fb2d2671db3a254a719b86cd379f91c604880d13
[mikachu/openbox.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of Openbox 3.
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
4 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
5 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
6 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-03-03 02:10+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2007-07-14 00:43+0200\n"
14 "Last-Translator: Piotr Drąg <raven@pmail.pl>\n"
15 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: openbox/actions.c:150
21 #, c-format
22 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
23 msgstr ""
24
25 #: openbox/actions/execute.c:128
26 msgid "No"
27 msgstr ""
28
29 #: openbox/actions/execute.c:129
30 msgid "Yes"
31 msgstr ""
32
33 #: openbox/actions/execute.c:133
34 msgid "Execute"
35 msgstr ""
36
37 #: openbox/actions/execute.c:142
38 #, c-format
39 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
40 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
41
42 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:62
43 #: openbox/client.c:3460
44 msgid "Cancel"
45 msgstr ""
46
47 #: openbox/actions/exit.c:53
48 msgid "Exit"
49 msgstr ""
50
51 #: openbox/actions/exit.c:56
52 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
53 msgstr ""
54
55 #: openbox/actions/exit.c:57
56 msgid "Exit Openbox"
57 msgstr ""
58
59 #: openbox/actions/session.c:41
60 msgid ""
61 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
62 "session management support"
63 msgstr ""
64
65 #: openbox/actions/session.c:63 openbox/actions/session.c:68
66 msgid "Log Out"
67 msgstr ""
68
69 #: openbox/actions/session.c:67
70 msgid "Are you sure you want to log out?"
71 msgstr ""
72
73 #: openbox/client.c:2004
74 msgid "Unnamed Window"
75 msgstr ""
76
77 #: openbox/client.c:2018 openbox/client.c:2050
78 msgid "Killing..."
79 msgstr ""
80
81 #: openbox/client.c:2020 openbox/client.c:2052
82 msgid "Not Responding"
83 msgstr ""
84
85 #: openbox/client.c:3449
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
89 "to exit by sending the %s signal?"
90 msgstr ""
91
92 #: openbox/client.c:3451
93 msgid "End Process"
94 msgstr ""
95
96 #: openbox/client.c:3455
97 #, c-format
98 msgid ""
99 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
100 "it from the X server?"
101 msgstr ""
102
103 #: openbox/client.c:3457
104 msgid "Disconnect"
105 msgstr ""
106
107 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
108 msgid "Go there..."
109 msgstr "Przejdź..."
110
111 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
112 msgid "Manage desktops"
113 msgstr "Zarządzaj pulpitami"
114
115 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
116 msgid "_Add new desktop"
117 msgstr "Dod_aj nowy pulpit"
118
119 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
120 msgid "_Remove last desktop"
121 msgstr "_Usuń ostatni pulpit"
122
123 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
124 msgid "Windows"
125 msgstr "Okna"
126
127 #: openbox/client_list_menu.c:203
128 msgid "Desktops"
129 msgstr "Pulpity"
130
131 #: openbox/client_menu.c:258
132 msgid "All desktops"
133 msgstr "Wszystkie pulpity"
134
135 #: openbox/client_menu.c:370
136 msgid "_Layer"
137 msgstr "_Warstwa"
138
139 #: openbox/client_menu.c:375
140 msgid "Always on _top"
141 msgstr "Zawsze na _wierzchu"
142
143 #: openbox/client_menu.c:376
144 msgid "_Normal"
145 msgstr "_Normalnie"
146
147 #: openbox/client_menu.c:377
148 msgid "Always on _bottom"
149 msgstr "Zawsze pod _spodem"
150
151 #: openbox/client_menu.c:379
152 msgid "_Send to desktop"
153 msgstr "Wyślij na p_ulpit"
154
155 #: openbox/client_menu.c:383
156 msgid "Client menu"
157 msgstr "Menu klienta"
158
159 #: openbox/client_menu.c:393
160 msgid "R_estore"
161 msgstr "P_rzywróć"
162
163 #: openbox/client_menu.c:397
164 msgid "_Move"
165 msgstr "_Przesuń"
166
167 #: openbox/client_menu.c:399
168 msgid "Resi_ze"
169 msgstr "Zmień _rozmiar"
170
171 #: openbox/client_menu.c:401
172 msgid "Ico_nify"
173 msgstr "Zmi_nimalizuj"
174
175 #: openbox/client_menu.c:405
176 msgid "Ma_ximize"
177 msgstr "Zma_ksymalizuj"
178
179 #: openbox/client_menu.c:409
180 msgid "_Roll up/down"
181 msgstr "_Zwiń/Rozwiń"
182
183 #: openbox/client_menu.c:411
184 msgid "Un/_Decorate"
185 msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
186
187 #: openbox/client_menu.c:415
188 msgid "_Close"
189 msgstr "Z_amknij"
190
191 #: openbox/config.c:781
192 #, c-format
193 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
194 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
195
196 #: openbox/keyboard.c:157
197 msgid "Conflict with key binding in config file"
198 msgstr "Konflikt skrótów klawiszowych w pliku konfiguracyjnym"
199
200 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
201 #, c-format
202 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
203 msgstr "Nie można znaleźć prawidłowego pliku menu \"%s\""
204
205 #: openbox/menu.c:171
206 #, c-format
207 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
208 msgstr "Wykonanie polecenia dla pipe-menu \"%s\" nie powiodło się: %s"
209
210 #: openbox/menu.c:185
211 #, c-format
212 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
213 msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
214
215 #: openbox/menu.c:198
216 #, c-format
217 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
218 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
219
220 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
221 msgid "More..."
222 msgstr "Więcej..."
223
224 #: openbox/mouse.c:373
225 #, c-format
226 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
227 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" w skrócie myszy"
228
229 #: openbox/mouse.c:379
230 #, c-format
231 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
232 msgstr "Nieprawidłowy kontekst \"%s\" w skrócie myszy"
233
234 #: openbox/openbox.c:134
235 #, c-format
236 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
237 msgstr "Nie można przejść do katalogu domowego \"%s\": %s"
238
239 #: openbox/openbox.c:154
240 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
241 msgstr "Otwarcie ekranu ze zmiennej środowiskowej DISPLAY nie powiodło się."
242
243 #: openbox/openbox.c:185
244 msgid "Failed to initialize the obrender library."
245 msgstr "Zainicjowanie biblioteki obrender nie powiodło się."
246
247 #: openbox/openbox.c:196
248 msgid "X server does not support locale."
249 msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
250
251 #: openbox/openbox.c:198
252 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
253 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
254
255 #: openbox/openbox.c:266
256 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
257 msgstr ""
258 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
259 "domyślnychwartości"
260
261 #: openbox/openbox.c:300
262 msgid "Unable to load a theme."
263 msgstr "Nie można wczytać motywu."
264
265 #: openbox/openbox.c:380
266 #, c-format
267 msgid ""
268 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
269 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
270 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
271 msgstr ""
272
273 #: openbox/openbox.c:382
274 msgid "Openbox Syntax Error"
275 msgstr ""
276
277 #: openbox/openbox.c:382
278 msgid "Close"
279 msgstr "Zamknij"
280
281 #: openbox/openbox.c:451
282 #, c-format
283 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
284 msgstr ""
285 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego "
286 "uruchomienianie powiodło się: %s"
287
288 #: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
289 msgid "Copyright (c)"
290 msgstr "Copyright (c)"
291
292 #: openbox/openbox.c:532
293 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
294 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
295
296 #: openbox/openbox.c:533
297 msgid ""
298 "\n"
299 "Options:\n"
300 msgstr ""
301 "\n"
302 "Opcje:\n"
303
304 #: openbox/openbox.c:534
305 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
306 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
307
308 #: openbox/openbox.c:535
309 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
310 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
311
312 #: openbox/openbox.c:536
313 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
314 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
315
316 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
317 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
318 #. fine to leave it as FILE though.
319 #: openbox/openbox.c:540
320 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
321 msgstr ""
322
323 #: openbox/openbox.c:541
324 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
325 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
326
327 #: openbox/openbox.c:542
328 msgid ""
329 "\n"
330 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
331 msgstr ""
332 "\n"
333 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
334
335 #: openbox/openbox.c:543
336 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
337 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
338
339 #: openbox/openbox.c:544
340 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
341 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
342
343 #: openbox/openbox.c:545
344 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
345 msgstr ""
346
347 #: openbox/openbox.c:546
348 msgid ""
349 "\n"
350 "Debugging options:\n"
351 msgstr ""
352 "\n"
353 "Opcje debugowania:\n"
354
355 #: openbox/openbox.c:547
356 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
357 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
358
359 #: openbox/openbox.c:548
360 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
361 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
362
363 #: openbox/openbox.c:549
364 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
365 msgstr ""
366 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
367
368 #: openbox/openbox.c:550
369 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
370 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:551
373 #, c-format
374 msgid ""
375 "\n"
376 "Please report bugs at %s\n"
377 msgstr ""
378 "\n"
379 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
380
381 #: openbox/openbox.c:620
382 msgid "--config-file requires an argument\n"
383 msgstr ""
384
385 #: openbox/openbox.c:663
386 #, c-format
387 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
388 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
389
390 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
391 #, c-format
392 msgid "A window manager is already running on screen %d"
393 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
394
395 #: openbox/screen.c:124
396 #, c-format
397 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
398 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
399
400 #: openbox/screen.c:145
401 #, c-format
402 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
403 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
404
405 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
406 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
407 #. second one. For example,
408 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
409 #: openbox/screen.c:412
410 #, c-format
411 msgid ""
412 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
413 "Overriding the Openbox configuration."
414 msgstr ""
415
416 #: openbox/screen.c:1180
417 #, c-format
418 msgid "desktop %i"
419 msgstr "pulpit %i"
420
421 #: openbox/session.c:104
422 #, c-format
423 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
424 msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
425
426 #: openbox/session.c:452
427 #, c-format
428 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
429 msgstr "Nie można zapisać sesji do \"%s\": %s"
430
431 #: openbox/session.c:584
432 #, c-format
433 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
434 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do \"%s\": %s"
435
436 #: openbox/session.c:821
437 msgid "Not connected to a session manager"
438 msgstr ""
439
440 #: openbox/startupnotify.c:243
441 #, c-format
442 msgid "Running %s\n"
443 msgstr "Uruchamianie %s\n"
444
445 #: openbox/translate.c:59
446 #, c-format
447 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
448 msgstr ""
449 "Nieprawidłowy klawisz modyfikatora \"%s\" w skrócie klawiszowym lub myszy"
450
451 #: openbox/translate.c:138
452 #, c-format
453 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
454 msgstr "Nieprawidłowy kod \"%s\" w skrócie klawiszowym"
455
456 #: openbox/translate.c:145
457 #, c-format
458 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
459 msgstr "Nieprawidłowa nazwa \"%s\" w skrócie klawiszowym"
460
461 #: openbox/translate.c:151
462 #, c-format
463 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
464 msgstr "Żądany klawisz \"%s\" nie istnieje na ekranie"
465
466 #: openbox/xerror.c:40
467 #, c-format
468 msgid "X Error: %s"
469 msgstr "Błąd X: %s"
470
471 #: openbox/prompt.c:200
472 msgid "OK"
473 msgstr ""
474
475 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
476 #~ msgstr "Wykonanie \"%s\" nie powiodło się: %s"