Update estonian translation
authorMikael Magnusson <mikachu@gmail.com>
Thu, 22 Apr 2010 13:55:13 +0000 (15:55 +0200)
committerMikael Magnusson <mikachu@gmail.com>
Thu, 22 Apr 2010 13:55:13 +0000 (15:55 +0200)
po/et.po

index 9c9c9f3..d4a80d8 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -1,20 +1,22 @@
+# Openboxi eesti keele tõlge
 # translation of openbox to Estonian
 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
 # This file is distributed under the same license as the Openbox 3 package.
 #
 # Andres Järv <andresjarv@gmail.com>, 2007.
+# Mihkel <turakas gmail com>, 2010
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Openbox 3.4.3\n"
+"Project-Id-Version: Openbox 3.4.11.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-15 22:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-07-20 16:54+0200\n"
-"Last-Translator: Andres Järv <andresjarv@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-04-22 15:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-21 21:40+0300\n"
+"Last-Translator: mihkel <turakas@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Estonian <et@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #: openbox/actions.c:149
 #, c-format
@@ -23,87 +25,82 @@ msgstr "Taotleti kehtetut käsklust \"%s\". Sellist käsklust pole olemas."
 
 #: openbox/actions/execute.c:128
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ei"
 
 #: openbox/actions/execute.c:129
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Jah"
 
 #: openbox/actions/execute.c:133
 msgid "Execute"
-msgstr ""
+msgstr "Käivita"
 
 #: openbox/actions/execute.c:142
 #, c-format
 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
 msgstr "Raja \"%s\" ümberkodeerimine UTF8-st ebaõnnestus"
 
-#: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:64
-#: openbox/client.c:3465
+#: openbox/actions/exit.c:62 openbox/client.c:3506
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Katkesta"
 
-#: openbox/actions/exit.c:53
+#: openbox/actions/exit.c:63
 msgid "Exit"
-msgstr ""
-
-#: openbox/actions/exit.c:56
-msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
-msgstr ""
-
-#: openbox/actions/exit.c:57
-msgid "Exit Openbox"
-msgstr ""
+msgstr "Välju"
 
-#. TRANSLATORS: Don't translate the word "SessionLogout" as it's the
-#. name of the action you write in rc.xml
-#: openbox/actions/session.c:43
-msgid ""
-"The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
-"session management support"
-msgstr ""
+#: openbox/actions/exit.c:67
+msgid "Are you sure you want to log out?"
+msgstr "Kas oled kindel, et soovid välja logida?"
 
-#: openbox/actions/session.c:65 openbox/actions/session.c:70
+#: openbox/actions/exit.c:68
 msgid "Log Out"
-msgstr ""
+msgstr "Logi välja"
 
-#: openbox/actions/session.c:69
-msgid "Are you sure you want to log out?"
-msgstr ""
+#: openbox/actions/exit.c:71
+msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
+msgstr "Kas oled kindel, et soovid OpenBoxist väljuda?"
+
+#: openbox/actions/exit.c:72
+msgid "Exit Openbox"
+msgstr "Välju Openbox-st"
 
-#: openbox/client.c:2012
+#: openbox/client.c:2024
 msgid "Unnamed Window"
-msgstr ""
+msgstr "Nimetu aken"
 
-#: openbox/client.c:2026 openbox/client.c:2058
+#: openbox/client.c:2038 openbox/client.c:2070
 msgid "Killing..."
-msgstr ""
+msgstr "Tapan..."
 
-#: openbox/client.c:2028 openbox/client.c:2060
+#: openbox/client.c:2040 openbox/client.c:2072
 msgid "Not Responding"
-msgstr ""
+msgstr "Ei vasta"
 
-#: openbox/client.c:3454
+#: openbox/client.c:3495
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
 "to exit by sending the %s signal?"
 msgstr ""
+"Paistab, et aken \"%s\" ei vasta enam. Kas soovid teda jõuga väljuma sundida "
+"saates %s signaali?"
 
-#: openbox/client.c:3456
+#: openbox/client.c:3497
 msgid "End Process"
-msgstr ""
+msgstr "Lõpeta protsess"
 
-#: openbox/client.c:3460
+#: openbox/client.c:3501
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
 "it from the X server?"
 msgstr ""
+"Paistab, et aken \"%s\" ei vasta enam. Kas soovid ta X serverist lahti "
+"ühendada?"
 
-#: openbox/client.c:3462
+#: openbox/client.c:3503
 msgid "Disconnect"
-msgstr ""
+msgstr "Ühenda lahti"
 
 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
 msgid "Go there..."
@@ -189,14 +186,14 @@ msgstr "Äär_ed sisse/välja"
 msgid "_Close"
 msgstr "S_ulge"
 
-#: openbox/config.c:781
+#: openbox/config.c:798
 #, c-format
 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
-msgstr "Vigane nupp \"%s\" määratletud konfiguratsioonifailis"
+msgstr "Vigane nupp \"%s\" määratud seadistuste failis"
 
 #: openbox/keyboard.c:157
 msgid "Conflict with key binding in config file"
-msgstr "Konflikt kiirklahviga konfiguratsioonifailis"
+msgstr "Konflikt kiirklahviga seadistuste failis"
 
 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
 #, c-format
@@ -218,7 +215,7 @@ msgstr "Vigane väljund torumenüüst \"%s\""
 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
 msgstr "Üritati ligi pääseda menüüle \"%s\", aga seda pole olemas"
 
-#: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
+#: openbox/menu.c:370 openbox/menu.c:371
 msgid "More..."
 msgstr "Rohkem..."
 
@@ -243,7 +240,7 @@ msgstr "DISPLAY keskkonnamuutujas oleva ekraani avamine ebaõnnestus."
 
 #: openbox/openbox.c:183
 msgid "Failed to initialize the obrender library."
-msgstr "Obrender-damisteegi käivitamine ebaõnnestus."
+msgstr "Obrender-damisteegi käivitamine ebaõnnestus."
 
 #: openbox/openbox.c:194
 msgid "X server does not support locale."
@@ -253,46 +250,49 @@ msgstr "X server ei toeta lokaati."
 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
 msgstr "Ei suudetud sättida lokaadimuutujaid X serveri jaoks."
 
-#: openbox/openbox.c:263
+#: openbox/openbox.c:265
 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
 msgstr ""
-"Ei suudetud leida kehtivat konfiguratsioonifaili, kasutatakse lihtsaid "
+"Kehtiva seadistuste faili leidmine ebaõnnestus, kasutatakse lihtsaid "
 "vaikimisi seadeid"
 
-#: openbox/openbox.c:297
+#: openbox/openbox.c:299
 msgid "Unable to load a theme."
-msgstr "Ei suudetud laadida teemat."
+msgstr "Teema laadimine ebaõnnestus."
 
-#: openbox/openbox.c:377
+#: openbox/openbox.c:379
 #, c-format
 msgid ""
 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
 msgstr ""
+"Üks või enam XML süntaki viga leiti Openboxi seadistuse faili parsides. "
+"Rohkem infot leiad stdout-st. Viimane viga oli failis \"%s\", real %d ja "
+"sõnum oli: %s"
 
-#: openbox/openbox.c:379
+#: openbox/openbox.c:381
 msgid "Openbox Syntax Error"
-msgstr ""
+msgstr "Openboxi süntaksi viga"
 
-#: openbox/openbox.c:379
+#: openbox/openbox.c:381
 msgid "Close"
 msgstr "Sulge"
 
-#: openbox/openbox.c:448
+#: openbox/openbox.c:463
 #, c-format
 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
 msgstr "Taaskäivitusel ebaõnnestus uue käivitusfaili \"%s\" käivitamine: %s"
 
-#: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
+#: openbox/openbox.c:533 openbox/openbox.c:535
 msgid "Copyright (c)"
 msgstr "Autoriõigused (c)"
 
-#: openbox/openbox.c:529
+#: openbox/openbox.c:544
 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
 msgstr "Süntaks: openbox [seaded]\n"
 
-#: openbox/openbox.c:530
+#: openbox/openbox.c:545
 msgid ""
 "\n"
 "Options:\n"
@@ -300,30 +300,30 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Seaded:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:531
+#: openbox/openbox.c:546
 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
 msgstr "  --help              Selle abi kuvamine ja väljumine\n"
 
-#: openbox/openbox.c:532
+#: openbox/openbox.c:547
 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
 msgstr "  --version           Versiooni kuvamine ja väljumine\n"
 
-#: openbox/openbox.c:533
+#: openbox/openbox.c:548
 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
 msgstr "  --replace           Hetkel töötava aknahalduri asendamine\n"
 
 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
 #. fine to leave it as FILE though.
-#: openbox/openbox.c:537
+#: openbox/openbox.c:552
 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
-msgstr ""
+msgstr "  --config-file FAIL Määra kasutatava seadistuste faili teekond\n"
 
-#: openbox/openbox.c:538
+#: openbox/openbox.c:553
 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
 msgstr "  --sm-disable        Seansihalduriga ühenduse keelamine\n"
 
-#: openbox/openbox.c:539
+#: openbox/openbox.c:554
 msgid ""
 "\n"
 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
@@ -331,19 +331,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Jooksvale Openboxi seansile sõnumite edastamine:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:540
+#: openbox/openbox.c:555
 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
 msgstr "  --reconfigure       Openboxi konfiguratsioon uuesti laadimine\n"
 
-#: openbox/openbox.c:541
+#: openbox/openbox.c:556
 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
 msgstr "  --restart           Openboxi taaskäivitamine\n"
 
-#: openbox/openbox.c:542
+#: openbox/openbox.c:557
 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
-msgstr ""
+msgstr "  --exit              Välju Openbox-st\n"
 
-#: openbox/openbox.c:543
+#: openbox/openbox.c:558
 msgid ""
 "\n"
 "Debugging options:\n"
@@ -351,23 +351,23 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Silumise seaded:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:544
+#: openbox/openbox.c:559
 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
 msgstr "  --sync              Sünkroonselt jooksutamine\n"
 
-#: openbox/openbox.c:545
+#: openbox/openbox.c:560
 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
 msgstr "  --debug             Silumisväljundi kuvamine\n"
 
-#: openbox/openbox.c:546
+#: openbox/openbox.c:561
 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
 msgstr "  --debug-focus       Fookusekäsitluse siluriväljundi kuvamine\n"
 
-#: openbox/openbox.c:547
+#: openbox/openbox.c:562
 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
 msgstr "  --debug-xinerama    Ekraani võlts-Xinerama ekraanideks jagamine\n"
 
-#: openbox/openbox.c:548
+#: openbox/openbox.c:563
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -376,26 +376,26 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Palun teata vigadest siia %s\n"
 
-#: openbox/openbox.c:617
+#: openbox/openbox.c:645
 msgid "--config-file requires an argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "--config-file nõuab argumenti\n"
 
-#: openbox/openbox.c:660
+#: openbox/openbox.c:688
 #, c-format
 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
 msgstr "Vigane käsurea argument \"%s\"\n"
 
-#: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
+#: openbox/screen.c:103 openbox/screen.c:191
 #, c-format
 msgid "A window manager is already running on screen %d"
 msgstr "Ekraanil %d juba jookseb aknahaldur"
 
-#: openbox/screen.c:124
+#: openbox/screen.c:125
 #, c-format
 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
 msgstr "Ei suuda hankida aknahaldurite loetelu ekraanil %d"
 
-#: openbox/screen.c:145
+#: openbox/screen.c:146
 #, c-format
 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
 msgstr "Aknahaldur ekraanil %d ei sulgu"
@@ -404,7 +404,7 @@ msgstr "Aknahaldur ekraanil %d ei sulgu"
 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
 #. second one. For example,
 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
-#: openbox/screen.c:412
+#: openbox/screen.c:421
 #, c-format
 msgid ""
 "Openbox is configured for %d desktop, but the current session has %d.  "
@@ -413,31 +413,35 @@ msgid_plural ""
 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
 "Overriding the Openbox configuration."
 msgstr[0] ""
+"Openbox on seadistatud %d töölauale, aga aktiivsel seansil on %d. Tühistan "
+"Openboxi seadistuse."
 msgstr[1] ""
+"Openbox on seadistatud %d töölauale, aga aktiivsel seansil on %d. Tühistan "
+"Openboxi seadistuse."
 
-#: openbox/screen.c:1180
+#: openbox/screen.c:1203
 #, c-format
 msgid "desktop %i"
 msgstr "töölaud %i"
 
-#: openbox/session.c:104
+#: openbox/session.c:105
 #, c-format
 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
 msgstr "Kausta \"%s\" tegemine ebaõnnestus: %s"
 
-#: openbox/session.c:466
+#: openbox/session.c:472
 #, c-format
 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Seansi \"%s\" salvestamine ebaõnnestus: %s"
 
-#: openbox/session.c:605
+#: openbox/session.c:611
 #, c-format
 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Seansi \"%s\" salvestamisel ilmnes viga: %s"
 
-#: openbox/session.c:842
+#: openbox/session.c:848
 msgid "Not connected to a session manager"
-msgstr ""
+msgstr "Pole ühendatud seansihalduriga"
 
 #: openbox/startupnotify.c:243
 #, c-format
@@ -471,7 +475,14 @@ msgstr "X-i viga: %s"
 
 #: openbox/prompt.c:200
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Sobib"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
+#~ "session management support"
+#~ msgstr ""
+#~ "SessionLogout tegevust pole saadaval, kuna Openbox on kompileeritud "
+#~ "seansi haldamise toeta"
 
 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
 #~ msgstr "\"%s\" käivitamine ebaõnnestus: %s"