Update polish translation.
authorJakub Łojewski <lojewski@ovi.com>
Thu, 11 Mar 2010 13:29:41 +0000 (14:29 +0100)
committerMikael Magnusson <mikachu@gmail.com>
Thu, 11 Mar 2010 13:29:41 +0000 (14:29 +0100)
po/pl.po

index b0f5d52..00546d0 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4,14 +4,15 @@
 # Madej <madej@afn.no-ip.org>, 2004.
 # Paweł Rusinek <p.rusinek@gmail.com>, 2007.
 # Piotr Drąg <raven@pmail.pl>, 2007.
+# Jakub Łojewski <lojewski@ovi.com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-07-14 00:43+0200\n"
-"Last-Translator: Piotr Drąg <raven@pmail.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-11 14:26+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-11 13:55+0100\n"
+"Last-Translator: Jakub Łojewski <lojewski@ovi.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,91 +21,84 @@ msgstr ""
 #: openbox/actions.c:149
 #, c-format
 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
-msgstr ""
+msgstr "Wywołana akcja \"%s\" nie istnieje."
 
 #: openbox/actions/execute.c:128
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Nie"
 
 #: openbox/actions/execute.c:129
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Tak"
 
 #: openbox/actions/execute.c:133
 msgid "Execute"
-msgstr ""
+msgstr "Wykonaj"
 
 #: openbox/actions/execute.c:142
 #, c-format
 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
 msgstr "Nie można przekonwertować ścieżki \"%s\" z UTF-8"
 
-#: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
-#: openbox/client.c:3465
+#: openbox/actions/exit.c:62 openbox/client.c:3506
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Anuluj"
 
-#: openbox/actions/exit.c:53
+#: openbox/actions/exit.c:63
 msgid "Exit"
-msgstr ""
-
-#: openbox/actions/exit.c:56
-msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
-msgstr ""
-
-#: openbox/actions/exit.c:57
-msgid "Exit Openbox"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjście"
 
-#. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
-#. name of the action you write in rc.xml
-#: openbox/actions/session.c:43
-msgid ""
-"The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
-"session management support"
-msgstr ""
+#: openbox/actions/exit.c:67
+msgid "Are you sure you want to log out?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz się wylogować?"
 
-#: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
+#: openbox/actions/exit.c:68
 msgid "Log Out"
-msgstr ""
+msgstr "Wyloguj"
 
-#: openbox/actions/session.c:69
-msgid "Are you sure you want to log out?"
-msgstr ""
+#: openbox/actions/exit.c:71
+msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
+msgstr "Czy na pewno chcesz opuścić Openboksa?"
+
+#: openbox/actions/exit.c:72
+msgid "Exit Openbox"
+msgstr "Opuść Openbox"
 
-#: openbox/client.c:2012
+#: openbox/client.c:2024
 msgid "Unnamed Window"
-msgstr ""
+msgstr "Okno bez nazwy"
 
-#: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
+#: openbox/client.c:2038 openbox/client.c:2070
 msgid "Killing..."
-msgstr ""
+msgstr "Kończenie..."
 
-#: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
+#: openbox/client.c:2040 openbox/client.c:2072
 msgid "Not Responding"
-msgstr ""
+msgstr "Nie odpowiada"
 
-#: openbox/client.c:3454
+#: openbox/client.c:3495
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
 "to exit by sending the %s signal?"
 msgstr ""
+"Okno \"%s\" nie odpowiada. Czy wymusić zakończenie poprzez wysłanie sygnału %"
+"s?"
 
-#: openbox/client.c:3456
+#: openbox/client.c:3497
 msgid "End Process"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończ proces"
 
-#: openbox/client.c:3460
+#: openbox/client.c:3501
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
 "it from the X server?"
-msgstr ""
+msgstr "Okno \"%s\" nie odpowiada. Odłączyć je od serwera X?"
 
-#: openbox/client.c:3462
+#: openbox/client.c:3503
 msgid "Disconnect"
-msgstr ""
+msgstr "Odłącz"
 
 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
 msgid "Go there..."
@@ -190,7 +184,7 @@ msgstr "Wyświetl/ukryj _dekoracje"
 msgid "_Close"
 msgstr "Z_amknij"
 
-#: openbox/config.c:781
+#: openbox/config.c:798
 #, c-format
 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
 msgstr "Nieprawidłowy klawisz \"%s\" określony w pliku konfiguracyjnym"
@@ -219,7 +213,7 @@ msgstr "Nieprawidłowe wyjście z pipe-menu \"%s\""
 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
 msgstr "Spróbowano uzyskać dostęp do menu \"%s\", ale ono nie istnieje"
 
-#: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
+#: openbox/menu.c:370 openbox/menu.c:371
 msgid "More..."
 msgstr "Więcej..."
 
@@ -254,48 +248,52 @@ msgstr "Serwer X nie obsługuje ustawień lokalnych."
 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
 msgstr "Nie można ustawić modyfikatorów lokalnych dla serwera X."
 
-#: openbox/openbox.c:263
+#: openbox/openbox.c:265
 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
 msgstr ""
 "Nie można znaleźć prawidłowego pliku konfiguracyjnego, używanie "
 "domyślnychwartości"
 
-#: openbox/openbox.c:297
+#: openbox/openbox.c:299
 msgid "Unable to load a theme."
 msgstr "Nie można wczytać motywu."
 
-#: openbox/openbox.c:377
+#: openbox/openbox.c:379
 #, c-format
 msgid ""
 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
 msgstr ""
+"Jeden lub więcej błędów składniowych XML zostało znalezionych podczas "
+"sprawdzania plików konfiguracyjnych. Zobacz stdout aby uzyskać więcej "
+"informacji. Ostatnio błąd znaleziono w pliku \"%s\" linia %d, z wiadomością: "
+"%s"
 
-#: openbox/openbox.c:379
+#: openbox/openbox.c:381
 msgid "Openbox Syntax Error"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd składniowy Openboksa"
 
-#: openbox/openbox.c:379
+#: openbox/openbox.c:381
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: openbox/openbox.c:448
+#: openbox/openbox.c:463
 #, c-format
 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
 msgstr ""
 "Wykonanie nowego pliku wykonywalnego \"%s\" podczas ponownego "
 "uruchomienianie powiodło się: %s"
 
-#: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
+#: openbox/openbox.c:533 openbox/openbox.c:535
 msgid "Copyright (c)"
 msgstr "Copyright (c)"
 
-#: openbox/openbox.c:529
+#: openbox/openbox.c:544
 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
 msgstr "Składnia: openbox [opcje]\n"
 
-#: openbox/openbox.c:530
+#: openbox/openbox.c:545
 msgid ""
 "\n"
 "Options:\n"
@@ -303,30 +301,30 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Opcje:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:531
+#: openbox/openbox.c:546
 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
 msgstr "  --help              Wyświetla tę pomoc i kończy\n"
 
-#: openbox/openbox.c:532
+#: openbox/openbox.c:547
 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
 msgstr "  --version           Wyświetla wersję i kończy\n"
 
-#: openbox/openbox.c:533
+#: openbox/openbox.c:548
 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
 msgstr "  --replace           Zastępuje aktualnie działający menedżer okien\n"
 
 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
 #. fine to leave it as FILE though.
-#: openbox/openbox.c:537
+#: openbox/openbox.c:552
 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
-msgstr ""
+msgstr "  --config-file FILE  Podaj ścieżkę do pliku konfiguracji\n"
 
-#: openbox/openbox.c:538
+#: openbox/openbox.c:553
 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
 msgstr "  --sm-disable        Nie tworzy połączenia z menedżerem sesji\n"
 
-#: openbox/openbox.c:539
+#: openbox/openbox.c:554
 msgid ""
 "\n"
 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
@@ -334,19 +332,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Przekazywanie komunikatów do działającej instancji Openboksa:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:540
+#: openbox/openbox.c:555
 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
 msgstr "  --reconfigure       Ponownie wczytuje pliki konfiguracyjne\n"
 
-#: openbox/openbox.c:541
+#: openbox/openbox.c:556
 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
 msgstr "  --restart           Ponownie uruchamia Openboksa\n"
 
-#: openbox/openbox.c:542
+#: openbox/openbox.c:557
 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "  --exit              Opuść Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:543
+#: openbox/openbox.c:558
 msgid ""
 "\n"
 "Debugging options:\n"
@@ -354,24 +352,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Opcje debugowania:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:544
+#: openbox/openbox.c:559
 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
 msgstr "  --sync              Uruchamia w trybie synchronicznym\n"
 
-#: openbox/openbox.c:545
+#: openbox/openbox.c:560
 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
 msgstr "  --debug             Wyświetla informacje o debugowaniu\n"
 
-#: openbox/openbox.c:546
+#: openbox/openbox.c:561
 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
 msgstr ""
 "  --debug-focus       Wyświetla wyjście debugowania obsługi aktywacji\n"
 
-#: openbox/openbox.c:547
+#: openbox/openbox.c:562
 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
 msgstr "  --debug-xinerama    Dzieli ekran na sztuczne ekrany xineramy\n"
 
-#: openbox/openbox.c:548
+#: openbox/openbox.c:563
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -380,26 +378,26 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Proszę zgłaszać błędy (w języku angielskim) pod adresem %s\n"
 
-#: openbox/openbox.c:617
+#: openbox/openbox.c:645
 msgid "--config-file requires an argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "--config-file wymaga argumentu\n"
 
-#: openbox/openbox.c:660
+#: openbox/openbox.c:688
 #, c-format
 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
 msgstr "Nieprawidłowy argument wiersza poleceń \"%s\"\n"
 
-#: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
+#: openbox/screen.c:103 openbox/screen.c:191
 #, c-format
 msgid "A window manager is already running on screen %d"
 msgstr "Menedżer okien jest już uruchomiony na ekranie %d"
 
-#: openbox/screen.c:124
+#: openbox/screen.c:125
 #, c-format
 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
 msgstr "Nie można uzyskać wyboru menedżera okien na ekranie %d"
 
-#: openbox/screen.c:145
+#: openbox/screen.c:146
 #, c-format
 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
 msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
@@ -408,7 +406,7 @@ msgstr "Menedżer okien na ekranie %d nie kończy działania"
 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
 #. second one. For example,
 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
-#: openbox/screen.c:412
+#: openbox/screen.c:421
 #, c-format
 msgid ""
 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
@@ -419,29 +417,29 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: openbox/screen.c:1180
+#: openbox/screen.c:1203
 #, c-format
 msgid "desktop %i"
 msgstr "pulpit %i"
 
-#: openbox/session.c:104
+#: openbox/session.c:105
 #, c-format
 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
 msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s"
 
-#: openbox/session.c:466
+#: openbox/session.c:472
 #, c-format
 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Nie można zapisać sesji do \"%s\": %s"
 
-#: openbox/session.c:605
+#: openbox/session.c:611
 #, c-format
 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisywania sesji do \"%s\": %s"
 
-#: openbox/session.c:842
+#: openbox/session.c:848
 msgid "Not connected to a session manager"
-msgstr ""
+msgstr "Nie podłączono do menedżera sesji"
 
 #: openbox/startupnotify.c:243
 #, c-format
@@ -476,7 +474,14 @@ msgstr "Błąd X: %s"
 
 #: openbox/prompt.c:200
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
+#~ "session management support"
+#~ msgstr ""
+#~ "SessionLogout jest niedostępne, ponieważ Openbox został stworzony bez "
+#~ "wsparcia dla zarządzania sesją"
 
 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
 #~ msgstr "Wykonanie \"%s\" nie powiodło się: %s"