
430 "Openbox jest skonfigurowany dla %d pulpitów, ale obecna sesja posiada ich "
431 "%d.  Odrzucenie konfigurcji Openboksa."
432
433 #: openbox/screen.c:1203
434 #, c-format
435 msgid "desktop %i"
436 msgstr "pulpit %i"
437
438 #: openbox/session.c:105
439 #, c-format
440 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
441 msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
442
443 #: openbox/session.c:472
444 #, c-format
445 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
446 msgstr "Nie można zapisać sesji do \"%s\": %s"
447
448 #: openbox/session.c:611
449 #, c-format
450 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
451 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do \"%s\": %s"
452
453 #: openbox/session.c:848
454 msgid "Not connected to a session manager"
455 msgstr "Nie podłączono do menedżera sesji"
456
457 #: openbox/startupnotify.c:243
458 #, c-format
459 msgid "Running %s"
460 msgstr "Uruchamianie %s"
461
462 #: openbox/translate.c:59
463 #, c-format
464 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
465 msgstr ""
466 "Nieprawidłowy przycisk modyfikatora \"%s\" w skrócie klawiszowym lub myszy"
467
468 #: openbox/translate.c:138
469 #, c-format
470 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
471 msgstr "Nieprawidłowy kod \"%s\" w skrócie klawiszowym"
472
473 #: openbox/translate.c:145
474 #, c-format
475 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
476 msgstr "Nieprawidłowa nazwa \"%s\" w skrócie klawiszowym"
477
478 #: openbox/translate.c:151
479 #, c-format
480 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
481 msgstr "Żądany przycisk \"%s\" nie istnieje na ekranie"
482
483 #: openbox/xerror.c:40
484 #, c-format
485 msgid "X Error: %s"
486 msgstr "Błąd X: %s"
487
488 #: openbox/prompt.c:200
489 msgid "OK"
490 msgstr "OK"
491
492 #~ msgid ""
493 #~ "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
494 #~ "session management support"
495 #~ msgstr ""
496 #~ "SessionLogout jest niedostępne, ponieważ Openbox został stworzony bez "
497 #~ "wsparcia dla zarządzania sesją"
498
499 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
500 #~ msgstr "Wykonanie \"%s\" nie powiodło się: %s"