Update swedish translation.
authorMikael Magnusson <mikachu@comhem.se>
Sun, 2 Mar 2008 23:07:41 +0000 (00:07 +0100)
committerMikael Magnusson <mikachu@comhem.se>
Sun, 2 Mar 2008 23:07:41 +0000 (00:07 +0100)
po/sv.po

index 464473f..3776eab 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -5,10 +5,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Openbox 3.4.6.1\n"
+"Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-28 23:00+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-27 04:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-03-02 23:59+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-03 00:07+0100\n"
 "Last-Translator: Mikael Magnusson <mikachu@icculus.org>\n"
 "Language-Team: None\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Last-Translator: Mikael Magnusson <mikachu@icculus.org>\n"
 "Language-Team: None\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,49 +20,69 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
 msgstr "Ogiltig action \"%s\" efterfrågades, men den finns inte."
 
 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
 msgstr "Ogiltig action \"%s\" efterfrågades, men den finns inte."
 
-#: openbox/actions/execute.c:124
+#: openbox/actions/execute.c:128
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
-#: openbox/actions/execute.c:125
+#: openbox/actions/execute.c:129
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: openbox/actions/execute.c:137
+#: openbox/actions/execute.c:133
+msgid "Execute"
+msgstr "Kör"
+
+#: openbox/actions/execute.c:142
 #, c-format
 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
 msgstr "Lyckades inte konvertera sökvägen \"%s\" från utf8"
 
 #, c-format
 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
 msgstr "Lyckades inte konvertera sökvägen \"%s\" från utf8"
 
-#: openbox/actions/execute.c:146 openbox/actions/execute.c:165
-#, c-format
-msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
-msgstr "Kunde inte exekvera \"%s\": %s"
-
-#: openbox/actions/exit.c:46 openbox/client.c:3444
+#: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:62
+#: openbox/client.c:3460
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: openbox/actions/exit.c:47
+#: openbox/actions/exit.c:53
 msgid "Exit"
 msgstr "Avsluta"
 
 msgid "Exit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: openbox/actions/exit.c:50
+#: openbox/actions/exit.c:56
 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta Openbox?"
 
 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta Openbox?"
 
-#: openbox/client.c:1996
+#: openbox/actions/exit.c:57
+msgid "Exit Openbox"
+msgstr "Avsluta Openbox"
+
+#: openbox/actions/session.c:41
+msgid ""
+"The SessionLogout actions is not available since Openbox was built without "
+"session management support"
+msgstr ""
+"Kommandot SessionLogout är inte tillgängligt eftersom Openbox kompilerades "
+"utan stöd för sessionshantering"
+
+#: openbox/actions/session.c:63 openbox/actions/session.c:68
+msgid "Log out"
+msgstr "Logga ut"
+
+#: openbox/actions/session.c:67
+msgid "Are you sure you want to log out?"
+msgstr "Är du säker på att du vill logga ut?"
+
+#: openbox/client.c:2004
 msgid "Unnamed Window"
 msgstr "Namnlöst Fönster"
 
 msgid "Unnamed Window"
 msgstr "Namnlöst Fönster"
 
-#: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
+#: openbox/client.c:2018 openbox/client.c:2050
 msgid "Killing..."
 msgstr "Dödar..."
 
 msgid "Killing..."
 msgstr "Dödar..."
 
-#: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
+#: openbox/client.c:2020 openbox/client.c:2052
 msgid "Not Responding"
 msgstr "Svarar Inte"
 
 msgid "Not Responding"
 msgstr "Svarar Inte"
 
-#: openbox/client.c:3433
+#: openbox/client.c:3449
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
@@ -71,11 +91,11 @@ msgstr ""
 "Fönstret \"%s\" verkar inte svara.  Vill du tvinga det att avslutas genom "
 "att skicka signalen %s?"
 
 "Fönstret \"%s\" verkar inte svara.  Vill du tvinga det att avslutas genom "
 "att skicka signalen %s?"
 
-#: openbox/client.c:3435
+#: openbox/client.c:3451
 msgid "End Process"
 msgstr "Avsluta Process"
 
 msgid "End Process"
 msgstr "Avsluta Process"
 
-#: openbox/client.c:3439
+#: openbox/client.c:3455
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
 #, c-format
 msgid ""
 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
@@ -84,7 +104,7 @@ msgstr ""
 "Fönstret \"%s\" verkar inte svara.  Vill du stänga dess anslutning till X-"
 "servern?"
 
 "Fönstret \"%s\" verkar inte svara.  Vill du stänga dess anslutning till X-"
 "servern?"
 
-#: openbox/client.c:3441
+#: openbox/client.c:3457
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Stäng Anslutning"
 
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Stäng Anslutning"
 
@@ -236,29 +256,48 @@ msgstr "X-servern st
 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
 msgstr "Kan inte sätta lokaliseringsmodifierare för X-servern."
 
 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
 msgstr "Kan inte sätta lokaliseringsmodifierare för X-servern."
 
-#: openbox/openbox.c:264
+#: openbox/openbox.c:266
 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
 msgstr ""
 "Kunde inte hitta en giltig konfigurationsfil, använder enkla standardvärden"
 
 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
 msgstr ""
 "Kunde inte hitta en giltig konfigurationsfil, använder enkla standardvärden"
 
-#: openbox/openbox.c:298
+#: openbox/openbox.c:300
 msgid "Unable to load a theme."
 msgstr "Kunde inte ladda ett tema."
 
 msgid "Unable to load a theme."
 msgstr "Kunde inte ladda ett tema."
 
-#: openbox/openbox.c:428
+#: openbox/openbox.c:380
+#, c-format
+msgid ""
+"One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
+"configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
+"was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
+msgstr ""
+"Ett eller flera fel påträffades medan konfigurationsfilerna för Openbox "
+"lästes in.  Se stdout för mer information.  Det sista felet var i filen \"%s"
+"\" rad %d, med meddelandet: %s"
+
+#: openbox/openbox.c:382
+msgid "Openbox Syntax Error"
+msgstr "Openbox Syntaxfel"
+
+#: openbox/openbox.c:382
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
+
+#: openbox/openbox.c:451
 #, c-format
 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
 msgstr "Restart misslyckades att starta nytt program \"%s\": %s"
 
 #, c-format
 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
 msgstr "Restart misslyckades att starta nytt program \"%s\": %s"
 
-#: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
+#: openbox/openbox.c:521 openbox/openbox.c:523
 msgid "Copyright (c)"
 msgstr "Copyright (c)"
 
 msgid "Copyright (c)"
 msgstr "Copyright (c)"
 
-#: openbox/openbox.c:509
+#: openbox/openbox.c:532
 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
 msgstr "Syntax: openbox [alternativ]\n"
 
 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
 msgstr "Syntax: openbox [alternativ]\n"
 
-#: openbox/openbox.c:510
+#: openbox/openbox.c:533
 msgid ""
 "\n"
 "Options:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Options:\n"
@@ -266,31 +305,31 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Alternativ:\n"
 
 "\n"
 "Alternativ:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:511
+#: openbox/openbox.c:534
 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
 msgstr "  --help              Visa den här hjälpen och avsluta\n"
 
 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
 msgstr "  --help              Visa den här hjälpen och avsluta\n"
 
-#: openbox/openbox.c:512
+#: openbox/openbox.c:535
 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
 msgstr "  --version           Visa versionen och avsluta\n"
 
 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
 msgstr "  --version           Visa versionen och avsluta\n"
 
-#: openbox/openbox.c:513
+#: openbox/openbox.c:536
 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
 msgstr "  --replace           Ersätt den befintliga fönsterhanteraren\n"
 
 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
 #. fine to leave it as FILE though.
 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
 msgstr "  --replace           Ersätt den befintliga fönsterhanteraren\n"
 
 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
 #. fine to leave it as FILE though.
-#: openbox/openbox.c:517
+#: openbox/openbox.c:540
 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
 msgstr ""
 "  --config-file FIL   Ange sökvägen till konfigurationsfil att använda\n"
 
 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
 msgstr ""
 "  --config-file FIL   Ange sökvägen till konfigurationsfil att använda\n"
 
-#: openbox/openbox.c:518
+#: openbox/openbox.c:541
 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
 msgstr "  --sm-disable        Avaktivera anslutning till sessionshanteraren\n"
 
 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
 msgstr "  --sm-disable        Avaktivera anslutning till sessionshanteraren\n"
 
-#: openbox/openbox.c:519
+#: openbox/openbox.c:542
 msgid ""
 "\n"
 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
@@ -298,19 +337,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Skicka meddelanden till en exekverande instans av Openbox:\n"
 
 "\n"
 "Skicka meddelanden till en exekverande instans av Openbox:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:520
+#: openbox/openbox.c:543
 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
 msgstr "  --reconfigure       Ladda om Openbox konfiguration\n"
 
 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
 msgstr "  --reconfigure       Ladda om Openbox konfiguration\n"
 
-#: openbox/openbox.c:521
+#: openbox/openbox.c:544
 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
 msgstr "  --restart           Starta om Openbox\n"
 
 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
 msgstr "  --restart           Starta om Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:522
+#: openbox/openbox.c:545
 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
 msgstr "  --exit              Avsluta Openbox\n"
 
 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
 msgstr "  --exit              Avsluta Openbox\n"
 
-#: openbox/openbox.c:523
+#: openbox/openbox.c:546
 msgid ""
 "\n"
 "Debugging options:\n"
 msgid ""
 "\n"
 "Debugging options:\n"
@@ -318,23 +357,23 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Debug-alternativ:\n"
 
 "\n"
 "Debug-alternativ:\n"
 
-#: openbox/openbox.c:524
+#: openbox/openbox.c:547
 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
 msgstr "  --sync              Kör i synkroniserat läge\n"
 
 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
 msgstr "  --sync              Kör i synkroniserat läge\n"
 
-#: openbox/openbox.c:525
+#: openbox/openbox.c:548
 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
 msgstr "  --debug             Visa debuginformation\n"
 
 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
 msgstr "  --debug             Visa debuginformation\n"
 
-#: openbox/openbox.c:526
+#: openbox/openbox.c:549
 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
 msgstr "  --debug-focus       Visa debuginformation för fokushantering\n"
 
 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
 msgstr "  --debug-focus       Visa debuginformation för fokushantering\n"
 
-#: openbox/openbox.c:527
+#: openbox/openbox.c:550
 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
 msgstr "  --debug-xinerama    Dela skärmen i simulerade xinerama-skärmar\n"
 
 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
 msgstr "  --debug-xinerama    Dela skärmen i simulerade xinerama-skärmar\n"
 
-#: openbox/openbox.c:528
+#: openbox/openbox.c:551
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -343,11 +382,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Rapportera buggar till %s\n"
 
 "\n"
 "Rapportera buggar till %s\n"
 
-#: openbox/openbox.c:597
+#: openbox/openbox.c:620
 msgid "--config-file requires an argument\n"
 msgstr "--config-file kräver ett argument\n"
 
 msgid "--config-file requires an argument\n"
 msgstr "--config-file kräver ett argument\n"
 
-#: openbox/openbox.c:640
+#: openbox/openbox.c:663
 #, c-format
 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
 msgstr "Ogiltigt kommandoradsargument \"%s\"\n"
 #, c-format
 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
 msgstr "Ogiltigt kommandoradsargument \"%s\"\n"
@@ -385,21 +424,25 @@ msgstr ""
 msgid "desktop %i"
 msgstr "skrivbord %i"
 
 msgid "desktop %i"
 msgstr "skrivbord %i"
 
-#: openbox/session.c:103
+#: openbox/session.c:104
 #, c-format
 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
 msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
 msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"
 
-#: openbox/session.c:451
+#: openbox/session.c:452
 #, c-format
 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Kunde inte spara sessionen till \"%s\": %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Kunde inte spara sessionen till \"%s\": %s"
 
-#: openbox/session.c:583
+#: openbox/session.c:584
 #, c-format
 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Fel inträffade när sessionen skulle sparas till \"%s\": %s"
 
 #, c-format
 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
 msgstr "Fel inträffade när sessionen skulle sparas till \"%s\": %s"
 
+#: openbox/session.c:821
+msgid "Not connected to a session manager"
+msgstr "Inte ansluten till en sessionshanterare"
+
 #: openbox/startupnotify.c:243
 #, c-format
 msgid "Running %s\n"
 #: openbox/startupnotify.c:243
 #, c-format
 msgid "Running %s\n"
@@ -430,9 +473,12 @@ msgstr "Efterfr
 msgid "X Error: %s"
 msgstr "X-fel: %s"
 
 msgid "X Error: %s"
 msgstr "X-fel: %s"
 
-#: openbox/prompt.c:182
+#: openbox/prompt.c:200
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
+#~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
+#~ msgstr "Kunde inte exekvera \"%s\": %s"
+
 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
 #~ msgstr "Ogiltigt användande av action \"%s\", den kommer ignoreras."
 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
 #~ msgstr "Ogiltigt användande av action \"%s\", den kommer ignoreras."