make update-po
[mikachu/openbox.git] / po / sk.po
index 8e11278..78e7a8d 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Openbox-3.4.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Openbox-3.4.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-25 03:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-02-02 09:06-0500\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-12-7 13:43Central Europe Daylight Time\n"
 "Last-Translator: Jozef Riha <jose1711@gmail.com\n"
 "Language-Team: Slovak <sk@sk.org>\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-12-7 13:43Central Europe Daylight Time\n"
 "Last-Translator: Jozef Riha <jose1711@gmail.com\n"
 "Language-Team: Slovak <sk@sk.org>\n"
@@ -20,109 +20,109 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
 msgstr "Vyžiadaná neplatná akcia '%s'. Takáto akcia neexistuje."
 
 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
 msgstr "Vyžiadaná neplatná akcia '%s'. Takáto akcia neexistuje."
 
-#: openbox/actions/execute.c:88
+#: openbox/actions/execute.c:92
 #, c-format
 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
 msgstr "Nepodarilo sa skonvertovať cestu '%s' z utf8"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
 msgstr "Nepodarilo sa skonvertovať cestu '%s' z utf8"
 
-#: openbox/actions/execute.c:97 openbox/actions/execute.c:116
+#: openbox/actions/execute.c:101 openbox/actions/execute.c:120
 #, c-format
 msgid "Failed to execute '%s': %s"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť '%s': %s"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to execute '%s': %s"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť '%s': %s"
 
-#: openbox/client.c:1973 openbox/client.c:2005
+#: openbox/client.c:1988 openbox/client.c:2020
 msgid "Killing..."
 msgstr ""
 
 msgid "Killing..."
 msgstr ""
 
-#: openbox/client.c:1975 openbox/client.c:2007
+#: openbox/client.c:1990 openbox/client.c:2022
 msgid "Not Responding"
 msgstr ""
 
 msgid "Not Responding"
 msgstr ""
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:90 openbox/client_list_menu.c:93
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:91 openbox/client_list_menu.c:94
 msgid "Go there..."
 msgstr "Prejsť na..."
 
 msgid "Go there..."
 msgstr "Prejsť na..."
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:96
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:97
 msgid "Manage desktops"
 msgstr "Správa plôch"
 
 msgid "Manage desktops"
 msgstr "Správa plôch"
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:97 openbox/client_list_menu.c:156
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:98 openbox/client_list_menu.c:157
 msgid "_Add new desktop"
 msgstr "_Pridať novú plochu"
 
 msgid "_Add new desktop"
 msgstr "_Pridať novú plochu"
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:98 openbox/client_list_menu.c:157
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:99 openbox/client_list_menu.c:158
 msgid "_Remove last desktop"
 msgstr "_Odstrániť poslednú plochu"
 
 msgid "_Remove last desktop"
 msgstr "_Odstrániť poslednú plochu"
 
-#: openbox/client_list_combined_menu.c:150
+#: openbox/client_list_combined_menu.c:151
 msgid "Windows"
 msgstr "Okná"
 
 msgid "Windows"
 msgstr "Okná"
 
-#: openbox/client_list_menu.c:203
+#: openbox/client_list_menu.c:204
 msgid "Desktops"
 msgstr "Plochy"
 
 msgid "Desktops"
 msgstr "Plochy"
 
-#: openbox/client_menu.c:256
+#: openbox/client_menu.c:257
 msgid "All desktops"
 msgstr "Všetky plochy"
 
 msgid "All desktops"
 msgstr "Všetky plochy"
 
-#: openbox/client_menu.c:360
+#: openbox/client_menu.c:361
 msgid "_Layer"
 msgstr "_Vrstva"
 
 msgid "_Layer"
 msgstr "_Vrstva"
 
-#: openbox/client_menu.c:365
+#: openbox/client_menu.c:366
 msgid "Always on _top"
 msgstr "Vždy _navrchu"
 
 msgid "Always on _top"
 msgstr "Vždy _navrchu"
 
-#: openbox/client_menu.c:366
+#: openbox/client_menu.c:367
 msgid "_Normal"
 msgstr "Nor_málna"
 
 msgid "_Normal"
 msgstr "Nor_málna"
 
-#: openbox/client_menu.c:367
+#: openbox/client_menu.c:368
 msgid "Always on _bottom"
 msgstr "Vždy _dole"
 
 msgid "Always on _bottom"
 msgstr "Vždy _dole"
 
-#: openbox/client_menu.c:370
+#: openbox/client_menu.c:371
 msgid "_Send to desktop"
 msgstr "_Poslať na plochu"
 
 msgid "_Send to desktop"
 msgstr "_Poslať na plochu"
 
-#: openbox/client_menu.c:374
+#: openbox/client_menu.c:375
 msgid "Client menu"
 msgstr "Menu klienta"
 
 msgid "Client menu"
 msgstr "Menu klienta"
 
-#: openbox/client_menu.c:384
+#: openbox/client_menu.c:385
 msgid "R_estore"
 msgstr "_Obnoviť"
 
 msgid "R_estore"
 msgstr "_Obnoviť"
 
-#: openbox/client_menu.c:392
+#: openbox/client_menu.c:393
 msgid "_Move"
 msgstr "Pre_sunúť"
 
 msgid "_Move"
 msgstr "Pre_sunúť"
 
-#: openbox/client_menu.c:394
+#: openbox/client_menu.c:395
 msgid "Resi_ze"
 msgstr "Z_mena veľkosti"
 
 msgid "Resi_ze"
 msgstr "Z_mena veľkosti"
 
-#: openbox/client_menu.c:396
+#: openbox/client_menu.c:397
 msgid "Ico_nify"
 msgstr "Do iko_ny"
 
 msgid "Ico_nify"
 msgstr "Do iko_ny"
 
-#: openbox/client_menu.c:404
+#: openbox/client_menu.c:405
 msgid "Ma_ximize"
 msgstr "Ma_ximalizovať"
 
 msgid "Ma_ximize"
 msgstr "Ma_ximalizovať"
 
-#: openbox/client_menu.c:412
+#: openbox/client_menu.c:413
 msgid "_Roll up/down"
 msgstr "Ro/_Zvinúť"
 
 msgid "_Roll up/down"
 msgstr "Ro/_Zvinúť"
 
-#: openbox/client_menu.c:414
+#: openbox/client_menu.c:415
 msgid "Un/_Decorate"
 msgstr "(Ne)_Dekorovať"
 
 msgid "Un/_Decorate"
 msgstr "(Ne)_Dekorovať"
 
-#: openbox/client_menu.c:418
+#: openbox/client_menu.c:419
 msgid "_Close"
 msgstr "Z_avrieť"
 
 msgid "_Close"
 msgstr "Z_avrieť"
 
-#: openbox/config.c:746
+#: openbox/config.c:750
 #, c-format
 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
 msgstr "Neplatné tlačidlo '%s' špecifikované v konfiguračnom súbore"
 #, c-format
 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
 msgstr "Neplatné tlačidlo '%s' špecifikované v konfiguračnom súbore"
@@ -165,51 +165,51 @@ msgstr "Neplatné tlačidlo '%s' v priradení myši"
 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
 msgstr "Neplatný kontext '%s' v priradení myši"
 
 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
 msgstr "Neplatný kontext '%s' v priradení myši"
 
-#: openbox/openbox.c:130
+#: openbox/openbox.c:131
 #, c-format
 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
 msgstr "Nepodarilo sa prejsť do domovského adresára '%s': %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
 msgstr "Nepodarilo sa prejsť do domovského adresára '%s': %s"
 
-#: openbox/openbox.c:150
+#: openbox/openbox.c:151
 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej z premennej prostredia DISPLAY"
 
 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť displej z premennej prostredia DISPLAY"
 
-#: openbox/openbox.c:181
+#: openbox/openbox.c:182
 msgid "Failed to initialize the obrender library."
 msgstr "Nepodarilo sa inicializovať knižnicu obrender."
 
 msgid "Failed to initialize the obrender library."
 msgstr "Nepodarilo sa inicializovať knižnicu obrender."
 
-#: openbox/openbox.c:187
+#: openbox/openbox.c:188
 msgid "X server does not support locale."
 msgstr "X server nepodporuje locale."
 
 msgid "X server does not support locale."
 msgstr "X server nepodporuje locale."
 
-#: openbox/openbox.c:189
+#: openbox/openbox.c:190
 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
 msgstr "Nemôžem nastaviť locale pre X server."
 
 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
 msgstr "Nemôžem nastaviť locale pre X server."
 
-#: openbox/openbox.c:252
+#: openbox/openbox.c:253
 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
 msgstr ""
 "Nepodarilo sa nájsť platný konfiguračný súbor, použijem jednoduché "
 "implicitné nastavenia"
 
 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
 msgstr ""
 "Nepodarilo sa nájsť platný konfiguračný súbor, použijem jednoduché "
 "implicitné nastavenia"
 
-#: openbox/openbox.c:278
+#: openbox/openbox.c:279
 msgid "Unable to load a theme."
 msgstr "Nepodarilo sa nahrať tému."
 
 msgid "Unable to load a theme."
 msgstr "Nepodarilo sa nahrať tému."
 
-#: openbox/openbox.c:405
+#: openbox/openbox.c:406
 #, c-format
 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
 msgstr "Reštart zlyhal pri spúšťaní novej binárky '%s': %s"
 
 #, c-format
 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
 msgstr "Reštart zlyhal pri spúšťaní novej binárky '%s': %s"
 
-#: openbox/openbox.c:475 openbox/openbox.c:477
+#: openbox/openbox.c:476 openbox/openbox.c:478
 msgid "Copyright (c)"
 msgstr "Copyright (c)"
 
 msgid "Copyright (c)"
 msgstr "Copyright (c)"
 
-#: openbox/openbox.c:486
+#: openbox/openbox.c:487
 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
 msgstr "Syntax: openbox [volby]\n"
 
 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
 msgstr "Syntax: openbox [volby]\n"
 
-#: openbox/openbox.c:487
+#: openbox/openbox.c:488
 msgid ""
 "\n"
 "Options:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Options:\n"
@@ -217,24 +217,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Volby:\n"
 
 "\n"
 "Volby:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:488
+#: openbox/openbox.c:489
 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
 msgstr "  --help              Zobrazi tuto napovedu a skonci\n"
 
 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
 msgstr "  --help              Zobrazi tuto napovedu a skonci\n"
 
-#: openbox/openbox.c:489
+#: openbox/openbox.c:490
 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
 msgstr "  --version           Zobrazi cislo verzie a skonci\n"
 
 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
 msgstr "  --version           Zobrazi cislo verzie a skonci\n"
 
-#: openbox/openbox.c:490
+#: openbox/openbox.c:491
 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
 msgstr ""
 "  --replace           Nahradi momentalne beziace sedenie window manazera\n"
 
 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
 msgstr ""
 "  --replace           Nahradi momentalne beziace sedenie window manazera\n"
 
-#: openbox/openbox.c:491
+#: openbox/openbox.c:492
 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
 msgstr "  --sm-disable        Vypne spojenie k manazerovi sedenia\n"
 
 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
 msgstr "  --sm-disable        Vypne spojenie k manazerovi sedenia\n"
 
-#: openbox/openbox.c:492
+#: openbox/openbox.c:493
 msgid ""
 "\n"
 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
@@ -242,19 +242,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Predavanie sprav beziacej instancii Openboxu:\n"
 
 "\n"
 "Predavanie sprav beziacej instancii Openboxu:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:493
+#: openbox/openbox.c:494
 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
 msgstr "  --reconfigure       Opatovne nacita konfiguraciu Openboxu\n"
 
 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
 msgstr "  --reconfigure       Opatovne nacita konfiguraciu Openboxu\n"
 
-#: openbox/openbox.c:494
+#: openbox/openbox.c:495
 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
 msgstr "  --restart           Restartuje Openbox\n"
 
 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
 msgstr "  --restart           Restartuje Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:495
+#: openbox/openbox.c:496
 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
 msgstr ""
 
 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
 msgstr ""
 
-#: openbox/openbox.c:496
+#: openbox/openbox.c:497
 msgid ""
 "\n"
 "Debugging options:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Debugging options:\n"
@@ -262,24 +262,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Volby ladenia:\n"
 
 "\n"
 "Volby ladenia:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:497
+#: openbox/openbox.c:498
 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
 msgstr "  --sync              Spustit v synchronnom mode\n"
 
 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
 msgstr "  --sync              Spustit v synchronnom mode\n"
 
-#: openbox/openbox.c:498
+#: openbox/openbox.c:499
 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
 msgstr "  --debug             Zobrazit ladiaci vystup\n"
 
 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
 msgstr "  --debug             Zobrazit ladiaci vystup\n"
 
-#: openbox/openbox.c:499
+#: openbox/openbox.c:500
 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
 msgstr ""
 "  --debug-focus       Zobrazit ladiaci vystup pre manipulaciu s fokusom\n"
 
 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
 msgstr ""
 "  --debug-focus       Zobrazit ladiaci vystup pre manipulaciu s fokusom\n"
 
-#: openbox/openbox.c:500
+#: openbox/openbox.c:501
 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
 msgstr "  --debug-xinerama    Rozdelit displej na neprave obrazovky xineramy\n"
 
 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
 msgstr "  --debug-xinerama    Rozdelit displej na neprave obrazovky xineramy\n"
 
-#: openbox/openbox.c:501
+#: openbox/openbox.c:502
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -288,7 +288,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prosim hlaste chyby na %s\n"
 
 "\n"
 "Prosim hlaste chyby na %s\n"
 
-#: openbox/openbox.c:602
+#: openbox/openbox.c:603
 #, c-format
 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
 msgstr "Neplatny parameter prikazoveho riadku '%s'\n"
 #, c-format
 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
 msgstr "Neplatny parameter prikazoveho riadku '%s'\n"
@@ -335,7 +335,7 @@ msgstr "Nepodarilo sa uložiť sedenie '%s': %s"
 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
 msgstr "Chyba pri ukladaní sedenia do '%s': %s"
 
 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
 msgstr "Chyba pri ukladaní sedenia do '%s': %s"
 
-#: openbox/startupnotify.c:241
+#: openbox/startupnotify.c:243
 #, c-format
 msgid "Running %s\n"
 msgstr "Spúšťam %s\n"
 #, c-format
 msgid "Running %s\n"
 msgstr "Spúšťam %s\n"