Update turkish translation
[mikachu/openbox.git] / po / tr.po
1 # Turkish translation of openbox.
2 # Copyright (C) 2008 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the openbox package.
4 # Tutku Dalmaz <mektup@tutkudalmaz.org>, 2008.
5 # Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2011, 2016.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: Openbox 3.6.1\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2018-03-12 14:10+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2016-05-29 09:40+0300\n"
13 "Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
15 "Language: tr\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
20 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
21
22 #: openbox/actions.c:234
23 #, c-format
24 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
25 msgstr "\"%s\" geçersiz eylem isteği. Böyle bir eylem yok."
26
27 #: openbox/actions/execute.c:245
28 msgid "No"
29 msgstr "Hayır"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:246
32 msgid "Yes"
33 msgstr "Evet"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:250
36 msgid "Execute"
37 msgstr "Çalıştır"
38
39 #: openbox/actions/execute.c:259
40 #, c-format
41 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
42 msgstr "\"%s\" yolu utf8'e çevrilmesi başarısız oldu"
43
44 #: openbox/actions/exit.c:69 openbox/client.c:3675
45 msgid "Cancel"
46 msgstr "İptal"
47
48 #: openbox/actions/exit.c:70
49 msgid "Exit"
50 msgstr "Çık"
51
52 #: openbox/actions/exit.c:74
53 msgid "Are you sure you want to log out?"
54 msgstr "Oturumu kapatmak istediğinizden emin misiniz?"
55
56 #: openbox/actions/exit.c:75
57 msgid "Log Out"
58 msgstr "Oturumu Kapat"
59
60 #: openbox/actions/exit.c:78
61 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
62 msgstr "Openbox'tan çıkmak istediğinize emin misiniz?"
63
64 #: openbox/actions/exit.c:79
65 msgid "Exit Openbox"
66 msgstr "Openbox'tan Çık"
67
68 #: openbox/client.c:2120
69 msgid "Unnamed Window"
70 msgstr "İsimsiz Pencere"
71
72 #: openbox/client.c:2135 openbox/client.c:2166
73 msgid "Killing..."
74 msgstr "Sonlandırılıyor..."
75
76 #: openbox/client.c:2137 openbox/client.c:2168
77 msgid "Not Responding"
78 msgstr "Cevap Vermiyor"
79
80 #: openbox/client.c:3664
81 #, c-format
82 msgid ""
83 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
84 "to exit by sending the %s signal?"
85 msgstr ""
86 "\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. %s sinyali göndererek zorla "
87 "sonlandırmak ister misiniz?"
88
89 #: openbox/client.c:3666
90 msgid "End Process"
91 msgstr "Süreci Sonlandır"
92
93 #: openbox/client.c:3670
94 #, c-format
95 msgid ""
96 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
97 "it from the X server?"
98 msgstr ""
99 "\"%s\" penceresi cevap veriyor gibi görünmüyor. X sunucusu ile bağlantısını "
100 "sonlandırmak ister misiniz?"
101
102 #: openbox/client.c:3672
103 msgid "Disconnect"
104 msgstr "Bağlantıyı Kes"
105
106 #: openbox/client_list_combined_menu.c:93 openbox/client_list_menu.c:90
107 msgid "Go there..."
108 msgstr "Oraya git..."
109
110 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100
111 msgid "Manage desktops"
112 msgstr "Masaüstlerini yönet"
113
114 #: openbox/client_list_combined_menu.c:101 openbox/client_list_menu.c:166
115 msgid "_Add new desktop"
116 msgstr "_Yeni masaüstü ekle"
117
118 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:167
119 msgid "_Remove last desktop"
120 msgstr "_Son masaüstünü kaldır"
121
122 #: openbox/client_list_combined_menu.c:157
123 msgid "Windows"
124 msgstr "Pencereler"
125
126 #: openbox/client_list_menu.c:214
127 msgid "Desktops"
128 msgstr "Masaüstleri"
129
130 #: openbox/client_menu.c:259
131 msgid "All desktops"
132 msgstr "Tüm masaüstleri"
133
134 #: openbox/client_menu.c:371
135 msgid "_Layer"
136 msgstr "_Katman"
137
138 #: openbox/client_menu.c:376
139 msgid "Always on _top"
140 msgstr "_Her zaman üstte"
141
142 #: openbox/client_menu.c:377
143 msgid "_Normal"
144 msgstr "_Normal"
145
146 #: openbox/client_menu.c:378
147 msgid "Always on _bottom"
148 msgstr "_Her zaman altta"
149
150 #: openbox/client_menu.c:380
151 msgid "_Send to desktop"
152 msgstr "_Masaüstüne gönder"
153
154 #: openbox/client_menu.c:384
155 msgid "Client menu"
156 msgstr "İstemci menüsü"
157
158 #: openbox/client_menu.c:394
159 msgid "R_estore"
160 msgstr "_Eski durumuna getir"
161
162 #: openbox/client_menu.c:398
163 msgid "_Move"
164 msgstr "_Taşı"
165
166 #: openbox/client_menu.c:400
167 msgid "Resi_ze"
168 msgstr "_Yeniden boyutlandır"
169
170 #: openbox/client_menu.c:402
171 msgid "Ico_nify"
172 msgstr "_Simge durumuna küçült"
173
174 #: openbox/client_menu.c:406
175 msgid "Ma_ximize"
176 msgstr "_Ekranı kapla"
177
178 #: openbox/client_menu.c:410
179 msgid "_Roll up/down"
180 msgstr "_Dürele/Aç"
181
182 #: openbox/client_menu.c:414
183 msgid "Un/_Decorate"
184 msgstr "Geri Al/_Kapla"
185
186 #: openbox/client_menu.c:418
187 msgid "_Close"
188 msgstr "_Kapat"
189
190 #: openbox/config.c:567
191 #, c-format
192 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
193 msgstr "Fare bağında geçersinz \"%s\" içeriği"
194
195 #: openbox/config.c:949
196 #, c-format
197 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
198 msgstr "Yapılandırılma dosyasında belirtilmiş geçersiz \"%s\" düğmesi"
199
200 #: openbox/config.c:974
201 msgid ""
202 "Openbox was compiled without image loading support. Icons in menus will not "
203 "be loaded."
204 msgstr ""
205 "Openbox, resim yükleme desteği olmadan derlenmiştir. Menülerdeki simgeler "
206 "yüklenmeyecek."
207
208 #: openbox/debug.c:57
209 #, c-format
210 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
211 msgstr "'%s' dizini oluşturulamıyor: %s"
212
213 #: openbox/debug.c:195 openbox/openbox.c:377
214 msgid "Close"
215 msgstr "Kapat"
216
217 #: openbox/keyboard.c:161
218 msgid "Conflict with key binding in config file"
219 msgstr "Yapılandırma dosyasındaki tuş bağlantısında çakışma"
220
221 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:115
222 #, c-format
223 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
224 msgstr "\"%s\" geçerli menü dosyası bulunamadı"
225
226 #: openbox/menu.c:168
227 #, c-format
228 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
229 msgstr "İletim menüsü için \"%s\": %s komutunun çalıştırılması başarısız oldu"
230
231 #: openbox/menu.c:182
232 #, c-format
233 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
234 msgstr "\"%s\" iletim menüsü için geçersiz çıkış"
235
236 #: openbox/menu.c:195
237 #, c-format
238 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
239 msgstr "\"%s\" menüsüne erişilmeye çalışıldı fakat bu menü yok"
240
241 #: openbox/menu.c:411 openbox/menu.c:412
242 msgid "More..."
243 msgstr "Daha..."
244
245 #: openbox/mouse.c:382
246 #, c-format
247 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
248 msgstr "Fare bağında geçersiz \"%s\" tuşu"
249
250 #: openbox/openbox.c:137
251 #, c-format
252 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
253 msgstr "\"%s\": %s ev dizini değiştirilemedi"
254
255 #: openbox/openbox.c:152
256 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
257 msgstr "DISPLAY çevre değişkeninde görüntünün açılması başarısız oldu."
258
259 #: openbox/openbox.c:182
260 msgid "Failed to initialize the obrender library."
261 msgstr "ObRender kitaplığının sıfırlanması başarısız oldu."
262
263 #: openbox/openbox.c:193
264 msgid "X server does not support locale."
265 msgstr "X sunucusu dil ayarlarını desteklemiyor."
266
267 #: openbox/openbox.c:195
268 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
269 msgstr "X sunucu için dil ayarları değiştiricisi ayarlanamadı."
270
271 #: openbox/openbox.c:254
272 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
273 msgstr ""
274 "Geçerli yapılandırma dosyası bulunamadı, bazı basit öntanımlı ayarlar "
275 "kullanılıyor"
276
277 #: openbox/openbox.c:270
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
281 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
282 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
283 msgstr ""
284 "Openbox yapılandırma dosyası ayrıştırılırken bir yada daha fazla XML "
285 "sözdizimi hatası bulundu. Daha fazla bilgi için stdout çıktısına bakınız. "
286 "Son hata \"%s\" dosyası içerisindeki %d satırında %s hata iletisi ile görüldü"
287
288 #: openbox/openbox.c:295
289 msgid "Unable to load a theme."
290 msgstr "Tema yüklenemedi."
291
292 #: openbox/openbox.c:376
293 msgid "Openbox Syntax Error"
294 msgstr "Openbox Sözdizimi Hatası"
295
296 #: openbox/openbox.c:442
297 #, c-format
298 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
299 msgstr ""
300 "Yeniden başlatmadaki \"%s\": %s çalıştırılabilir dosyalarının başlatılması "
301 "başarısız oldu"
302
303 #: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
304 msgid "Copyright (c)"
305 msgstr "Telif Hakkı (c)"
306
307 #: openbox/openbox.c:532
308 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
309 msgstr "Sözdizimi: openbox [seçenekler]\n"
310
311 #: openbox/openbox.c:533
312 msgid ""
313 "\n"
314 "Options:\n"
315 msgstr ""
316 "\n"
317 "Seçenekler:\n"
318
319 #: openbox/openbox.c:534
320 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
321 msgstr "  --help              Yardımı görüntüle ve çık\n"
322
323 #: openbox/openbox.c:535
324 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
325 msgstr "  --version           Sürüm bilgisini görüntüle ve çık\n"
326
327 #: openbox/openbox.c:536
328 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
329 msgstr "  --replace           Güncel pencere yöneticisini değiştir\n"
330
331 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
332 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
333 #. fine to leave it as FILE though.
334 #: openbox/openbox.c:540
335 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
336 msgstr ""
337 "  --config-file FILE  Kullanılacak yapılandırma dosyasının yolunu belirtir\n"
338
339 #: openbox/openbox.c:541
340 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
341 msgstr ""
342 "  --sm-disable        Oturum yöneticisiyle olan bağlanıyı etkisiz kıl\n"
343
344 #: openbox/openbox.c:542
345 msgid ""
346 "\n"
347 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
348 msgstr ""
349 "\n"
350 "İletiler çalışan bir Openbox örneğine aktarılıyor:\n"
351
352 #: openbox/openbox.c:543
353 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
354 msgstr "  --reconfigure       Openbox yapılandırmasını yeniden yükle\n"
355
356 #: openbox/openbox.c:544
357 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
358 msgstr "  --restart           Openbox'ı yeniden başlat\n"
359
360 #: openbox/openbox.c:545
361 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
362 msgstr "  --exit              Openbox'tan çık\n"
363
364 #: openbox/openbox.c:546
365 msgid ""
366 "\n"
367 "Debugging options:\n"
368 msgstr ""
369 "\n"
370 "Hata ayıklama seçenekleri:\n"
371
372 #: openbox/openbox.c:547
373 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
374 msgstr "  --sync              Eş zamanlı kipte çalış\n"
375
376 #: openbox/openbox.c:548
377 msgid "  --startup CMD       Run CMD after starting\n"
378 msgstr "  --startup CMD       Başladıktan sonra CMD komutunu çalıştır\n"
379
380 #: openbox/openbox.c:549
381 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
382 msgstr "  --debug             Hata ayıklama çıktısını göster\n"
383
384 #: openbox/openbox.c:550
385 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
386 msgstr ""
387 "  --debug-focus       Özelleşmiş durum için hata ayıklama çıktısını göster\n"
388
389 #: openbox/openbox.c:551
390 msgid "  --debug-session     Display debugging output for session management\n"
391 msgstr ""
392 "  --debug-session     Oturum yönetimi için hata ayıklama çıktısını göster\n"
393
394 #: openbox/openbox.c:552
395 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
396 msgstr "  --debug-xinerama    Görüntü gerçek olmayan ekranlara bölünür\n"
397
398 #: openbox/openbox.c:553
399 #, c-format
400 msgid ""
401 "\n"
402 "Please report bugs at %s\n"
403 msgstr ""
404 "\n"
405 "Lütfen hataları %s adresine bildiriniz\n"
406
407 #: openbox/openbox.c:636 openbox/openbox.c:670
408 #, c-format
409 msgid "%s requires an argument\n"
410 msgstr "%s dosyası bir değişkene ihtiyaç duyuyor\n"
411
412 #: openbox/openbox.c:713
413 #, c-format
414 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
415 msgstr "\"%s\" geçersiz komut satırı değişkeni\n"
416
417 #: openbox/screen.c:106 openbox/screen.c:191
418 #, c-format
419 msgid "A window manager is already running on screen %d"
420 msgstr "%d ekranınz zaten bir pencere yöneticixi çalışıyor"
421
422 #: openbox/screen.c:127
423 #, c-format
424 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
425 msgstr "Seçilen %d ekranında pencere yöneticisi bulunamadı"
426
427 #: openbox/screen.c:150
428 #, c-format
429 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
430 msgstr "%d ekranındaki pencere yöneticisinden çıkılamıyor"
431
432 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
433 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
434 #. second one. For example,
435 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
436 #: openbox/screen.c:421
437 #, c-format
438 msgid ""
439 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
440 "Overriding the Openbox configuration."
441 msgid_plural ""
442 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
443 "Overriding the Openbox configuration."
444 msgstr[0] ""
445 "Openbox %d masaüstü için yapılandırılmıştır fakat güncel oturumda %d "
446 "masaüstü var. Openbox yapılandırması geçersiz kılınıyor."
447
448 #: openbox/screen.c:1204
449 #, c-format
450 msgid "desktop %i"
451 msgstr "%i masaüstü"
452
453 #: openbox/startupnotify.c:241
454 #, c-format
455 msgid "Running %s"
456 msgstr "%s çalışıyor"
457
458 #: openbox/translate.c:59
459 #, c-format
460 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
461 msgstr "Klavye/fare bağında geçersiz \"%s\" tuş değiştirici"
462
463 #: openbox/translate.c:138
464 #, c-format
465 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
466 msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş kodu"
467
468 #: openbox/translate.c:145
469 #, c-format
470 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
471 msgstr "Tuş bağında \"%s\" geçersiz tuş adı"
472
473 #: openbox/translate.c:151
474 #, c-format
475 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
476 msgstr "İstenilen \"%s\" tuşu görüntüde yok"
477
478 #: openbox/prompt.c:154
479 msgid "OK"
480 msgstr "Tamam"