Update po/ with new strings, and update swedish translation.
[mikachu/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-02-28 23:00+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-07-14 00:43+0200\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <raven@pmail.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: openbox/actions.c:150
21 #, c-format
22 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
23 msgstr ""
24
25 #: openbox/actions/execute.c:124
26 msgid "No"
27 msgstr ""
28
29 #: openbox/actions/execute.c:125
30 msgid "Yes"
31 msgstr ""
32
33 #: openbox/actions/execute.c:137
34 #, c-format
35 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
36 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
37
38 #: openbox/actions/execute.c:146 openbox/actions/execute.c:165
39 #, c-format
40 msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
41 msgstr "Wykonanie \"%s\" nie powiodło się: %s"
42
43 #: openbox/actions/exit.c:46 openbox/client.c:3444
44 msgid "Cancel"
45 msgstr ""
46
47 #: openbox/actions/exit.c:47
48 msgid "Exit"
49 msgstr ""
50
51 #: openbox/actions/exit.c:50
52 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
53 msgstr ""
54
55 #: openbox/client.c:1996
56 msgid "Unnamed Window"
57 msgstr ""
58
59 #: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
60 msgid "Killing..."
61 msgstr ""
62
63 #: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
64 msgid "Not Responding"
65 msgstr ""
66
67 #: openbox/client.c:3433
68 #, c-format
69 msgid ""
70 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
71 "to exit by sending the %s signal?"
72 msgstr ""
73
74 #: openbox/client.c:3435
75 msgid "End Process"
76 msgstr ""
77
78 #: openbox/client.c:3439
79 #, c-format
80 msgid ""
81 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
82 "it from the X server?"
83 msgstr ""
84
85 #: openbox/client.c:3441
86 msgid "Disconnect"
87 msgstr ""
88
89 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
90 msgid "Go there..."
91 msgstr "Przejdź..."
92
93 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
94 msgid "Manage desktops"
95 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
96
97 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
98 msgid "_Add new desktop"
99 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
100
101 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
102 msgid "_Remove last desktop"
103 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
104
105 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
106 msgid "Windows"
107 msgstr "Okna"
108
109 #: openbox/client_list_menu.c:203
110 msgid "Desktops"
111 msgstr "Pulpity"
112
113 #: openbox/client_menu.c:258
114 msgid "All desktops"
115 msgstr "Wszystkie pulpity"
116
117 #: openbox/client_menu.c:370
118 msgid "_Layer"
119 msgstr "_Warstwa"
120
121 #: openbox/client_menu.c:375
122 msgid "Always on _top"
123 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
124
125 #: openbox/client_menu.c:376
126 msgid "_Normal"
127 msgstr "_Normalnie"
128
129 #: openbox/client_menu.c:377
130 msgid "Always on _bottom"
131 msgstr "Zawsze pod _spodem"
132
133 #: openbox/client_menu.c:379
134 msgid "_Send to desktop"
135 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
136
137 #: openbox/client_menu.c:383
138 msgid "Client menu"
139 msgstr "Menu klienta"
140
141 #: openbox/client_menu.c:393
142 msgid "R_estore"
143 msgstr "P_rzywróć"
144
145 #: openbox/client_menu.c:397
146 msgid "_Move"
147 msgstr "_Przesuń"
148
149 #: openbox/client_menu.c:399
150 msgid "Resi_ze"
151 msgstr "Zmień _rozmiar"
152
153 #: openbox/client_menu.c:401
154 msgid "Ico_nify"
155 msgstr "Zmi_nimalizuj"
156
157 #: openbox/client_menu.c:405
158 msgid "Ma_ximize"
159 msgstr "Zma_ksymalizuj"
160
161 #: openbox/client_menu.c:409
162 msgid "_Roll up/down"
163 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
164
165 #: openbox/client_menu.c:411
166 msgid "Un/_Decorate"
167 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
168
169 #: openbox/client_menu.c:415
170 msgid "_Close"
171 msgstr "Z_amknij"
172
173 #: openbox/config.c:781
174 #, c-format
175 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
176 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
177
178 #: openbox/keyboard.c:157
179 msgid "Conflict with key binding in config file"
180 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
181
182 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
183 #, c-format
184 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
185 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu \"%s\""
186
187 #: openbox/menu.c:171
188 #, c-format
189 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
190 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu \"%s\" nie powiodło się: %s"
191
192 #: openbox/menu.c:185
193 #, c-format
194 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
195 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
196
197 #: openbox/menu.c:198
198 #, c-format
199 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
200 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
201
202 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
203 msgid "More..."
204 msgstr "Więcej..."
205
206 #: openbox/mouse.c:373
207 #, c-format
208 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
209 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" w skrócie myszy"
210
211 #: openbox/mouse.c:379
212 #, c-format
213 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
214 msgstr "Nieprawidłowy kontekst \"%s\" w skrócie myszy"
215
216 #: openbox/openbox.c:134
217 #, c-format
218 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
219 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego \"%s\": %s"
220
221 #: openbox/openbox.c:154
222 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
223 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
224
225 #: openbox/openbox.c:185
226 msgid "Failed to initialize the obrender library."
227 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
228
229 #: openbox/openbox.c:196
230 msgid "X server does not support locale."
231 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
232
233 #: openbox/openbox.c:198
234 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
235 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
236
237 #: openbox/openbox.c:264
238 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
239 msgstr ""
240 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
241 "domyślnychwartości"
242
243 #: openbox/openbox.c:298
244 msgid "Unable to load a theme."
245 msgstr "Nie można wczytać motywu."
246
247 #: openbox/openbox.c:428
248 #, c-format
249 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
250 msgstr ""
251 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego "
252 "uruchomienianie powiodło się: %s"
253
254 #: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
255 msgid "Copyright (c)"
256 msgstr "Copyright (c)"
257
258 #: openbox/openbox.c:509
259 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
260 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
261
262 #: openbox/openbox.c:510
263 msgid ""
264 "\n"
265 "Options:\n"
266 msgstr ""
267 "\n"
268 "Opcje:\n"
269
270 #: openbox/openbox.c:511
271 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
272 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
273
274 #: openbox/openbox.c:512
275 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
276 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
277
278 #: openbox/openbox.c:513
279 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
280 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
281
282 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
283 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
284 #. fine to leave it as FILE though.
285 #: openbox/openbox.c:517
286 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
287 msgstr ""
288
289 #: openbox/openbox.c:518
290 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
291 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
292
293 #: openbox/openbox.c:519
294 msgid ""
295 "\n"
296 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
297 msgstr ""
298 "\n"
299 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
300
301 #: openbox/openbox.c:520
302 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
303 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
304
305 #: openbox/openbox.c:521
306 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
307 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
308
309 #: openbox/openbox.c:522
310 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
311 msgstr ""
312
313 #: openbox/openbox.c:523
314 msgid ""
315 "\n"
316 "Debugging options:\n"
317 msgstr ""
318 "\n"
319 "Opcje debugowania:\n"
320
321 #: openbox/openbox.c:524
322 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
323 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
324
325 #: openbox/openbox.c:525
326 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
327 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
328
329 #: openbox/openbox.c:526
330 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
331 msgstr ""
332 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
333
334 #: openbox/openbox.c:527
335 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
336 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
337
338 #: openbox/openbox.c:528
339 #, c-format
340 msgid ""
341 "\n"
342 "Please report bugs at %s\n"
343 msgstr ""
344 "\n"
345 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
346
347 #: openbox/openbox.c:597
348 msgid "--config-file requires an argument\n"
349 msgstr ""
350
351 #: openbox/openbox.c:640
352 #, c-format
353 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
354 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
355
356 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
357 #, c-format
358 msgid "A window manager is already running on screen %d"
359 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
360
361 #: openbox/screen.c:124
362 #, c-format
363 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
364 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
365
366 #: openbox/screen.c:145
367 #, c-format
368 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
369 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
370
371 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
372 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
373 #. second one. For example,
374 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
375 #: openbox/screen.c:412
376 #, c-format
377 msgid ""
378 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
379 "Overriding the Openbox configuration."
380 msgstr ""
381
382 #: openbox/screen.c:1180
383 #, c-format
384 msgid "desktop %i"
385 msgstr "pulpit %i"
386
387 #: openbox/session.c:103
388 #, c-format
389 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
390 msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
391
392 #: openbox/session.c:451
393 #, c-format
394 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
395 msgstr "Nie można zapisać sesji do \"%s\": %s"
396
397 #: openbox/session.c:583
398 #, c-format
399 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
400 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do \"%s\": %s"
401
402 #: openbox/startupnotify.c:243
403 #, c-format
404 msgid "Running %s\n"
405 msgstr "Uruchamianie %s\n"
406
407 #: openbox/translate.c:59
408 #, c-format
409 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
410 msgstr ""
411 "Nieprawidłowy klawisz modyfikatora \"%s\" w skrócie klawiszowym lub myszy"
412
413 #: openbox/translate.c:138
414 #, c-format
415 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
416 msgstr "Nieprawidłowy kod \"%s\" w skrócie klawiszowym"
417
418 #: openbox/translate.c:145
419 #, c-format
420 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
421 msgstr "Nieprawidłowa nazwa \"%s\" w skrócie klawiszowym"
422
423 #: openbox/translate.c:151
424 #, c-format
425 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
426 msgstr "Żądany klawisz \"%s\" nie istnieje na ekranie"
427
428 #: openbox/xerror.c:40
429 #, c-format
430 msgid "X Error: %s"
431 msgstr "Błąd X: %s"
432
433 #: openbox/prompt.c:182
434 msgid "OK"
435 msgstr ""