Update po/ with new strings, and update swedish translation.
[mikachu/openbox.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for openbox
2 # Copyright (C) 2007 Mikael Magnusson
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Mikael Magnusson <mikachu@icculus.org>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.6.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-02-28 23:00+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-02-27 04:53+0100\n"
12 "Last-Translator: Mikael Magnusson <mikachu@icculus.org>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:150
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "Ogiltig action \"%s\" efterfrågades, men den finns inte."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:124
24 msgid "No"
25 msgstr "Nej"
26
27 #: openbox/actions/execute.c:125
28 msgid "Yes"
29 msgstr "Ja"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:137
32 #, c-format
33 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
34 msgstr "Lyckades inte konvertera sökvägen \"%s\" från utf8"
35
36 #: openbox/actions/execute.c:146 openbox/actions/execute.c:165
37 #, c-format
38 msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
39 msgstr "Kunde inte exekvera \"%s\": %s"
40
41 #: openbox/actions/exit.c:46 openbox/client.c:3444
42 msgid "Cancel"
43 msgstr "Avbryt"
44
45 #: openbox/actions/exit.c:47
46 msgid "Exit"
47 msgstr "Avsluta"
48
49 #: openbox/actions/exit.c:50
50 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
51 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta Openbox?"
52
53 #: openbox/client.c:1996
54 msgid "Unnamed Window"
55 msgstr "Namnlöst Fönster"
56
57 #: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
58 msgid "Killing..."
59 msgstr "Dödar..."
60
61 #: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
62 msgid "Not Responding"
63 msgstr "Svarar Inte"
64
65 #: openbox/client.c:3433
66 #, c-format
67 msgid ""
68 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
69 "to exit by sending the %s signal?"
70 msgstr ""
71 "Fönstret \"%s\" verkar inte svara.  Vill du tvinga det att avslutas genom "
72 "att skicka signalen %s?"
73
74 #: openbox/client.c:3435
75 msgid "End Process"
76 msgstr "Avsluta Process"
77
78 #: openbox/client.c:3439
79 #, c-format
80 msgid ""
81 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
82 "it from the X server?"
83 msgstr ""
84 "Fönstret \"%s\" verkar inte svara.  Vill du stänga dess anslutning till X-"
85 "servern?"
86
87 #: openbox/client.c:3441
88 msgid "Disconnect"
89 msgstr "Stäng Anslutning"
90
91 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
92 msgid "Go there..."
93 msgstr "Gå dit..."
94
95 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
96 msgid "Manage desktops"
97 msgstr "Hantera skrivbord"
98
99 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
100 msgid "_Add new desktop"
101 msgstr "_Lägg till nytt skrivbord"
102
103 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
104 msgid "_Remove last desktop"
105 msgstr "_Ta bort sista skrivbordet"
106
107 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
108 msgid "Windows"
109 msgstr "Fönster"
110
111 #: openbox/client_list_menu.c:203
112 msgid "Desktops"
113 msgstr "Skrivbord"
114
115 #: openbox/client_menu.c:258
116 msgid "All desktops"
117 msgstr "Alla skrivbord"
118
119 #: openbox/client_menu.c:370
120 msgid "_Layer"
121 msgstr "_Lager"
122
123 #: openbox/client_menu.c:375
124 msgid "Always on _top"
125 msgstr "Alltid ö_verst"
126
127 #: openbox/client_menu.c:376
128 msgid "_Normal"
129 msgstr "_Normal"
130
131 #: openbox/client_menu.c:377
132 msgid "Always on _bottom"
133 msgstr "Alltid _underst"
134
135 #: openbox/client_menu.c:379
136 msgid "_Send to desktop"
137 msgstr "_Skicka till skrivbord"
138
139 #: openbox/client_menu.c:383
140 msgid "Client menu"
141 msgstr "Klientmeny"
142
143 #: openbox/client_menu.c:393
144 msgid "R_estore"
145 msgstr "Åt_erställ"
146
147 #: openbox/client_menu.c:397
148 msgid "_Move"
149 msgstr "_Flytta"
150
151 #: openbox/client_menu.c:399
152 msgid "Resi_ze"
153 msgstr "Ändra s_torlek"
154
155 #: openbox/client_menu.c:401
156 msgid "Ico_nify"
157 msgstr "Mi_nimera"
158
159 #: openbox/client_menu.c:405
160 msgid "Ma_ximize"
161 msgstr "Ma_ximera"
162
163 #: openbox/client_menu.c:409
164 msgid "_Roll up/down"
165 msgstr "_Rulla upp/ner"
166
167 #: openbox/client_menu.c:411
168 msgid "Un/_Decorate"
169 msgstr "_Dekorationer"
170
171 #: openbox/client_menu.c:415
172 msgid "_Close"
173 msgstr "Stän_g"
174
175 #: openbox/config.c:781
176 #, c-format
177 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
178 msgstr "Ogiltig knapp \"%s\" angiven i konfigurationsfilen"
179
180 #: openbox/keyboard.c:157
181 msgid "Conflict with key binding in config file"
182 msgstr "Konflikt med annan tangentbindning i konfigurationsfilen"
183
184 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
185 #, c-format
186 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
187 msgstr "Kunde inte hitta en giltig menyfil \"%s\""
188
189 #: openbox/menu.c:171
190 #, c-format
191 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
192 msgstr "Misslyckades att köra kommando för pipe-menyn \"%s\": %s"
193
194 #: openbox/menu.c:185
195 #, c-format
196 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
197 msgstr "Ogiltig utdata från pipe-menyn \"%s\""
198
199 #: openbox/menu.c:198
200 #, c-format
201 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
202 msgstr "Försökte öppna menyn \"%s\", men den finns inte"
203
204 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
205 msgid "More..."
206 msgstr "Mer..."
207
208 #: openbox/mouse.c:373
209 #, c-format
210 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
211 msgstr "Ogiltig knapp \"%s\" i musbindning"
212
213 #: openbox/mouse.c:379
214 #, c-format
215 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
216 msgstr "Ogiltig kontext \"%s\" i musbindning"
217
218 #: openbox/openbox.c:134
219 #, c-format
220 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
221 msgstr "Kunde inte gå till hemkatalogen \"%s\": %s"
222
223 #: openbox/openbox.c:154
224 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
225 msgstr "Kunde inte öppna en display från miljövariabeln DISPLAY."
226
227 #: openbox/openbox.c:185
228 msgid "Failed to initialize the obrender library."
229 msgstr "Kunde inte initialisera obrender-biblioteket."
230
231 #: openbox/openbox.c:196
232 msgid "X server does not support locale."
233 msgstr "X-servern stödjer inte lokalisering."
234
235 #: openbox/openbox.c:198
236 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
237 msgstr "Kan inte sätta lokaliseringsmodifierare för X-servern."
238
239 #: openbox/openbox.c:264
240 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
241 msgstr ""
242 "Kunde inte hitta en giltig konfigurationsfil, använder enkla standardvärden"
243
244 #: openbox/openbox.c:298
245 msgid "Unable to load a theme."
246 msgstr "Kunde inte ladda ett tema."
247
248 #: openbox/openbox.c:428
249 #, c-format
250 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
251 msgstr "Restart misslyckades att starta nytt program \"%s\": %s"
252
253 #: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
254 msgid "Copyright (c)"
255 msgstr "Copyright (c)"
256
257 #: openbox/openbox.c:509
258 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
259 msgstr "Syntax: openbox [alternativ]\n"
260
261 #: openbox/openbox.c:510
262 msgid ""
263 "\n"
264 "Options:\n"
265 msgstr ""
266 "\n"
267 "Alternativ:\n"
268
269 #: openbox/openbox.c:511
270 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
271 msgstr "  --help              Visa den här hjälpen och avsluta\n"
272
273 #: openbox/openbox.c:512
274 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
275 msgstr "  --version           Visa versionen och avsluta\n"
276
277 #: openbox/openbox.c:513
278 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
279 msgstr "  --replace           Ersätt den befintliga fönsterhanteraren\n"
280
281 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
282 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
283 #. fine to leave it as FILE though.
284 #: openbox/openbox.c:517
285 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
286 msgstr ""
287 "  --config-file FIL   Ange sökvägen till konfigurationsfil att använda\n"
288
289 #: openbox/openbox.c:518
290 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
291 msgstr "  --sm-disable        Avaktivera anslutning till sessionshanteraren\n"
292
293 #: openbox/openbox.c:519
294 msgid ""
295 "\n"
296 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
297 msgstr ""
298 "\n"
299 "Skicka meddelanden till en exekverande instans av Openbox:\n"
300
301 #: openbox/openbox.c:520
302 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
303 msgstr "  --reconfigure       Ladda om Openbox konfiguration\n"
304
305 #: openbox/openbox.c:521
306 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
307 msgstr "  --restart           Starta om Openbox\n"
308
309 #: openbox/openbox.c:522
310 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
311 msgstr "  --exit              Avsluta Openbox\n"
312
313 #: openbox/openbox.c:523
314 msgid ""
315 "\n"
316 "Debugging options:\n"
317 msgstr ""
318 "\n"
319 "Debug-alternativ:\n"
320
321 #: openbox/openbox.c:524
322 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
323 msgstr "  --sync              Kör i synkroniserat läge\n"
324
325 #: openbox/openbox.c:525
326 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
327 msgstr "  --debug             Visa debuginformation\n"
328
329 #: openbox/openbox.c:526
330 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
331 msgstr "  --debug-focus       Visa debuginformation för fokushantering\n"
332
333 #: openbox/openbox.c:527
334 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
335 msgstr "  --debug-xinerama    Dela skärmen i simulerade xinerama-skärmar\n"
336
337 #: openbox/openbox.c:528
338 #, c-format
339 msgid ""
340 "\n"
341 "Please report bugs at %s\n"
342 msgstr ""
343 "\n"
344 "Rapportera buggar till %s\n"
345
346 #: openbox/openbox.c:597
347 msgid "--config-file requires an argument\n"
348 msgstr "--config-file kräver ett argument\n"
349
350 #: openbox/openbox.c:640
351 #, c-format
352 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
353 msgstr "Ogiltigt kommandoradsargument \"%s\"\n"
354
355 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
356 #, c-format
357 msgid "A window manager is already running on screen %d"
358 msgstr "En fönsterhanterare körs redan på skärm %d"
359
360 #: openbox/screen.c:124
361 #, c-format
362 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
363 msgstr "Kunde inte erhålla fönsterhanterarmarkeringen på skärm %d"
364
365 #: openbox/screen.c:145
366 #, c-format
367 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
368 msgstr "Fönsterhanteraren på skärm %d avslutar inte"
369
370 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
371 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
372 #. second one. For example,
373 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
374 #: openbox/screen.c:412
375 #, c-format
376 msgid ""
377 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
378 "Overriding the Openbox configuration."
379 msgstr ""
380 "Openbox är inställt på %d skrivbord, men nuvarande session har %d.  Använder "
381 "sessionens inställning."
382
383 #: openbox/screen.c:1180
384 #, c-format
385 msgid "desktop %i"
386 msgstr "skrivbord %i"
387
388 #: openbox/session.c:103
389 #, c-format
390 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
391 msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"
392
393 #: openbox/session.c:451
394 #, c-format
395 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
396 msgstr "Kunde inte spara sessionen till \"%s\": %s"
397
398 #: openbox/session.c:583
399 #, c-format
400 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
401 msgstr "Fel inträffade när sessionen skulle sparas till \"%s\": %s"
402
403 #: openbox/startupnotify.c:243
404 #, c-format
405 msgid "Running %s\n"
406 msgstr "Kör %s\n"
407
408 #: openbox/translate.c:59
409 #, c-format
410 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
411 msgstr "Ogiltig modifikationstangent \"%s\" i tangent-/musbindning"
412
413 #: openbox/translate.c:138
414 #, c-format
415 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
416 msgstr "Ogiltig tangentkod \"%s\" i tantentbindning"
417
418 #: openbox/translate.c:145
419 #, c-format
420 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
421 msgstr "Ogiltigt tangentnamn \"%s\" i tangentbindning"
422
423 #: openbox/translate.c:151
424 #, c-format
425 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
426 msgstr "Efterfrågad tangent \"%s\" finns inte på displayen"
427
428 #: openbox/xerror.c:40
429 #, c-format
430 msgid "X Error: %s"
431 msgstr "X-fel: %s"
432
433 #: openbox/prompt.c:182
434 msgid "OK"
435 msgstr "OK"
436
437 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
438 #~ msgstr "Ogiltigt användande av action \"%s\", den kommer ignoreras."